dark eden
Wszelkie materiały na tej stronie zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i podlegają prawom autorskim ich twórców. | jeremiasz@darkeden.pl | www.darkeden.pl | © 2009 - 2011 grafik.gda.pl
karty DE
karty Genesis
dark eden
Aktualizacje
01.08.11 Galeria
01.08.11 Turnieje
28.06.11 Pobieralnia
28.12.10 Pobieralnia
28.12.10 Błędy w grze
Mapa graczy
Avangarda VII - 2011
Turniej na Avangardzie VII

wydrukionline.com.pl
dark eden

Karty

Genesis

Intrygi

Agenda
NazwaAgenda / Agenda
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyDołącz do gry w dowolnym momencie. Do Twoich miejsc i Twojego Przywódcy, mogą być dołączane 2 udoskonalenia na turę, zamiast jednego.
Opis OryginalnyAttach to yourself at any time. Your Establishments and Commander may each receive up to 2 Upgrades per turn instead of 1.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Akwalung
NazwaAkwalung / Rebreather
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyEKWIPUNEK. Wyposaż w niego swoją PIECHOTĘ. Wojownik uważany jest za Marynarza.
Opis OryginalnyGive to your INFANTRY. The warrior is considered a Sailor.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
Zużywasu
los kartyDołączana | +
Alchemia
NazwaAlchemia / Alchemy
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZAKLĘCIE SZTUKI. Moc zaklęcia: 3. Zagraj podczas swojego kroku Wykonywania Akcji. Wszystkie produkowane przez Ciebie ikony jednego z zasobów (wybierasz, który rodzaj zasobów), stają się ikonami innego zasobu (wybierasz rodzaj zasobów). Używając Moc zaklęcia: 8, to zaklęcie będzie oddziaływać na wszystkie ikony wybranego przez Ciebie zasobu, które są produkowane przez wszystkich graczy. Zaklęcie pozostaje w grze i musi być PODTRZYMANE aż do początku Twojej następnej tury, po czym należy je anihilować.
Opis OryginalnyART SPELL. Casting Cost: 3. Cast during your Perform Actions step. All your blue icons of one resource (you choose) become blue icons of another resource (you choose). For a Casting Cost of 8, this spell will affect all blue icons in play. This spell remains in play and must be maintained until the beginning of your next turn, at which time it is annihilated.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Amfibia
NazwaAmfibia / Pontoons
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyEKWIPUNEK. Dołącz do swojego POJAZDU. Wojownik uważany jest za Marynarza.
Opis OryginalnyEQUIPMENT. Attach to your VEHICLE at any time. The warrior is considered a Sailor.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
Zużywasu
los kartyDołączana | +
Armada
NazwaArmada / Pontoons
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyZagraj podczas swojej tury na Twoją grupę ofensywną składającą się wyłącznie z Marynarzy. Każdy wojownik z grupy otrzymuje +1 do WB, a grupa może atakować lub najeżdżać w tej turze dwa razy. Jeśli przeprowadza atak i najazd to nie może żadnej z tych czynności wykonać dwa razy.
Opis OryginalnyPlay during your turn on your Attack Group comprised only of Sailors. Each warrior in the Group gains +1 to its CV, and the Group may either attack twice or raid twice this turn. If it attacks and raids, it may do neither twice.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+1*
los kartyAnihilowana | x
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Atak z Zaskoczenia
NazwaAtak z Zaskoczenia / Sneak attack!
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyZagraj w dowolnym momencie, poza trwającą walką lub najazdem. Możesz natychmiast wykonać jeden (i tylko jeden) atak, tak jakby odbywał się podczas Twojej tury. Atakującym może być wojownik, lub grupa ofensywna, z Twojego Oddziału nawet jeśli przed chwilą atakował/atakowała. Przeprowadź atak w normalny sposób.
Opis OryginalnyPlay at any time, except during combat or a raid. You may immediately make one (and only one) attack, as if it was that point in your turn. The Attacker may be any one warrior or Attack Group in your Warband. Conduct the attack as normal.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Cięcie Kosztów
NazwaCięcie Kosztów / Downsizing
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZagraj w dowolnym momencie na miejsce lub Przywódcę posiadającego UDOSKONALENIA. Wszystkie UDOSKONALENIA działajęce na wybraną kartę zostają odrzucone.
Opis OryginalnyPlay on any Establishment or Commander with Upgrades at any time. All Upgrades on the affected card are discarded.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Dobry Przykład
NazwaDobry Przykład / Make an example
RzadkośćRare
Opis alternatywnyDołącz do swojego Przywódcy w dowolnym momencie. Za każdym razem, kiedy Ty albo Twoi wojownicy spowodują, że jakakolwiek karta nie będąca wojownikiem zostanie odrzucona (z jakiegokolwiek powodu), należy ją anihilować (to dotyczy również kart odrzucanych przez Ciebie).
Opis OryginalnyAttach to your Commander at any time. Each time you or your forces cause a non-Warrior card to be discarded (for whatever reason), it is annihilated instead (this includes your own discarded cards).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Jeden z Naszych
NazwaJeden z Naszych / One of our own
RzadkośćRare
Opis alternatywnyDołącz do dowolnego wojownika lub miejsca i wybierz Przynależność, której nie posiada ta karta. Od tej pory wybrana przez Ciebie przynależność jest dodatkową posiadaną przez tą kartę. Efekt kilku tych samych kart kumuluje się, ale każda z nich dodaje inną przynależność.
Opis OryginalnyAttach to any warrior or Establishment and choose any affiliation the card does not have. The card is considered to have the chosen affiliation in addition to any it already holds. A card may have multiple attachments of this card, but each must provide a separate affiliation.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Krew Jest Cięższa Od Wody
NazwaKrew Jest Cięższa Od Wody / Blood is thicker than water
RzadkośćRare
Opis alternatywnyDołącz do dowolnego przywódcy podczas swojej tury. Przywódca, do którego jest dołączona ta karta, nie może zagrywać kart wojowników innej przynależności, niż ta, do której należy nawet jeśli jego zdolność specjalna lub jakakolwiek inna karta mu na to pozwala. Wszyscy wojownicy innych przynależności, kontrolowani przez tego przywódcę są odrzucani (włączając w to wojowników ogólnej przynależności).
Opis OryginalnyAttach to any Commander during your turn. The Commander may NEVER Muster warriors of an affiliation other than its own, even if its Special Ability or another card in play states otherwise. All its warriors of a "wrong" affiliation in play are discarded (including those of the General affiliation).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Lewitacja
NazwaLewitacja / Levitation
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyZAKLĘCIE SZTUKI. Moc zaklęcia: 3. Zagraj podczas swojego kroku Wykonywania Akcji. Wszyscy Twoi wojownicy uważani są za lotników. Zaklęcie pozostaje w grze i musi być PODTRZYMYWANE. Jeśli gracz zrezygnuje z podtrzymywania Zaklęcia, należy je anihilować.
Opis OryginalnyART SPELL. Casting Cost: 3. Cast during your Perform Actions step. All your warriors become Flyers. This spell remains in play and may be maintained, after which time it is annihilated.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Moc Powietrza
NazwaMoc Powietrza / Force Bubble
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyZAKLĘCIE SZTUKI. Moc zaklęcia: 3. Zagraj podczas swojego kroku Wykonywania Akcji. Wszyscy Twoi wojownicy są uważani za Marynarzy. Zaklęcie pozostaje w grze i musi być PODTRZYMYWANE. Jeśli gracz zrezygnuje z podtrzymywania Zaklęcia, należy je anihilować.
Opis OryginalnyART SPELL. Casting Cost: 3. Cast during your Perform Actions step. All your warriors become Sailors and may SUBMERGE. This spell remains in play and may be maintained, after which time it is annihilated.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Nabrzeże
NazwaNabrzeże / Seepage
RzadkośćRare
Opis alternatywnyDołącz w dowolnym momencie, do miejsca lub porzywódcy nie posiadającego taktyki Lądowej, które ma chociaż jedną wolną krawędź. Ta karta nigdy nie może zostać odrzucona lub anihilowana. Od tej pory karta, do której dołączysz Nabrzeże posiada taktykę Lądową. Jeśli karta, do której dołączone jest Nabrzeże zostanie odrzucona, pozostaje ono w grze na jego miejscu i w przypadku, gdy zostanie w tym miejscu wybudowane miejsce, należy ją do niego dołączyć.
Opis OryginalnyAttach to any non-COASTAL Marine Establishment or Commander with at least one vulnerable edge at any time. May never be discarded or annihilated. The card is now considered COASTAL. It may be attacked and raided by Land. If target card is removed from play, this card remains in its spot, and becomes attached to Marine cards placed here (Inland cards are unaffected).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Niech Każdy Weźmie Głęboki Wdech
NazwaNiech Każdy Weźmie Głęboki Wdech / Everybody take a deep breath
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyZagraj w dowolnym momencie. Wszyscy wojownicy z Twojego Pogranicza nie będący POJAZDAMI, aż do początku Twojej następnej tury, są uważani za Marynarzy (wojownik przestaje być uważana za marynarza, kiedy zostanie przeniesiony do Oddziału, ale wojownicy przenoszeni na Pogranicze stają się Marynarzami).
Opis OryginalnyPlay at any time. All the non-VEHICLE Troopers in your Borderlands are considered Sailors until the beginning of your next turn (a warrior is no longer considered a Sailor if it Transfers to the Warband, but warriors Transferring to the Borderlands become Sailors).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Nurkuj! Nurkuj!
NazwaNurkuj! Nurkuj! / Dive! Dive!
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZagraj podczas walki Morskiej, w której uczestniczy Twój wojownik (lub Grupa) mogący walczyć pod wodą. Wojownik (lub Grupa) ucieka z pola walki pod wodę i uniemożliwia przeciwnikowi kontynuowanie walki. Przeciwnik może natychmiast próbować również zanurkować (poprzez zagranie takiej samej karty) aby kontynuować walkę.
Opis OryginalnyPlay during combat by Sea on your warrior or Group that may SUBMERGE. The warrior or Group escapes the combat unharmed, provided its opponent is not able to SUBMERGE. The opponent may immediately attempt to SUBMERGE (via card play) to keep the combat going.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Plany Na Przyszłość
NazwaPlany Na Przyszłość / Planning ahead
RzadkośćRare
Opis alternatywnyDołącz do swojego Przywódcy w dowolnym momencie, poza Twoim Krokiem Bilansowania. Możesz pominąć swój Krok Bilansowania w każdej turze, pod warunkiem, że nie będziesz w niej przeprowadzać ataków ani najazdów. Jeśli jednak po pominięciu Kroku Bilansowania dokonasz ataku lub najazdu musisz odrzucić tę kartę i przeprowadzić Krok Bilansowania po swoim Kroku Najazd.
Opis OryginalnyAttach to your Commander at any time except during your Balance Step. You may skip your Balance Step each turn, provided you do not attack or raid. This card is discarded the moment you announce an attack or raid.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Pływające Fundamenty
NazwaPływające Fundamenty / Floating foundation
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZagraj tę kartę, kiedy budujesz jakieś miejsce z taktyką Lądową. Miejsce to traci taktykę Lądową, a w zamian otrzymuje Wodną. Ta karta nie może zostać odrzucona lub anihilowana dopóki mijesce, do którego jest dołączona nie zostanie odrzucone lub anihilowane (lub skutecznie najechane).
Opis OryginalnyPlay as you are Building an Inland Establishment. The Establishment is considered FLOATING. If the Establishment has the LAND Battle Tactic it changes to the SEA Battle Tactic. This card may not be discarded or annihilated unless the Establishment is also discarded or annihilated (or razed).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Pobłogosławiony Przez Śwatło
NazwaPobłogosławiony Przez Śwatło / Blessed by the light
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyDołącz do swojego wojownika nie będącego CZARODZIEJEM (może to być wojownik każdej przynależności) w dowolnym momencie. Od tej pory wojownik jest uważany za CZARODZIEJA, z Mocą na poziomie 3.
Opis OryginalnyAttach to your non-SPELLCASTER warrior (of any affiliation) at any time. The warrior is considered a SPELLCASTER. The warrior's Mental Strength is at +3.
RodzajIntryga
PrzynależnośćBractwo
los kartyDołączana | +
Powszechna Mobilizacja
NazwaPowszechna Mobilizacja / Recruiting surge
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZagraj w dowolnym momencie. Daj swoją talię kart odrzuconych przeciwnikowi. Oponent musi przeszukać ją i usunąć z niej karty wszystkich wojowników (możesz to sprawdzić). Następnie dodaj karty tych wojowników z powrotem do kart w talii i przetasuj ją.
Opis OryginalnyPlay at any time. Give your discard pile to any one opponent. He or she examines it and removes all the warriors (you may double-check). You then shuffle these warriors back into your draw pile.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Prosto z Głębin
NazwaProsto z Głębin / Out of the blue dark
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZagraj podczas kroku Wykonywania Akcji przeciwnika, na któregokolwiek z jego wojowników lub grupę, posiadającą taktykę Morską. Zapłać X Jednostek Złota (sam deklarujesz wartość X, nie możesz później wydać więcej Jednostek Złota). Podwodny potwór z WB równym X atakuje wskazanego wojownika lub grupę. Przeprowadź normalną walkę. Zaatakowany wojownik/grupa, jeśli przeżyje, nie będzie mógł/mogła wykonać w tej turze ataku oraz najazdu. Na potwora nie działają karty modyfikujące WB.
Opis OryginalnyPlay during an opponent's Perform Actions step on his or her warrior (or Group) able to SUBMERGE, and pay X Gold Units (you choose the value of X, and you may not spend more Gold later). A naval creature with a CV of X attacks the target warrior/Group. Conduct combat normally. Attacked warrior/Group may not attack or raid this turn. This naval creature is considered your warrior during combat.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Przegląd Broni
NazwaPrzegląd Broni / Arms control
RzadkośćRare
Opis alternatywnyDołącz do swojego Przywódcy w dowolnym momencie. Kiedy ta karta znajduje się w grze, żadna z kontrolowanych przez Ciebie kart EKWIPUNKU nie może zostać odrzucona lub anihilowana, z jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli karta EKWIPUNKU jest odrzucana lub anihilowana wraca do Twojej ręki.
Opis OryginalnyAttach to your Commander at any time. While in play, none of the EQUIPMENT cards you control may be discarded or annihilated for any reason. If a card with EQUIPMENT is discarded or annihilated, the EQUIPMENT is returned to your hand.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Przypływ
NazwaPrzypływ / Flash flood
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZagraj w dowolnym momencie. Wszystkie Miejsca oraz Przywódcy z taktyką Lądową, aż do początku twojej następnej tury otrzymują taktykę morską.
Opis OryginalnyPlay at any time. All Inland Establishments and Commanders in play gain the SEA Battle Tactic until the beginning of your next turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Ruchy Tektoniczne
NazwaRuchy Tektoniczne / Plate tectonics
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 10. Zagraj podczas swojej tury (poza trwającym atakiem lub najazdem). Wszystkie miejsca znajdujące się pod wodą (posiadające wyłącznie taktykę Morską), będące w grze zostają odrzucone. Nie są przyznawane żande punkty zwycięstwa.
Opis OryginalnyInitial Cost: 10. Play during your turn (except during an attack or raid). All SUBMERGED Establishments in play are discarded. No VPs are earned.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Sąd Boży
NazwaSąd Boży / Divine harvest
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZAKLĘCIE SZTUKI. Moc zaklęcia: 10. Zagraj w dowolnym momencie. Wszyscy wojownicy pozostający w grze uważani za HERETYKÓW zostają natychmiast odrzuceni.
Opis OryginalnyART SPELL. Casting Cost: 10. All warriors in play considered HERETICS are discarded immediately.
RodzajIntryga
PrzynależnośćBractwo
los kartyAnihilowana | x
Strumień Interwencji
NazwaStrumień Interwencji / Flux intervention
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. Dołącz do gry w dowolnym momencie. Kiedy ta karta pozostaje w grze żadne karty PROROCTW, RYTUAŁÓW, ZAKLĘĆ SZTUKI i DARÓW MROCZNEJ HARMONII nie mają żadnego efektu.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. Attach to the game at any time. While in play, no PROPHECY, RITUAL, ART SPELL or DARK SYMMETRY cards have any effect.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Stygmaty
NazwaStygmaty / Symmetry stigmata
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZAKLĘCIE SZTUKI. Moc zaklęcia: X (sam wybierasz). Zagraj podczas swojej tury. Wszyscy wojownicy Legionu Ciemności oraz wszyscy Heretycy otrzymują -X do swojego WB. Zaklęcie pozostaje w grze i musi być PODTRZYMYWANE. Jeśli gracz zrezygnuje z podtrzymywania Zaklęcia, należy je anihilować.
Opis OryginalnyART SPELL. Casting Cost: X (you choose). Cast during your turn. All Dark Legion warriors and all HERETICS lose -X to their CVs. This spell remains in play and must be maintained. The Spellcaster may maintain it for as long as you wish (after which is it annihilated), and must maintaining it at its initial Casting Cost.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Trudny Cel
NazwaTrudny Cel / Hard target
RzadkośćRare
Opis alternatywnyDołącz do dowolnego miejsca lub wojownika w dowolnym momencie (poza trwającą walką lub najazdem) i zapłać X Jednostek Złota, gdzie X jest bazowym WB karty, do której dołączasz Trudny Cel. Karta ta traci jedną taktykę, którą wybierzesz. Nie może jednak stracić swojej ostatnie taktyki. Ta karta nie może zostać dołączona do Przywódcy.
Opis OryginalnyAttach to any Establishment or warrior at any time (except during combat or a raid) and pay X Gold Units, where X is the base CV of the affected card. While attached, that card loses one Battle Tactic of your choice. It may not lose its last Battle Tactic. This card may not be attached to a Commander.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Twój Śmieć, Mój Skarb
NazwaTwój Śmieć, Mój Skarb / One's garbage is another's treasure
RzadkośćRare
Opis alternatywnyDołącz do swojego Przywódcy w dowolnym momencie. Za każdym razem, kiedy jakikolwiek przeciwnik odrzuca kartę z ręki, możesz dobrać dodatkową kartę.
Opis OryginalnyAttach to your Commander at any time. Each time any opponent discards a card from his or her hand, you may draw one card.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Utrata Mocy
NazwaUtrata Mocy / Slow leak
RzadkośćRare
Opis alternatywnyDołącz w dowolnym momencie, do jakiegokolwiek wojownika mogącego przebywać pod wodą lub miejsca znajdującego się pod wodą. Podczas każdego kroku dobierania kart, przez gracza kontrolującego kartę, do której jest dołączona Utrata mocy, połóż żeton na tej karcie. Za każdy żeton, karta z Utratą mocy otrzymuje -2 do WB. Kilka kopii tej karty kumuluje się.
Opis OryginalnyAttach to any SUBMERGED Establishment or any warrior that may SUBMERGE at any time. During each of the affected card's controller's Draw Steps, place a marker on the card. For each marker, the affected card loses -2 to CV. Multiple attachments of this card are cumulative.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Wielka Przebudowa
NazwaWielka Przebudowa / Epic reorganization!
RzadkośćRare
Opis alternatywnyTEJ KARTY MOŻNA UŻYĆ TYLKO PODCZAS GRY ZESPOŁOWEJ. Zagraj podczas swojej tury. Twoja drużyna może przebudować miejsca w swojej krainach w dowolny sposób. Nowe rozmieszczenie kart musi być legalne. Można przenosić nawet karty NIERUCHOME. Karty dołączone oraz uleprzenia są przenoszone wraz z ich bazowymi kartami.
Opis OryginalnyTHIS CARD MAY ONLY BE PLAYED DURING AN EPIC CONFLICT TEAM GAME. Play during your turn. The team may reorganize the Commanders and Establishments in its Turf in any way it sees fit. The new layout must be legal, and Commanders do NOT have to be adjacent. Even IMMOBILE cards may be moved. Attachments and Upgrades move with their base cards.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Wielka Susza
NazwaWielka Susza / Dry spell
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyZagraj w dowolnym momencie. Wszystkie miejsca oraz Przywódcy posiadający taktykę Morską, tracą ją i w zamian jeśli takiej nie posiadają, zyskują taktykę Lądową. Efekt ten utrzymuje się aż do początku Twojej następnej tury.
Opis OryginalnyPlay at any time. All Marine Establishments and Commanders in play are considered Inland until the beginning of your next turn. During this time they lose their COASTAL, FLOATING, and SUBMERGED designations and gain the LAND Battle Tactic.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Wolni Od Grzechu
NazwaWolni Od Grzechu / There are no innocents
RzadkośćRare
Opis alternatywnyDołącz do swojego Przywódcy (nie musi być spod przynależności Bractwa). Wszyscy wojownicy Twoich przeciwników uważani są za HERETYKÓW.
Opis Oryginalny Attach to your Commander (it does not have to be Brotherhood-affiliated). All your opponents' warriors are considered HERETICS.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Wysoka Fala
NazwaWysoka Fala / High tide
RzadkośćRare
Opis alternatywnyDołącz w dowolnym momencie, do dowolnego miejsca lub Przywódcy z taktyką Lądową, posiadającego przynajmniej jedną odkrytą krawędź. Ta karta nie może nigdy zostać odrzucona lub anihilowana. Od tej pory, karta do której została dołączona Wysoka Fala posiada taktykę wodną. Jeśli bazowa karta zostanie usunięta z gry, Wysoka Fala pozostaje na jej miejscu i należy ją dołączyć w momencie wybudowania na tym miejscu jakiegoś innego miejsca.
Opis OryginalnyAttach to any Inland Establishment or Commander with at least one vulnerable edge at any time. May never be discarded or annihilated. The card is now considered COASTAL and Marine. It may be attacked and raided by Sea. If target card is removed from play, this card remains in its spot, and becomes attached to Inland cards placed here (Marine cards are unaffected).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Wzrok Inkwizytora
NazwaWzrok Inkwizytora / Eyes of the inquisitor
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZAKLĘCIE SZTUKI. Moc zaklęcia: 2. Zagraj w dowolnym momencie. Wszyscy gracze (poza Tobą) muszą pokazać karty znajdujące się na ich rękach, tak żeby każdy mógł je obejrzeć. Zaklęcie pozostaje w grze i musi być PODTRZYMANE aż do początku Twojej następnej tury, po czym należy je anihilować.
Opis OryginalnyART SPELL. Casting Cost: 2. Cast at any time. All players (except you) must keep their hands face up on the table, for all to see. This spell remains in play and must be maintained until the beginning of your next turn, at which time it is annihilated.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Zakrzywienie Czasoprzestrzeni
NazwaZakrzywienie Czasoprzestrzeni / Reality shift
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZAKLĘCIE SZTUKI. Moc zaklęcia: X. Zagraj podczas swojego kroku Wykonywania Akcji. Możesz wziąć dowolne miejsce będące w grze (nawet NIERUCHOME) i umieścić je w nowym legalnym miejscu w dowolnej krainie. Moc zaklęcia to połowa bazowego WB miejsca zaokrąglana w górę. Od tej pory miejsce jest kontrolowane przez gracza, do którego krainy zostanie przeniesione.
Opis OryginalnyART SPELL. Casting Cost: X. Cast during your Perform Actions step. You may take any Establishment in play (even an IMMOBILE one) and place it in a new legal spot within ANY Turf. The Casting Cost of this spell is one-half the base CV of the Establishment (rounded up). It is controlled by the Commander of its destination Turf.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Zmiecione z Powierzchni Ziemi
NazwaZmiecione z Powierzchni Ziemi / Raze to the ground
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZagraj natychmiast po udanym najechaniu jakiegoś miejsca, które posiada UDOSKONALENIA. Najechałeś miejsce razem z jego UDOSKONALENIAMI. Weź miejsce oraz wszystkie UDOSKONALENIA. Zdobywasz Punkty Zwycięstwa równe bazowemu WB najechanego miejsca, oraz odpowiednią ilość Punktów Zwycięstwa wynikającą z każdego UDOSKONALENIA, jakie posiada to miejsce (zaznacz to za pomocą żetonów reprezentujących Punkty Zwycięstwa).
Opis OryginalnyPlay immediately after you raze an Establishment with Upgrade attachments. You raze the Establishment and all its Upgrades at once. Take the Establishment and all Upgrades on it. You earn modified VPs equal to the Establishments plus all CV modifiers from Upgrades (use markers to represent these extra VPs).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Zwątpienie
NazwaZwątpienie / Mental weakness
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyDołącz do jakiegokolwiek CZARODZIEJA w dowolnym momencie. Wojownik, do którego dołączona jest ta karta, nie jest dłużej uważany za CZARODZIEJA. Wszystkie Zaklęcia Sztuki PODTRZYMYWANE przez tego wojownika tracą swój efekt i należy je odrzucić.
Opis OryginalnyAttach to any SPELLCASTER at any time. The affected warrior is no longer considered a SPELLCASTER. Any Art Spells the warrior is maintaining lose their effects. This card may not be used to counter a just-cast Spell that does not remain in play.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +

Zobacz inne karty:


Przywódcy
PrzywódcyMiejsca
MiejscaUdoskonalenia
UdoskonaleniaWojownicy
Wojwnicy