dark eden
Wszelkie materiały na tej stronie zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i podlegają prawom autorskim ich twórców. | jeremiasz@darkeden.pl | www.darkeden.pl | © 2009 - 2011 grafik.gda.pl
karty DE
karty Genesis
dark eden
Aktualizacje
01.08.11 Galeria
01.08.11 Turnieje
28.06.11 Pobieralnia
28.12.10 Pobieralnia
28.12.10 Błędy w grze
Mapa graczy
Avangarda VII - 2011
Turniej na Avangardzie VII

wydrukionline.com.pl
dark eden

Karty

Genesis

Miejsca

Chlew
NazwaCentrala Propagandy / Propaganda Headquarters
Rzadkośćrare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. Przylegające miejsca otrzymują +4 do WB. Twoi Luterańscy Wojownicy mogą w ciągu twojej tury przeprowadzić jeden dodatkowy atak i najazd, ale tylko przeciwko Templariuszom lub Synom Rasputina. Działanie kilku kopii tej karty nie kumuluje się.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. COASTAL. Adjacent cards gain +4 to CV. Your Lutheran Triad warriors may attack and raid twice per turn, provided that the second attack and raid is against Templar or Sons of Rasputin cards.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB10
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Sąsiedzi4
Zużywasu
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Chlew
NazwaChlew / Dung Pit
Rzadkośćrare
Opis alternatywnyWszystkie miejsca (lub Przywódca) nie posiadające taktyki morskiej, przylegające do tego miejsca produkują w każdej turze o 2 ikony Żywności więcej (nawet, jeśli nie produkowały wcześniej żadnej).
Opis OryginalnyAll Inland Establishments (or a Commander) adjacent to this card produces 2 additional FD icons each turn (even if they don't normally produce any).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB08
Taktykilądowa
Sąsiedzi2
Cieśnina Gibraltarska
NazwaCieśnina Gibraltarska / Straits of Gibraltar
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 5. KARTA UNIKATOWA. Nie może posiadać kart dołączanych. Żadna karta w Twojej krainie (za wyjątkiem tej) nie może być celem ataku bądź najazdu z wody, dopóki to miejsce znajduje się w Twojej osadzie. Żadne karty zapobiegające, wyłączające najazd lub zmieniające jego cel nie działają na tą kartę. Ta karta zawsze musi posiadać odkryte krawędzie.
Opis OryginalnyInitial Cost: 5. UNIQUE. COASTAL. None of the cards in your Dominion (except this one) may be attacked or raided by Sea while this card is in your Turf. This card may not have attachments. Cards which prevent, restrict, or redirect raiding have no effect on this card. This card must ALWAYS have a vulnerable edge.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB25
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Sąsiedzi1
Zużywazł, żw, su, pa
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Farma Wadorostow
NazwaFarma Wadorostow / Kelp Farm
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 1. Możesz zapłacić koszt początkowy 5 żeby wybudować to miejsce pod wodą (traci taktykę powietrzną). Raz na turę możesz odrzucić kartę z Twojej ręki aby uzyskać 2 jednostki złota.
Opis OryginalnyInitial Cost: 1. FLOATING. You may pay an Initial Cost of 5 and have this card SUBMERGED instead (it loses the Air icon). You may discard a card from your hand at any time to immediately gain 2 Gold Units. You may only discard one card per turn in this manner.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB14
Taktykipowietrzna, morska
Sąsiedzi1
Dostarczażw, żw
Generator Pływów Morskich
NazwaGenerator Pływów Morskich / Tidal Generator
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 3. Generator produkuje 4 ikony Paliwa lub 4 ikony Złota. Podczas każdego swojego kroku Bilansowania możesz wybrać, jakie zasoby są produkowane przez to miejsce. Tylko jeden rodzaj zasobów może produkować w danej turze.
Opis OryginalnyInitial Cost: 3. COASTAL. This Establishment provides either four FL icons or four GD icons. Decide which resource it provides during each of your Balance steps. It will only provide one type of resource per Balance step.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćMegakorporacje
WB13
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Sąsiedzi4
Granatowa Dziura
NazwaGranatowa Dziura / Blue Hole
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyNIERUCHOME. Możesz umieścić to "Miejsce" w sąsiedztwie dowolnego miejsca z taktyką morską w Osadzie jednego z graczy. Nie możesz jej umieścić w sąsiedztwie Przywódcy. Dziura nie może być celem najazdu i nie działają na nią żadne karty. Ta karta zajmuje tylke Miejsce. Nie mogą przez nią przebiegać Linie Dostawcze. Dziurę należy wliczać w Liczbę Sąsiadów innych Miejsc.
Opis OryginalnyFLOATING. IMMOBILE. You may Build this "Establishment" in any legal spot within any player's Turf. It may not be placed next to a Commander. It may not be raided or affected by any card in any way. In effect, this card takes up space. Supply Lines will not move through this card. This card counts against other Establishments' Neighbor Allowances.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
Sąsiedzi1
Karawana
NazwaKarawana / Corral
RzadkośćRare
Opis alternatywnyZa każdym razem, kiedy Twój wojownik, lub grupa pokona w walcę JAZDĘ przeciwnika, możesz zapłacić w złocie równowartość podwójnego WB pokonanej Jazdy i umieścić ją na swoim Pograniczu. Od tej pory, Ty kontrolujesz karty tych wojowników. Wojownicy, których zyskałeś w ten sposób nigdy nie mogą być przenoszeni.
Opis OryginalnyWhenever your warrior or Group defeats a CAVALRY in combat, you may pay twice the base CV of the CAVALRY in Gold Units and place it in your Borderlands. You now control it. It may never be Transferred.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB13
Taktykilądowa
Sąsiedzi3
Zużywasu
Katedra Bractwa
NazwaKatedra Bractwa / Brotherood Cathedral
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. AMBASADA. Możesz zagrywać karty przynależności Bractwa. Jeśli Twój Misjonarz powróci z krainy innego gracza (zobacz kartę Misjonarza), wszyscy inni wojownicy znajdujący się na tym samym Pograniczu/Oddziale co Misjonarz, wyruszają za nim. Umieść ich w swojej osadzie, od tej pory Ty kontrolujesz karty tych wojowników.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. EMBASSY. You may play cards with the Brotherhood affiliation. If you ask your MISSIONARY back from another player's Turf (see the MISSIONARY card), ALL other warriors in that Borderland follow him. Place them in your Borderlands. They are now controlled by you.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB14
Taktykilądowa, powietrzna
Sąsiedzi4
Komitet Doradczy Bractwa
NazwaKomitet Doradczy Bractwa / Brotherhood Advisory Board
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyWszyscy twoi wojownicy PIECHOTY mogą rzucać ZAKLĘCIA SZTUKI i dodatkowo otrzymują +4 do WB, kiedy walczą z wojownikami Legionu Ciemności oraz najeżdżają krainę Legionu Ciemności (lub Przywódcę). Działanie kilku kopii tej karty nie kumuluje się.
Opis OryginalnySPELLCASTER (like warriors, this card has a Mental Strength of 9). Your warriors gain +4 when combating Dark Legion warriors or raiding Dark Legion Establishments and Commanders.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćMegakorporacje
WB09
Taktykilądowa, powietrzna
Sąsiedzi3
Zużywazł, zł
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Elektrownia Parowa
NazwaElektrownia Parowa / Steam Engine Plant
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 3. Wszystkie Twoje karty zużywają 1 ikonę Paliwa mniej. Działanie kilku kopii tej karty nie kumuluje sie.
Opis OryginalnyInitial Cost: 3. COASTAL. All your cards require one less FL icon. Only one copy of this card will affect your Dominion (others may be Built in your Turf and may be immediately used as backup if needed).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćMegakorporacje
WB11
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Sąsiedzi4
Zużywasu
Ministerstwo
NazwaMinisterstwo / Ministry
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. Wszyscy Twoi Luterańscy Wojownicy mogą odprawiać RYTUAŁY, a gdy znajdują się na Twoim Pograniczu otrzymują +2 do WB. Działanie kilku kopii tej karty nie kumuluje się.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. PATRIARCH. All Lutheran Triad warriors in your Borderlands gain +2 to their CVs.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB14
Taktykilądowa, powietrzna
Sąsiedzi4
Zużywazł, zł
Okop
NazwaOkop / Trench
RzadkośćRare
Opis alternatywnyPodczas kroku Wykonywania Akcji możes przenosić swoją PIECHOTĘ z taktyką lądową do i z Okopu. Mieści on do 2 Wojowników nie mogących być grupą. WB każdego z nich zwiększa się o +5. Wojownicy Ci znajdują się na Pograniczu. Jeśli ta karta ma zostać odrzucona (lub zostanie najechana), należy odrzucić też wojowników znajdujących się w okopie.
Opis OryginalnyYou may Transfer your INFANTRY warriors to and from the Trench during your Perform Actions step. It will hold two warriors (they may not form a Group). A warrior in the Trench gains +X to its CV, where X is one-half the modified CV of the Trench (rounded up). An entrenched warrior is considered in the Borderlands. If this card is discarded, its entrenched warriors are discarded as well.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB10
Taktykilądowa
Sąsiedzi2
Zużywasu, su
Placówka Korporacji
NazwaPlacówka Korporacji / Corporate Outpost
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. AMBASADA. Wybierz jedną z Megakorporacji (Bauhaus, Cybertronik, Imperial, Kapitol, lub Mishimę), kiedy zagrywasz tę kartę. Od tego momentu możesz wprowadzać do gry CZŁONKÓW tej (i tylko tej) korporacji, oraz karty ogólnej przynależności Megakorporacji. Każda Placówka pozwala wybrać inną Megakorporację.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. EMBASSY. Choose a Corporate power (Bauhaus, Capitol, Cybertronic, Imperial or Mishima) when you play this card. You may play Warrior cards designated as MEMBERS of that power (but not members of other powers). You may also play all other cards with the Megacorp affiliation (including Megacorp warriors that are not designated as MEMBERS). Multiple Builds of this Establishment may feature other powers.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB14
Taktykilądowa, powietrzna
Sąsiedzi4
Platworma Wiertnicza
NazwaPlatworma Wiertnicza / Oil Platform
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: X. Za każde 3 jednostki złota wydane jako koszt początkowy, Platforma Wiertnicza będzie produkować jedną ikonę Paliwa, ale maksymalnie może produkować osiem ikon.
Opis OryginalnyInitial Cost: X. COASTAL. The Oil Platform will provide 1 FL resource icon per 3 Gold Units you spend as Initial Cost when you play this card.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB12
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Sąsiedzi4
Dostarczax
Pływająca Forteca
NazwaPływająca Forteca / Floating Fortress
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 5. Miejsca przylegające otrzymują +5 do WB. Możesz przenieść Pływającą Fortecę w sąsiedztwo dowolnego przystosowanego do tego miejsca w krainie, podczas swojego kroku Wykonywania Akcja. Musisz zapłacić 5 jednostek złota za każdym razem, gdy przenosisz to miejsce.
Opis OryginalnyInitial Cost: 5. FLOATING. Adjacent cards gain +5 to CV. This defensive establishment is free-floating and may be moved around your Turf. You may move the Floating Fortress to a new legal position in your Turf during your Perform Actions step each turn. You must pay 5 Gold Units each time you move it.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB14
Taktykipowietrzna, morska
Sąsiedzi4
Zużywasu, pa
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Podwodna Pompa Olejowa
NazwaPodwodna Pompa Olejowa / Underwater Oil Pump
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 3.
Opis OryginalnyInitial Cost: 3. SUBMERGED.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB07
Taktykimorska
Sąsiedzi4
Zużywasu
Dostarczapa, pa, pa, pa
Podwodny Bunkier
NazwaPodwodny Bunkier / Naval Bunker
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. Żadne z miejsc w Twojej krainie znajdujących się pod wodą, oprócz Podwodnego Bunkra, nie może być celem najazdu. W kroku wykonywania akcji możesz przenosić do i z niego, do 3 wojowników PIECHOTY i JAZDY z taktyką morską. Nie mogą oni atakować i być atakowani, ale dodają swoje WB do WB Bunkra.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. SUBMERGED. None of your SUBMERGED Establishments may be the target of a raid, except this one (or another Naval Bunker). You may Transfer your warriors that may SUBMERGE to and from the Bunker. It will hold up to 3 warriors. They may not attack, be attacked, or raid. They will affect one another (if applicable). They add their modified CVs to the Bunker's.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB12
Taktykimorska
Sąsiedzi1
Zużyważw, żw
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Prom Powietrzny Cybertroniku
NazwaProm Powietrzny Cybertroniku / Cybertronic Shuttle Dock
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. Jeśli podczas swojej tury nie wykonasz żadnych akcji, nie przeprowadzisz ataku ani najazdu, możesz położyć żeton na każdym swoim wojowniku Templariuszy. Za każdy żeton Wojownicy zyskują +3 do WB. Każdy wojownik z żetonem jest uważany za CZŁONKA CYBERTRONIKU. W swojej Osadzie możesz mieć tylko jeden Prom Powietrzny Cybertroniku.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. Your Templar INFANTRY may be Transferred "Offworld" for training. If it does this, place it aside. It may not attack, raid, or be attacked, and it is now considered a CYBERTRONIC MEMBER. For each full turn (from your draw step to your next) it remains Offworld, place a marker on it. Each provides +3 to CV.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćTemplariusze
WB14
Taktykilądowa, powietrzna
Sąsiedzi4
Zużywasu, zł
Rafa
NazwaRafa / Protective Reef
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 1. To miejsce może być najeżdżane tylko przez PIECHOTĘ. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis OryginalnyInitial Cost: 1. FLOATING. This "Establishment" may only be raided by INFANTRY. NO DECK LIMIT.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB10
Taktykimorska
Sąsiedzi4
Ściana Płaczu
NazwaŚciana Płaczu / Wailing Wall
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 3. KARTA UNIKATOWA. Przylegające miejsca otrzymują +6 do WB. Wszyscy Twoi wojownicy uważani są za CZARODZIEI, a Ci, którzy byli nimi wcześniej otrzymują +3 do swojej mocy. Wojownicy Legionu Ciemności nie mogą nigdy najechać tego miejsca. Jeśli zostanie najechane, wszyscy Twoi wojownicy otrzymują +2 do WB, kiedy walczą lub najeżdżają siły Przywódcy, który najechał Ścianę Płaczu.
Opis OryginalnyInitial Cost: 3. UNIQUE. Adjacent cards gain +6 to CV. All your warriors are considered SPELLCASTERS, and those that are already SPELLCASTERS (by any other means) gain +3 to Mental Strength. Dark Legion warriors may never raid this card. If razed, all your warriors gain +2 to their CVs when combating or raiding the forces of the razing Commander (this effect is not cumulative).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćBractwo
WB18
Taktykilądowa, powietrzna
Sąsiedzi4
Zużywasu, su, su
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Starożytna Krypta
NazwaStarożytna Krypta / The Ancient's Tomb
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKARTA UNIKATOWA. Wszyscy twoi wojowicy PIECHOTY mogą wygłaszać PROROCTWA. Raz na turę, podczas kroku Wykonywania Akcji, możesz płacąc 3 jednostki złota, odrzucić jedną kartę dołączoną będącą w grze. Kiedy to miejsce jest najeżdżane, możesz zagrać z ręki do 3 wojowników PIECHOTY posiadających taktykę używaną przez najeźdźców. Dodają oni swoje WB do WB Krypty. Jeśli przeżyją najazd, umieść ich na swoim Pograniczu.
Opis OryginalnyInitial Cost: 3. COASTAL. PROPHET. UNIQUE. Once per each of your Perform Actions steps, and at a cost of 3 Gold Units, you may discard any one attachment in play. If this card is raided, you may immediately play up to 3 Crescentia INFANTRY warriors from your hand. They add their CVs to the Tomb's. If they survive the raid, they go to your Borderlands.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB16
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Sąsiedzi3
Zużywazł, zł, su, su
Staw Hodowlany
NazwaStaw Hodowlany / Fish Hatchery
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 1. Płacąc koszt początkowy 5 ta karta straci taktykę lądową.
Opis OryginalnyInitial Cost: 1. COASTAL. You may pay an Initial Cost of 5 to make this card FLOATING instead (it loses the LAND Battle Tactic).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćTemplariusze
WB09
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Sąsiedzi4
Dostarczażw, żw, żw, żw
Stocznia Łodzi Podwodnych
NazwaStocznia Łodzi Podwodnych / Submarine Dock
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. Możesz zagrywać wojowników uważanych za ŁODZIE PODWODNE. Jeśli ŁÓDŹ PODWODNA jest POJAZDEM nie musisz posiadać karty umożliwiającej Ci zagrywanie POJAZDÓW.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. SUBMERGED. You may play cards designated as SUBMARINES (even if the SUBMARINE is a VEHICLE and you are not able to play VEHICLES).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB12
Taktykimorska
Sąsiedzi4
Zużywasu, su
Suchy Dok
NazwaSuchy Dok / Dry Dock
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. Możesz werbować wojowników Templariuszy będących marynarzami, w dowolnym momencie, za wyjątkiem kroków Atak i Najazd (nadal musisz płacić za nich koszt początkowy).
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. COASTAL. You may Muster Templar- affiliated Sailors at any time except attacks or raids (you must still pay Initial Costs).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćTemplariusze
WB09
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Sąsiedzi4
Zużywasu
System Tuneli
NazwaSystem Tuneli / Tunnel System
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 5. Najeżdżając krainę przeciwnika za pomocą Lądu, Twoi wojownicy mogą ominąć wszystkich wojowników znajdujących się na jego Pograniczu, ale nie mogą wtedy używać swoich zdolności specjalnych. Natychmiast po najeździe za pomocą Systemu Tuneli (niezależnie od wyniku), najeżdżany przeciwnik może anihilować go, płacąc Złotem równowartość jego bazowej WB.
Opis OryginalnyInitial Cost: 5. If you raid an opponent's Turf by Land, your raiding party may sneak past ALL warriors in the opponent's Borderland. Your raiders are not affected by any of their abilities through the raid. Immediately after a raid in which you use the Tunnel System, the raided opponent may annihilate it by paying X Gold Units , where X is the modified CV of the Tunnel System (no VPs are earned).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB08
Taktykilądowa
Sąsiedzi1
Zużywasu, su
Wydmy
NazwaWydmy / Beachhead
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyTo miejsce nie może posiadać kart dołączanych. Przeciwnik otrzymuje tylko 5 Punktów Zwycięstwa za udany najazd na tą kartę. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis OryginalnyCOASTAL. The Beachhead may never have attachments. This card is only worth 5 VPs if razed. NO DECK LIMIT.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB10
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Sąsiedzi4
Złoże Soli
NazwaZłoże Soli / Seawater Purifier
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 1. Płacąc koszt początkowy 3 to miejsce straci taktykę Lądową, natomiast płacąc koszt początkowy 5 to miejsce straci taktykę Lądową oraz Powietrzną, dzięki czemu znajdzie się pod wodą. Znakomite źródło pożywienia i minerałów.
Opis OryginalnyInitial Cost: 1. COASTAL. You may instead pay an Initial Cost of 3 to make this card FLOATING (it loses the LAND Battle Tactic), or pay an Initial Cost of 6 to make this card SUBMERGED (it loses the LAND and AIR Tactics). An excellent source of fresh water and minerals.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB14
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Sąsiedzi4
Dostarczażw, żw, su, su

Zobacz inne karty:


Przywódcy
PrzywódcyUdoskonalenia
UdoskonaleniaWojwnicy
WojwnicyIntrygi
Intrygi