dark eden
Wszelkie materiały na tej stronie zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i podlegają prawom autorskim ich twórców. | jeremiasz@darkeden.pl | www.darkeden.pl | © 2009 - 2011 grafik.gda.pl
karty DE
karty Genesis
dark eden
Aktualizacje
01.08.11 Galeria
01.08.11 Turnieje
28.06.11 Pobieralnia
28.12.10 Pobieralnia
28.12.10 Błędy w grze
Mapa graczy
Avangarda VII - 2011
Turniej na Avangardzie VII

wydrukionline.com.pl
dark eden

Karty

Genesis

Wojownicy

19-y Cichy
Nazwa19-y Cichy / 19th Silient
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt Początkowy: 1. PIECHOTA. CZŁONEK CYBERTRONIKU. ŻOŁNIERZ ZAGŁADY. Nigdy nie może stać się, Marynarzem, CZARODZIEJEM, PROROKIEM, PATRYJARCHĄ, GODNYM MROCZNEJ HARMONII. Możesz dołączyć do niego kartę EKWIPUNKU, którą może używać Piechota nawet, jeśli nie posiadasz w swojej osadzie, karty umożliwiającej Ci zagrywanie Ekwipunku.
Opis OryginalnyInitial Cost: 1. INFANTRY. CYBERTRONIC MEMBER. DOOMTROOPER. May never become a Sailor, a SPELLCASTER, a PROPHET, a PATRIARCH, or WORTHY OF DARK SYMMETRY. May be given legal EQUIPMENT even if you do not have a card in your Turf that allows EQUIPMENT to be played.
RodzajWojownik
PrzynależnośćMegakorporacje - Cybertronik
WB05
Taktykilądowa
Pobierasu, su
Antagonist
NazwaAntagonist / Antagonist
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyPIECHOTA. CZŁONEK KAPITOLU. Kiedy znajduje się w Twoim Oddziale lub w Twoim Pograniczu, możesz zagruwać karty POJAZDÓW. Jeśli wszyscy Twoi Antagoniści zostaną odrzuceni, POJAZDY które dzięki nim zagrałeś pozostają w grze.
Opis OryginalnyINFANTRY. CAPITOL MEMBER. While in your Warband or Borderlands, the Antagonist will allow you to Muster VEHICLES. If all your Antagonists are discarded, any VEHICLES may remain.
RodzajWojownik
PrzynależnośćMegakorporacje - Kapitol
WB02
Taktykilądowa
Pobierażw
Barakuda
NazwaBarakuda / Barracuda
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 1. POJAZD. ŁÓDŹ PODWODNA. Barakuda nigdy nie może posiadać taktyki lądowej i powietrzenej. Twoja PIECHOTA może formować Morskie Grupy Ofensywne z Barakudą, nawet jeśli nie posiada taktyki wodnej.
Opis OryginalnyInitial Cost: 1. VEHICLE. SUBMARINE. May SUBMERGE. In order to play this card, you must have a card in your Turf that allows you to play SUBMARINES. May never be a Trooper or Flyer. Your INFANTRY may form a Sea Attack Group with the Barracuda, even if they don't have the Sea Battle Tactic.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB05
Taktykimorksa
Pobierapa
Diabol
NazwaDiabol / Diabol
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 1. PIECHOTA. Diabol (lub grupa, w której się znajduje) w przypadku remisu podczas walki, zwycięża. Możesz odrzucić Diabola podczas DOWOLNEJ walik, w której NIE bierze on udziału. Jeden z walczących wojowników (wybierasz który) otrzymuje aż do końca trwania konfliktu, modyfikator do WB równy WB Diabola. Możesz odrzucić więcej niż jednego Diabola, żeby zwiększyć WB walczących wojowników. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis OryginalnyInitial Cost: 1. INFANTRY. The Diabol (or Groups containing the Diabol) will break ties during combat. You may discard the Diabol during ANY combat in which it is NOT a participant. One of the combating warriors (your choice) gains the Diabol's modified CV until the end of the combat. A warrior may receive the effects from multiple discarded Diabols. NO DECK LIMIT.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB03
Taktykilądowa
Pobierażw
UwagiZobacz dokładną interpretację tej kartyrty w dziale Faq
Enigma
NazwaEnigma / Enigma
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. PIECHOTA. CZŁONEK MISHIMY. Enigma sprawia wrażenie będącej w dowolnym miejscu w tym samym czasie. Może być przenoszona w dowolnym momencie (oprócz trwającej walki lub najazdu) i tak często jak sobie tego życzysz.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. INFANTRY. MISHIMA MEMBER. The Enigma seems to be everywhere at once. It may Transfer at any time (except during combat or a raid) and as often as you wish.
RodzajWojownik
PrzynależnośćMegakorporacje - Mishima
WB04
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Pobierażw
Jeździec Apokalipsy
NazwaJeździec Apokalipsy / Apocalyptic Horseman
RzadkośćRare
Opis alternatywnyJAZDA. Kiedy Jeździec Apokalipsy znajduje się w Twojej krainie, zwiększa limit dobieranych przez Ciebie kart w kroku Dobierania o jedną. Działanie kilku kipii tej karty nie kumuluje się.
Opis OryginalnyCAVALRY. Each Apocalyptic Horseman in your Dominion allows you to draw one extra card during your Draw step.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB04
Taktykilądowa
Pobierażw
Konkwistador
NazwaKonkwistador / Conquistador
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. PIECHOTA. CZŁONEK IMPERIALU. ŻOŁNIERZ ZAGŁADY. Możesz anihilować Konkwistadora w dowolnym momencie (poza trwającą walką lub najazdem) aby wziąć jedno miejsce będące w grze, które posiada przynajmniej jedną odsłoniętą krawędź i umieścić je w legalnym miejscu, w swojej krainie (wszystkie karty dołączone oraz Udoskonalenia przenoszone są razem z tym miejscem). Musisz dodatkowo zapłacić X jednostek złota gdzie X jest zmodyfikowanym WB miejsca, które chcesz przenieść. Punkty zwycięstwa nie są przyznawane.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. INFANTRY. IMPERIAL MEMBER. DOOMTROOPER. You may annihilate the Conquistador at any time (except during combat or a raid) to take any Establishment in play with a vulnerable edge and place it in any legal spot in your Turf (attachments and Upgrades move with it). If you do this, you must pay X Gold Units, where X is the modified CV of the Establishment. No VPs are earned.
RodzajWojownik
PrzynależnośćMegakorporacje - Imperial
WB04
Taktykilądowa, morksa
Pobierażw
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Krzyczący Kruk
NazwaKrzyczący Kruk / Screaming Raven
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 3. POJAZD. Krzyczący Kruk wydaje straszny głos, który odstrasza PIECHOTĘ i JAZDĘ dzięki czemu nie może ona go atakować (PIECHOTA oraz JAZDA broni się przed Krukiem w normalny sposób). Kruk może być zaatakowany tylko przez inne pojazdy, albo Grupy Ofensywne składające się tylko z POJAZDÓW.
Opis OryginalnyInitial Cost: 3. VEHICLE. The Screaming Raven makes such a panicking noise that all INFANTRY and CAVALRY will not attack it (they defend normally). It may only be attacked by other VEHICLES, or Attack Groups containing only VEHICLES.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB05
Taktykipowietrzna
Pobierapa, pa
Krzyżowiec
NazwaKrzyżowiec / Crucifier
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 3. PIECHOTA. CZARODZIEJ. Kiedy Krzyżowiec atakuje, jego bazowe WB wynosi 1, ale może atakować 4 razy na turę. Najeżdżać może tylko raz (z WB równym 4). Otrzymuje modyfikator +2 do WB, jeśli tworzy grupę z GRINDEREM i dodatkowy modyfikator +2 do WB, jeśli walczy przeciwko HERETYKOWI. Te modyfikatory stosuje się przed wszystkimi innymi. Nigdy nie może używać PANCERZY.
Opis OryginalnyInitial Cost: 3. INFANTRY. SPELLCASTER. The Crucifier may attack 4 times per turn, but with a base CV of 1. It may raid only once (at CV 4). It gains +2 to its CV when in a Group with GRINDER, and a further +2 when in combat against a HERETIC. May never be given ARMOR.
RodzajWojownik
PrzynależnośćBractwo
WB04
Taktykilądowa
Pobierasu, żw
Męczennik z wyboru
NazwaMęczennik z wyboru / Lamented
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: Specjalny. PIECHOTA. Nigdy nie może przebywać na pograniczu. Przeznaczeniem Męczennika z wyboru jest śmierć, więc nie odczuwa strachu. Połóż X żetonów na karcie tego wojownika, kiedy go werbujesz. Koszt początkowy wynosi X raz 3 Jednostki Złota. Za każdym razem, kiedy wojownik ten zginie w walce lub najeździe, zdejmij z niego jeden żeten. Kiedy po przegranej walce lub najeździe nie ma już na nim żadnego żetonu, który mógłbyś zdjąć, Męczennika z wyboru należy odrzucić.
Opis OryginalnyInitial Cost: Special. INFANTRY. The Lamented has foreseen its own death and has no fear. Place X markers on this warrior when you Muster it. Its Initial Cost is X times 3. Each time this warrior is "killed" in combat or a raid, remove a marker instead. It will not die until it has no more markers.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB04
Taktykilądowa
Pobierażw
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Misjonarz
NazwaMisjonarz / Missionary
RzadkośćRare
Opis alternatywnyPIECHOTA. Misjonarze żyją by roznosić po świecie słowo Kardynała niewiernym. Misjonarz może być przenoszony do Oddziałów i Pogranicz innych graczy, jednakże gracz, do którego krainy przenosisz Misjonarza, przejmuje nad nim kontrolę. Jeśli rozkażesz Misjonarzowi żeby powrócił do Twojej krainy, gracz, który go kontroluje musi to uczynić podczas swojego kolejnego kroku Wykonywania Akcji. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis OryginalnyINFANTRY. These pious individuals live to spread the Cardinal's Word to the unenlightened. The Missionary may Transfer to other players' Borderlands and Warbands, at which point they are controlled by that player. If you ask to have them Transferred back, the player must do so as his or her next available action. NO DECK LIMIT.
RodzajWojownik
PrzynależnośćBractwo
WB02
Taktykilądowa
Pobierażw
Morska Strzyga
NazwaMorska Strzyga / Wetwrath
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 3. POJAZD. SAMOTNIK. Za pierwszym razem, kiedy Strzyga zostanie pokonana w walce lub podczas najazdu, umieść żeton na tej karcie. Strzyga traktowana jest jako "ranna" i musisz zostać ponownie pokonana, zanim zostanie odrzucona. Rana nie ma żadnego efektu na tą kartę.
Opis OryginalnyInitial Cost: 3. VEHICLE. SOLITARY. The first time this monstrous ship is "killed" in combat or a raid, turn it sideways. It is merely "wounded" and must be successfully "killed" again before it is discarded. The "wound" has no effect on the warrior.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB10
Taktykimorska
Pobierapa, pa, pa
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Namiestnik
NazwaNamiestnik / Vicar
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. PIECHOTA. Uważany za KOMMENDANTA. Otrzymuje +1 do WB za każdego KOMMENDANTA (ale nie za Kozackiego Kommendanta) w tym samym oddziale lub pograniczu. Grupa ofensywna, w której skład wchodzi Namiestnik nie musi się rozpadać po Kroku Atak. Stają się wtedy Grupą Defensywną, a jej członkowie nie mogą przeprowadzić w tej turze najazdu.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. INFANTRY. Considered a KOMMENDANT (but not a COSSACK KOMMENDANT). An Attack Group containing a Vicar does not have to disband after the Attack step. It may become a Defense Group. If it does this, its members may not raid.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB05
Taktykilądowa
Pobierażw, żw
Nefrytowy Duch
NazwaNefrytowy Duch / Jade Ghost
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 1. PIECHOTA. CZŁONEK MISHIMY. ŻOŁNIERZ ZAGŁADY. Możesz zwerbować Ducha do swojej osady, po swoim Kroku Bilansowania. Nefrytowy Duch w przypadku remisu w walce, jest zwycięzcą. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis OryginalnyInitial Cost: 1. INFANTRY. MISHIMA MEMBER. DOOMTROOPER. You may Muster Jade Ghosts AFTER your Balance step. The Jade Ghost will break combat ties. NO DECK LIMIT.
RodzajWojownik
PrzynależnośćMegakorporacje - Mishima
WB03
Taktykilądowa
Pobierażw
Nurek
NazwaNurek / Mantlediver
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 3. PIECHOTA. Nurek nie może atakować i najeżdżać w tej samej turze. Możesz umieścić na nim żeton za każdą niewykorzystaną jednostkę Paliwa, jaka zostanie Ci w Kroku Bilansowania (za jedną jednostkę Paliwa możesz umieścić żeton tylko na jednym Nurku). Nurek otrzymuje +1 do WB za każdy żeton, jaki na nim umieścisz. Ikony Paliwa z Magazynów nie mogą być użyte. Żetony należy odrzucić na końcu twojej tury.
Opis OryginalnyInitial Cost: 3. INFANTRY. The Mantlediver may not attack and raid by Land during the same turn. You may place a marker on the Mantlediver for each excess FL icon your Dominion provides during your Balancing step. The Mantlediver gains +1 to its CV for each marker on it. FL icons on STORAGE cards may not be used.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB05
Taktykilądowa, morksa
Pobierasu, żw
Pirania
NazwaPirania / Piranha
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyPOJAZD. Pirania może atakować i najeżdżać karty znajdujące się pod wodą. Połóż x żetonów symbolizujących torpedy na karcie, kiedy werbujesz Piranię (każdy żeton kosztuje 2 Jednostki Złota). Podczas walki z ŁODZIĄ PODWODNĄ lub najazdu na miejsce pod wodą, Pirania może odpalić jedną lub więcej torped (zdejmij odpowiednią ilość żetonów). Każda odpalona torpeda dodaje +3 do WB Piranii.
Opis OryginalnyVEHICLE. May not SUBMERGE, but may attack and raid SUBMERGED cards. Place X Torpedo markers on this card when you Muster it (each costs 2 Gold Units). During a combat against a warrior able to SUBMERGE or a raid against a SUBMERGED Establishment, this warrior may fire one or more Torpedoes (remove markers). Each provides +3 to CV.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB04
Taktykimorksa
Pobierapa ,pa
Pokryty Łuskami
NazwaPokryty Łuskami / Scaled Son
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. PIECHOTA. Połóż na karcie jeden żeton reprezentujący Torpedę, kiedy werbujesz tego wojownika. W trakcie walki lub najazdu za pomocą wody, ten wojownik może odpalić Torpedę (zdejmij żeton) otrzymując modyfikator +5 do WB, do końca trwania konfliktu. Podczas swojego kroku Wykonywania Akcji, możesz załadować kolejną Torpedę w miejsce już wykożystanej, płacąc 5 Jednostek Złota.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. INFANTRY. Place 1 Torpedo marker on this card when you Muster it. During a combat or raid by Sea, this warrior may "fire" its Torpedo (remove the marker). It provides +5 to the warrior's CV. It may reload its Torpedo during your Perform Actions step if you spend 5 Gold Units.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB05
Taktykimorksa
Pobierażw
Ponury Żniwiarz
NazwaPonury Żniwiarz / Carnal Harvester
RzadkośćRare
Opis alternatywnyPIECHOTA. SAMOTNIK. Żniwiarz nie pobiera żadnych ikon zasobów, ale żeby zachować jego kartę w grze, musi on zabić przynajmniej jednego wojownika przeciwnika w każdej turze. Jeśli mu się to nie uda, należy go odrzucić na końcu kroku Atak.
Opis OryginalnyINFANTRY. SOLITARY. The Harvester requires no resource icons to maintain. However, it must kill an opposing warrior in combat each turn to remain in play. If it is unable to attack, it is discarded during that Attack step.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB10
Taktykilądowa
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Poszukiwacz
NazwaPoszukiwacz / Seeker
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. PIECHOTA. CZARODZIEJ. Możesz anihilować Poszukiwacza w dowolnym momencie (oprócz trwającej walki lub najazdu) aby przejąć kontrolę nad dowolnym nie należącym do Legionu Ciemności wojownikiem, który znajduje się w grze i umieścić go na swoim Pograniczu. Od tej pory Ty kontrolujesz tego wojownika.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. INFANTRY. SPELLCASTER. You may annihilate the Seeker at any time (except during combat or a raid) to take any non-Dark Legion warrior in play and place it in your Borderlands. You now control the warrior.
RodzajWojownik
PrzynależnośćBractwo
WB04
Taktykilądowa
Pobierażw
Potężny Taran
NazwaPotężny Taran / Ramnought
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 4. POJAZD. Podczas Twojego Kroku Bilansowania, możesz zatankować Potężnego Tarana niewykorzystanymi jednostkami Paliwa. Za każdą jednostkę Paliwa, jaką tankujesz, połóż żeton na tej karcie. Możesz wydać te żetony w trakcie walki lub najazdu. Każdy wydany żeton dodaje +1 do WB Wielkiego Tarana aż do końca trwania konfliktu. Wszystkie niewykorzystane żetony należy odrzucić na koniec Twojej tury.
Opis OryginalnyInitial Cost: 4. VEHICLE. May ram its opponents provided you "gas it up" first. During your Balance Step, you may give surplus Fuel to the Ramnought. For each FL icon given, place a marker on it. You may spend markers during your upcoming Attack and Raid steps. Each spent marker adds +1 to the CV of the Ramnought until the end of the conflict. All unused markers are removed at the end of your turn.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB08
Taktykimorska
Pobierapa, pa, pa
Potomek
NazwaPotomek / Descendant
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 3. PIECHOTA. Kiedy Potomek znajduje się w Twojej krainie zwiększa limit dobieranych przez Ciebie kart w Kroku Dobierania o jedną. Działanie kilku kopii tej karty nie kumuluje się.
Opis OryginalnyInitial Cost: 3. INFANTRY. Place a marker on this card when you Muster it. At any time you may remove the marker from this card and immediately draw cards from your draw pile until there are 10 cards in your hand. This is a one-time effect and does not affect your normal hand limit.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB04
Taktykilądowa
Pobierażw
Sterowiec Hindenfokker
NazwaSterowiec Hindenfokker / Hindenfokker
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: X. POJAZD. Połóż X żetonów na tej karcie, kiedy werbujesz tego wojownika. X jest kosztem początkowym, który zdecydujesz się zapłacić. Możesz zdjąć żeton przed swoim Krokiem Ataku lub Najazdu, aby umożliwić Hindenfokkerowi atak lub najazd na cel znajdujący się pod wodą. Hindenfokker otrzymuje taktykę Wodną aż do końca trwania konfliktu.
Opis OryginalnyInitial Cost: X. VEHICLE. Place X Depth Charge markers on this card when you Muster it. X is equal to the Initial Cost you chose to pay. You may remove a marker before your Attack or Raid Step to enable the Hindenfokker to attack or raid a SUBMERGED target by Sea. It gains the Sea icon during the conflict.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB05
Taktykipowietrzna
Pobierapa, pa
Strażnik
NazwaStrażnik / Watchman
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. PIECHOTA. CZARODZIEJ. Strażnicy mają zadanie dopilnować, żeby Megakorporacje nie wtargnęły do Mrocznego Raju. Możesz odrzucić Strażnika w dowolnym momencie (poza trwającą walką lub najazdem) żeby odrzucić jednego wybranego przez Ciebie wojownika, który przynależy do Megakorporacji (karty dołączone do tego wojownika również są odrzucane).
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. INFANTRY. SPELLCASTER. These ever present guardians ensure that the Megacorporations are not overstepping their bounds on Dark Eden. You may discard the Watchman at any time (except during a combat or raid) to annihilate any Megacorp warrior in play (its attachments are only discarded).
RodzajWojownik
PrzynależnośćBractwo
WB05
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Pobierażw, żw
Strażnik Khana
NazwaStrażnik Khana / Khan's Guard
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. PIECHOTA. Khan podarował wyjątkowe zdolności Strażnikom, wybierz jedną z nich, kiedy werbujesz tego wojownika. Zdolność OCHRONY: Strażnik otrzymuje +3 do WB, kiedy znajduje się na Pograniczu. Zdolność ATAKU: otrzymuje +3 do WB, kiedy atakuje. Zdolność NAJAZDU: otrzymuje +3 do WB, kiedy najeżdża. Raz wybranej zdolności nie można zmienić.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. INFANTRY. The Khan has given this warrior an assignment. Choose one ability when you Muster it. PROTECT: Guard gains +3 to its CV when in the Borderlands. ATTACK: Guard gains +3 when attacking. RAID: Guard gains +3 when raiding. The Guard may not change its assignment.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB03
Taktykilądowa
Pobierażw
Survieler
NazwaSurvieler / Survieler
RzadkośćRare
Opis alternatywnyPIECHOTA. CZŁONEK CYBERTRONIKU. Survieler może dokonać autodestrukcji podczas walki lub najazdu. Jeśli zdecydujesz się na autodestrukcję wojownika, otrzymuje on +15 do WB. Po zakończeniu konfliktu, Survieler i wszyscy członkowie grupy w skład której wchodzili, lub uczestniczący wraz z nim w najeździe są anihilowani.
Opis OryginalnyINFANTRY. CYBERTRONIC MEMBER. The Survieler may self-destruct during combat or a raid. If you wish it to self-destruct, it gains +15 to its CV. After the conflict, the Survieler and all of its fellow Group members or raiders are annihilated.
RodzajWojownik
PrzynależnośćMegakorporacje - Cybertronik
WB03
Taktykilądowa, powietrzna
Pobierasu, su
Syn Północy
NazwaSyn Północy / Northern Son
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. PIECHOTA. Syn północy w przypadku remisu w konflikcie jest zwycięzcą. W dowolnym momencie kiedy jedna z twoich kart ma zostać anihilowana możesz zdecydować, że zostanie odrzucona. Natychmiast po tym musisz anihilować Syna Północy.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. INFANTRY. The Northern Sons break combat ties. While in your Dominion, all your annihilated cards are discarded instead.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB05
Taktykilądowa, morska
Pobierażw
Szablogrzbiet
NazwaSzablogrzbiet / Steam Grampus
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. POJAZD. ŁÓDŹ PODWODNA. Nigdy nie może posiadać taktyki lądowej i powietrznej. Może tworzyć grupy i najeżdżać tylko z wojownikami, którzy mogą atakować i najeżdżać karty znajdujące się pod wodą. Jeśli w skład najeżdżających wojowników wchodzi Szablogrzbiet, celem najazdu może być dowolne miejsce w Osadzie lub karta Przywódcy nawet, jeśli nie posiada żadnych odkrytych krawędzi.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. VEHICLE. SUBMARINE. May SUBMERGE. In order to play this card, you must have a card in your Turf that allows you to play SUBMARINES. May never be a Trooper or Flyer. May only join Groups and raid with warriors that may SUBMERGE. A raiding party containing a Grampus may target any Establishment or Commander card, even one with no vulnerable edges.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB08
Taktykimorksa
Pobierasu, pa ,pa
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Śmigłowiec Wyspiarzy
NazwaŚmigłowiec Wyspiarzy / Island Hopper
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 1. POJAZD. Śmigłowiec Wyspiarzy może być przenoszony w dowolnym momencie (oprócz trwającej walki lub najazdu) i tak często jak sobie tego życzysz.
Opis OryginalnyInitial Cost: 1. VEHICLE. The Island Hopper may Transfer at any time (except during combat or a raid) and as often as you wish.
RodzajWojownik
PrzynależnośćMegakorporacje
WB05
Taktykipowietrzna, morksa
Pobierapa
Tancerz Wojny
NazwaTancerz Wojny / Stormdancer
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. PIECHOTA. Za każdym razem, gdy zagrasz RYTUAŁ, który po zakończeniu działania należy odrzucić (nie działa na anihilowane karty), ten wojownik umożliwia Ci wzięcie go ponownie na rękę. Za każdym razem, gdy ostatni z Twoich Tancerzy Wojny w Twojej krainie zostanie odrzucony lub anihilowany, musisz odrzucić wszystkie Twoje RYTUAŁY pozostające w grze oraz na twoim ręku i pokazać przeciwnikowi karty, jakie masz na ręce.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. INFANTRY. Each time you play a RITUAL that is discarded after it is played (not annihilated), this elite warrior will enable you to place the Ritual back in your hand. Each time the last Stormdancer in your Dominion is discarded or annihilated, you must discard all your RITUALS in play and show your hand to your opponents.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB05
Taktykilądowa, powietrzna, morksa
Pobierażw, żw
Twarz Ducha
NazwaTwarz Ducha / Ghostface
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 1. PIECHOTA. Przywdziani w magiczne kości przodków Twarze Duchów nie czują strachu. Kiedy jakaś twoja Twarz Ducha zginie w walce lub najeździe, połóż żeton na innej Twojej Twarzy Ducha będącej w grze. Każdy żeton zwiększa WB o +2 i jest odrzucany razem z wojownikiem. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis OryginalnyInitial Cost: 1. INFANTRY. Smeared with the powered bones of their ancestors, the Ghostfaces fear nothing. Ghostfaces gain +X to their CVs, where X is the number of your Ghostfaces killed in combat or raids throughout this game. NO DECK LIMIT.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB03
Taktykilądowa
Pobierażw
Upadły Anioł
NazwaUpadły Anioł / Fallen Angel
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. PIECHOTA. CZŁONEK IMPERIALU. Upadły Anioł musi dowieść swojej wartości przed członkami swojego Klanu. Kiedy zginie po raz pierwszy w walce lub podczas najazdu, umieść na nim żeton. Oznacza on, że wojownik został "ranny" i aby jego karta została odrzucona musi ponownie zginąć w walce lub podczas najazdu. "Rana" nie ma żadnego wpływu na wojownika.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. INFANTRY. IMPERIAL MEMBER. The Fallen Angel is disgraced in the eyes of its Clan, and must prove itself. The first time this warrior is "killed" in combat or a raid, turn it sideways. It is merely "wounded" and must be successfully "killed" again before it is discarded. The "wound" has no effect on the warrior.
RodzajWojownik
PrzynależnośćMegakorporacje - Imperial
WB04
Taktykilądowa
Pobierażw
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Wilczarz
NazwaWilczarz / Ulfwerner
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 1. PIECHOTA. CZŁONEK BAUHAUSU. ŻOŁNIERZ ZAGŁADY. Wilczarz może stworzyć specjalną jednostkę, z dowolnym POJAZDEM znajdującym się w tym samym oddziale lub pograniczu (nie może tworzyć jednostki specjalnej z SAMOTNIKAMI). Dołącz Wilczarza do pojazdu. JEDNOSTKA SPECJALNA stworzona w ten spsób sumuje WB połączonych kart oraz wszystkie ich zdolności specjlane. Ta JEDNOSTKA SPECJALNA nigdy nie może się rozpaść. Może być Przenoszona i tworzyć Grupy z innymi wojownikami.
Opis OryginalnyInitial Cost: 1. INFANTRY. BAUHAUS MEMBER. DOOMTROOPER. The Ulfwerner may form a "UNIT" with any one VEHICLE in the same Warband or Borderlands (except a SOLITARY one). Attach the Ulfwerner to the Vehicle. The UNIT combines its CV's and special effects. This UNIT never disbands. It may Transfer and join Groups.
RodzajWojownik
PrzynależnośćMegakorporacje - Bauhaus
WB04
Taktykilądowa
Pobierażw
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Wodolot
NazwaWodolot / Gealed Winger
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. POJAZD. To lekki statek powietrzny przystosowany również do walki pod wodą. Może zanurkować pod wodę z powietrza. Jeśli Wodolot nie atakował, lub atakował tylko z powietrza, może w tej samej turze najechać kartę Miejsca lub Przywódcy znajdującą się pod wodą.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. VEHICLE. The Gealed Winger is a light airship able to float upon water. It may dive into the water from the air. If the Gealed Winger does not attack, or attacks by Air, it may raid a SUBMERGED Establishment or Commander during the same turn.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB07
Taktykipowietrzna, morska
Pobierapa, pa
Wolverine
NazwaWolverine / Wolverine
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 3. PIECHOTA. CZŁONEK KAPITOLU. ŻOŁNIERZ ZAGŁADY. Wolverine nie może w tej samej turze atakować i najeżdżać, może wykonać tylko jedną z tych czynności.
Opis OryginalnyInitial Cost: 3. INFANTRY. CAPITOL MEMBER. DOOMTROOPER. The Wolverine may either attack or raid during your turn. It may not do both.
RodzajWojownik
PrzynależnośćMegakorporacje - Kapitol
WB08
Taktykilądowa, morska
Pobierażw
Wysłannik Piekieł
NazwaWysłannik Piekieł / Infernal Corroder
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 3. PIECHOTA. Nie może używać BRONI. Wojowników zabitych w walce przez Wysłannika piekieł należy anihilować zamiast odrzucać. Jeśli Wysłannik przegra walkę lub najazd to jego przeciwnik może przejąć kontrolę nad tą kartą (umieszczony zostaje w jego oddziale i może być Przenoszony).
Opis OryginalnyInitial Cost: 3. INFANTRY. May never have WEAPONS. Warriors killed by the Corroder in combat are annihilated instead of discarded. If the Corroder loses in combat or a raid, its opponent may take control of it (it is placed in the Warband, and may be Transferred).
RodzajWojownik
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB14
Taktykilądowa
Pobierasu, żw
Zagubiona Dusza
NazwaZagubiona Dusza / Scainard Soul
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyPIECHOTA. Zamiast werbować Zagubioną Duszę w normalny sposób, możesz zwerbować jedną lub więcej, kiedy jakieś miejsce w Twojej osadzie jest najeżdżane z powietrza. WB Duszy dodawane jest do WB najeżdżanego miejsca. Jeśli zwyciężysz, umieść Zagubioną Duszę na swoim Pograniczu, jeśli przegrasz karty wszystkich zwerbowanych podczas tego najazdu Dusz należy odrzucić.
Opis OryginalnyINFANTRY. In addition to Mustering them normally, you may Muster one or more Scainard Souls during raids in which your card is being raided by Air. The Soul adds its CV to the raid target's. If you win the raid, the Soul moves to your Borderlands. If you lose, it is discarded.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB02
Taktykilądowa, powietrzna
Pobierażw
Zenitiański Mistrz Mordu
NazwaZenitiański Mistrz Mordu / Zenithian Marrower
RzadkośćUncommon
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 5. PIECHOTA. GODNY MROCZNEJ HARMONII. NIGDY nie może używać BRONI ani PANCERZA. Mistrz Mordu może przeprowadzić cztery ataki w turze. Pierwszy atak wykonuje normalnie, przed każdym następnym musisz anihilować jedną kartę z wierzchu swojej talii.
Opis OryginalnyInitial Cost: 5. INFANTRY. WORTHY OF DARK SYMMETRY. May never have WEAPONS or ARMOR. The Marrower may perform an extra attack for every two cards you annihilate from the top of your Draw pile at the beginning of your Attack step. You must determine extra attacks before the first attack begins. If the Marrower is killed during an earlier attack, the others do not take place and your cards remain annihilated.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB08
Taktykilądowa, morska
Pobierażw, żw
Zapomniany Strażnik
NazwaZapomniany Strażnik / Forgotten Ranger
RzadkośćRare
Opis alternatywnyKoszt początkowy: 2. PIECHOTA. CZŁONEK BAUHAUSU. SAMOTNIK. Zapomniany Strażnik otrzymuje modyfikator +5 do WB, kiedy jest atakowany. Strażnik może zaatakować dowolnego członka jakiejkolwiek Grupy, tak jakby nie wchodził on w jej skład.
Opis OryginalnyInitial Cost: 2. INFANTRY. BAUHAUS MEMBER. SOLITARY. The Forgotten Ranger gains +10 to its CV when attacked. The Ranger may attack an individual member of a Group, as if it was not a part of that Group.
RodzajWojownik
PrzynależnośćMegakorporacje - Bauhaus
WB05
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Pobierasu, żw

Zobacz inne karty:


Przywódcy
PrzywódcyMiejsca
MiejscaUdoskonalenia
UdoskonaleniaIntrygi
Intrygi