dark eden
Wszelkie materiały na tej stronie zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i podlegają prawom autorskim ich twórców. | jeremiasz@darkeden.pl | www.darkeden.pl | © 2009 - 2011 grafik.gda.pl
karty DE
karty Genesis
dark eden
Aktualizacje
01.08.11 Galeria
01.08.11 Turnieje
28.06.11 Pobieralnia
28.12.10 Pobieralnia
28.12.10 Błędy w grze
Mapa graczy
Avangarda VII - 2011
Turniej na Avangardzie VII

wydrukionline.com.pl
dark eden

Karty

Genesis

Udoskonalenia

Ekologiczne Ulepszenie
NazwaEkologiczne Ulepszenie / Ecological Design
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyPOZIOM 1 UDOSKONALENIA MIEJSC. Miejsce z tym udoskonaleniem traktowane jest jak NIEPOZORNE, nie może zostać najechane chyba, że wszystkie inne miejsca w tej Osadzie również są NIEPOZORNE, albo nie mogą zostać najechane (w skutek działania jakiejś karty).
Opis OryginalnyLEVEL 1 ESTABLISHMENT UPGRADE. The Establishment is INCONSPICUOUS. It may not be raided unless all the Establishments in the same Turf are also INCONSPICUOUS or may not be raided (due to card play).
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
Zużywasu
Fanatyzm
NazwaFanatyzm / Inspired Fanaticism
RzadkośćRare
Opis alternatywnyPOZIOM 3 UDOSKONALENIA PRZYWÓDCY. Kiedy Twój wojownik zostanie zabity, należy potraktować go jako "rannego" i pozostawić w grze (walka/najazd są zakończone). Umieść żeton na tej karcie, żeby oznaczyć "ranę", nie ma ona żadnego wpływu na tego wojownika. Jeśli jest "ranny" i zostanie zabity, należy odrzucić kartę wojownika w normalny sposób. Jeśli karta tego UDOSKONALENIA zostanie usunięta z gry, wszyscy Twoi "ranni" wojownicy zostają natychmiast zabici i należy ich odrzucić.
Opis OryginalnyLEVEL 3 COMMANDER UPGRADE. When your warrior is killed, it is "wounded" instead and remains in play (the combat/raid ends). Turn the card sideways to indicate the wound. It is completely unaffected by the wound. If it is wounded again it is killed and discarded as normal. If this card is discarded, all wounded warriors are immediately killed.
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
Fosa
NazwaRare / Concealed Pit
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyPOZIOM 1 UDOSKONALENIA MIEJSC. Jeśli to miejsce zostanie najechane z lądu, możesz odrzucić jednego, wybranego przez Ciebie wojownika biorącego udział w najeździe, w kroku Modyfikacji Najazdu.
Opis OryginalnyLEVEL 1 ESTABLISHMENT UPGRADE. If this Establishment is raided by Land, you may discard one raider of your choice during the Modify step.
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
Garnizon
NazwaGarnizon / Garrison
RzadkośćRare
Opis alternatywnyPOZIOM 3 UDOSKONALENIA MIEJSC. Miejsce z tym udoskonaleniem, dołączone do niego karty oraz miejsca przylegające do niego, otrzymują modyfikator +10 do WB. Jeśli do miejsca z Garnizonem przylega karta Przywódcy, to nie może on być najechany dopóki to Udoskonalenie pozostaje w grze.
Opis OryginalnyLEVEL 3 ESTABLISHMENT UPGRADE. This Establishment, adjacent cards, and even Establishments that touch corners with the card gain +10 to their CVs. An adjacent Commander (even one that touches corners with this card) may never be the target of a raid while this Upgrade is in place.
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
WB+10
Gwiezdny Sojusz
NazwaGwiezdny Sojusz / Off-world Allies
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyPOZIOM 1 UDOSKONALENIA PRZYWÓDCY. Ze względu na swoją Przynależność (bądź też Członkostwo w Megakorporacjach), możesz werbować WOJOWNIKÓW Twojego Głównego Sojusznika. Główne Sojusze to: Horda Półksiężyca i CZŁONKOWIE MISHIMY; Synowie Rasputina i CZŁONKOWIE BAUHAUSU; Templariusze i CZŁONKOWIE CYBERTRONIKU; Luterańska Triada i CZŁONKOWIE IMPERIALU. KAPITOL nie posiada Głównego Sojusznika.
Opis OryginalnyLEVEL 1 COMMANDER UPGRADE. Based on your affiliation (or Membership if Megacorp), you may Muster warriors of your off-world Primary Ally. Primary Allies are: Crescentia and MISHIMA MEMBERS; Sons of Rasputin and BAUHAUS MEMBERS; Templars and CYBERTRONIC MEMBERS; Lutheran Triad and IMPERIAL MEMBERS. CAPITOL has no Primary Ally.
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
Lepsze Wyposażenie
NazwaLepsze Wyposażenie / Modified Equipment
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyPOZIOM 1 UDOSKONALENIA MIEJSC. Zagraj na miejsce produkujące ikony zasobów. Miejsce to będzie produkować w każdej turze dwie dodatkowe ikony zasobów, które już produkuje (jeśli miejsce posiada kilka różnych ikon zasobów, możesz wybrać spośród nich jeden rodzaj, który ma być produkowany ekstra, w danej turze).
Opis OryginalnyLEVEL 1 ESTABLISHMENT UPGRADE. Play on your Establishment that provides resource icons. This Establishment provides two more resource icons per turn, of any type the Establishment already produces (you choose each turn).
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
Podniebna Budowla
NazwaPodniebna Budowla / Elevated Foundation
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: X. POZIOM 1 UDOSKONALENIA MIEJSC. Miejsce z tym udoskonaleniem może być atakowane i najeżdżane tylko z Powietrza (zyskuje taktykę Powietrzną, jeśli zachodzi taka potrzeba i traci wszystkie inne taktyki). WB miejsca wzrasta o +X, gdzie X jest kosztem początkowym, jaki zapłacisz za to udoskonalenie.
Opis OryginalnyInitial Cost: X. LEVEL 1 ESTABLISHMENT UPGRADE. The Establishment may only be attacked and raided by Air (it gains the Air icon if needed). The CV of the Establishment is increased by X, where X is equal to whatever Initial Cost you pay.
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
WB+X
Zużywasu
Przysposobienie Obronne
NazwaPrzysposobienie Obronne / Defensive Mentality
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyPOZIOM 1 UDOSKONALENIA PRZYWÓDCY. Możesz formować Grupy Defensywne w dowolnym momencie (poza trwającą walką lub najazdem).
Opis OryginalnyLEVEL 2 COMMANDER UPGRADE. You may form Defense Groups at any time (except during combat or a raid).
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
Siatka Szpiegowska
NazwaSiatka Szpiegowska / Spy Network
RzadkośćRare
Opis alternatywnyPOZIOM 2 UDOSKONALENIA PRZYWÓDCY. Zyskujesz 1 Punkt Zwycięstwa podczas każdego Twojego Kroku Dobierania. Jeśli nie możesz zbilansować tej karty, musisz oprócz niej odrzucić również jedno UDOSKONALENIE PRZYWÓDCY 3 POZIOMU.
Opis OryginalnyLEVEL 2 COMMANDER UPGRADE. You gain 1 VP marker during each of your Draw steps. If you cannot Balance this card, you also must discard any attached LEVEL 3 COMMANDER UPGRADE.
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
Zużywazł, zł
Siły Specjalne
NazwaSiły Specjalne / Hand-picked Forces
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyPOZIOM 2 UDOSKONALENIA PRZYWÓDCY. Możesz najeżdżać kartę Przywódcy z odsłoniętymi brzegami, nawet, jeśli w jego Osadzie znajdują się inne miejsca.
Opis OryginalnyLEVEL 1 COMMANDER UPGRADE. You may raid Commander cards with vulnerable edges, even if the Turf contains Establishments.
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
Skład Materiałów Wybuchowych
NazwaSkład Materiałów Wybuchowych / Explosives Storage
RzadkośćRare
Opis alternatywnyPOZIOM 2 UDOSKONALENIA MIEJSC. To udoskonalenie należy usunąć w momencie udanego najazdu na miejsce, wyposażone w tą kartę. Wszyscy wojownicy biorący udział w najeździe zostają anihilowani. Punkty Zwycięstwa przyznawane są normalnie.
Opis OryginalnyLEVEL 2 ESTABLISHMENT UPGRADE. If this Upgrade is removed due to a successful raid, all members of the raiding party are annihilated. VPs are still earned.
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
Wódz Da Nam Przykład
NazwaWódz Da Nam Przykład / Lead By Example
RzadkośćRare
Opis alternatywnyPOZIOM 3 UDOSKONALENIA PRZYWÓDCY. W kroku najazdu, w trakcie wyznaczania najeźdźców, możesz dodać do twoich wojowników biorących udział w najeździe WB swojego Przywódcy. Jeśli przegrasz wynik najazdu należy potraktować jako udany najazd na Twojego Przywódcę.
Opis OryginalnyLEVEL 3 COMMANDER UPGRADE. You may add your Commander's modified CV to that of your raiding party. If you lose, treat as if opponent successfully raided YOU.
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
Związki Zawodowe
NazwaZwiązki Zawodowe / United Workers
RzadkośćRare
Opis alternatywnyPOZIOM 3 UDOSKOLANENIA MIEJSC. To miejsce od tej pory posiada taką samą przynależność jak Twój Przywódca. Dodatkowo, WB wszystkich Twoich miejsc Twojej Przynależności jest podwajane. Ten modyfikator stosuje się po wszystkich innych. Efekt kilku kopii tej karty nie kumuluje się.
Opis OryginalnyLEVEL 3 ESTABLISHMENT UPGRADE. This Establishment is now considered of the same affiliation as your Commander. Also, the CVs of ALL your Establishments with the same affiliation as your Commander are doubled. This modifier is applied AFTER all others. The effects of multiple copies of this card are NOT cumulative.
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna
Zwiększenie Produkcji
NazwaZwiększenie Produkcji / Production Innovations
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyPOZIOM 2 UDOSKOLANENIA MIEJSC. Miejsce z tym Udoskonaleniem, oraz karty do niego dołączone, wytwarzają dwa razy więcej ikon zasobów.
Opis OryginalnyLEVEL 2 ESTABLISHMENT UPGRADE. Each Blue icon on or attached to this Establishment produces two resources instead of one.
RodzajUdoskonalenie
PrzynależnośćOgólna

Zobacz inne karty:


Przywódcy
PrzywódcyMiejsca
MiejscaWojwnicy
WojwnicyIntrygi
Intrygi