dark eden
Wszelkie materiały na tej stronie zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i podlegają prawom autorskim ich twórców. | jeremiasz@darkeden.pl | www.darkeden.pl | © 2009 - 2011 grafik.gda.pl
karty DE
karty Genesis
dark eden
Aktualizacje
01.08.11 Galeria
01.08.11 Turnieje
28.06.11 Pobieralnia
28.12.10 Pobieralnia
28.12.10 Błędy w grze
Mapa graczy
Avangarda VII - 2011
Turniej na Avangardzie VII

wydrukionline.com.pl
dark eden

Karty

Dark Eden

Intrygi

Berserk
NazwaBerserk / Berserk
RzadkośćUncommon
OpisZagraj na dowolnego Wojownika podczas walki lub najazdu. Aż do końca konfliktu bazowe WB wojownika zostaje podwojone. Ten modyfikator stosuje się przed wszystkimi innymi.
Opis AngielskiPlay on any warrior during combat or a raid. The warrior's base CV is doubled until the end of the conflict. This modifier is applied before all others.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WBx2
los kartyAnihilowana | x
UwagiW polskiej wersji karta jest odrzucana zamiast anihilowana. Błąd wydawnictwa MAG.
Berserk
NazwaBezkresne Morza / Rough seas
RzadkośćRare
OpisZagraj podczas dowolnego ataku lub najazdu z wody. Atak/najazd natychmiast kończy się ostatecznym remisem. Ponadto do początku następnej tury gracza, który właśnie wykonuje działania, nie można przeprowadzać żadnych ataków z wody.
Opis AngielskiPlay during any attack or raid by Sea. The attack/raid immediately ends in an unbreakable tie. Plus, no further attacks or raids by Sea may take place until the beginning of the current player's next turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
UwagiKarta nie ma Wartości bojowej. Błąd twórców gry.
Błędne Mapy
NazwaBłędne Mapy / Faulty map
RzadkośćRare
OpisZagraj podczas najazdu, po ustaleniu najeźdźców. Przeciwnik najechał złe Miejsce! Wybierz inny cel, który mogą najechać (nie musi znajdować się w tej samej Krainie co pierwotny cel). Wojownicy nie najadą własnej Krainy.
Opis AngielskiPlay during any raid, after the raiders are announced. The raiders attack the wrong Establishment! Choose another legal target for that raiding party (it does not have to be in the same Turf). The party will not raid its own Turf.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Błogosławieństwo
NazwaBłogosławieństwo / The blessing
RzadkośćRare
OpisRYTUAŁ. Do początku twojej następnej tury WB wszystkich twoich Miejsc i twojego Przywódcy ulega podwojeniu. Ten modyfikator stosuje się przed wszystkimi innymi.
Opis AngielskiRITUAL. Until the beginning of your next turn, the base CV of all your Establishments and your Commander card is doubled. This modifier is applied before all others.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLuterańska Triada
WBx2
los kartyodrzucana | -
Błogosławieństwo Czy Przekleństwo?
NazwaBłogosławieństwo Czy Przekleństwo? / Blessing, or curse?
RzadkośćCommon
OpisDołącz podczas swojej tury do dowolnego Wojownika. Od tej pory ten Wojownik nie może posiadać innych kart dołączanych poza tą. Ponadto należy odrzucić wszystkie karty, które zostały do niego dołączone przed użyciem tego atutu.
Opis AngielskiAttach to any warrior during your turn. The affected warrior may not have any attachments except this one. Any attachments on the warrior before this card was played are discarded.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
UwagiKarta nie dodaje WB. Błąd twórców gry.
Bombardowanie
NazwaBombardowanie / Strafe attack
RzadkośćUncommon
OpisZagraj podczas swojej tury na swój POJAZD latający. Ten Wojownik może w tej turze zaatakować i najechać lądem. Jeśli Obrońca nie jest Lotnikiem i zwycięży, walka kończy się ostatecznym remisem.
Opis AngielskiPlay during your turn on your VEHICLE Flyer. The warrior may attack and raid by Land this turn. If during combat the Defender is not a Flyer and wins the combat, assume the result is an unbreakable tie.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Boom Żywnościowy!
NazwaBoom Żywnościowy! / Bumper crop!
RzadkośćCommon
OpisZagraj podczas swojego kroku Bilansowania. Wszystkie twoje karty produkujące Żywność produkują w tej turze dwa razy więcej Żywności.
Opis AngielskiPlay during your Balance step. All your cards which produce Food icons produce double the number of Food icons this turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Boska Pięść
NazwaBoska Pięść / Fist of Judah
RzadkośćCommon
OpisEKWIPUNEK. Wyposaż w niego swojego PIECHURA. WB tego Wojownika zwiększa się o +3. Jeśli walka zakończy się remisem, to ten Wojownik i tak wygrywa.
Opis AngielskiEQUIPMENT. Give to your INFANTRY. It gains +3 to CV. If a combat involving the warrior ends in a tie, the warrior still wins.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+3
Zużywapa
los kartyDołączana | +
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Brak Paliwa
NazwaBrak Paliwa / Fuel shortage
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie, za wyjątkiem walki lub najazdu. Aż do początku twojej następnej tury żaden POJAZD nie może przeprowadzać ataku ani najazdu, przyłączać się do Grup Ofensywnych i Defensywnych oraz nie może być Przeniesiony. POJAZDY, które znajdują się w Grupach, pozostają w nich, ale ich WB nie wlicza się do WB Grupy.
Opis AngielskiPlay at any time, except during combat or a raid. No VEHICLES may attack, raid, join Attack or Defense Groups or Transfer until the beginning of your next turn. VEHICLES already in Groups remain in them, but do not contribute to the Group's CV total.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Brak Wydajności
NazwaBrak Wydajności / Inefficiency
RzadkośćCommon
OpisDołącz podczas swojej tury do dowolnego Miejsca. Miejsce, do którego dołączyłeś Brak Wydajności, wymaga jednej dodatkowej ikony zasobów - zadecyduj jakiej podczas dołączania tej karty.
Opis AngielskiAttach to any Establishment card during your turn. While attached, the Establishment requires one extra resource icon. Decide which when you attach this card.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Brak Żywności
NazwaBrak Żywności / Food shortage
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie, za wyjątkiem walki lub najazdu. Aż do początku twojej następnej tury żadna JAZDA nie może przeprowadzać ataków i najazdów, przyłączać się do Grup Ofensywnych i Defensywnych oraz nie może być Przeniesiona. JAZDA, która znajduje się w Grupie, pozostaje w niej, ale jej WB nie wlicza się do WB Grupy.
Opis AngielskiPlay at any time, except during combat or a raid. No CAVALRY may attack, raid, join Attack or Defense Groups or Transfer until the beginning of your next turn. CAVALRY already in Groups remain in them, but do not contribute to the Group's CV total.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Cegła po Cegle
NazwaCegła po Cegle / Brick by brick
RzadkośćRare
OpisZagraj zaraz po zniszczeniu Miejsca. Zamiast odrzucać to Miejsce, możesz je umieścić w swojej Krainie (jeśli jest taka możliwość) tak jakbyś to ty je wybudował. Możesz zignorować Koszt Początkowy i przynależność Miejsca.
Opis AngielskiPlay immediately after you successfully raze an Establishment. Instead of holding the Establishment for VPs, you may place it in a legal spot in your Turf, as if you Built it. You may ignore any Initial Cost and the affiliation of the Establishment. You gain no VPs for the razing.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
UwagiPolskie tłumaczenie jest błędne. Błąd wydawnictwa MAG.
Cena Wojny
NazwaCena Wojny / The cost of war
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 4. Dołącz tę kartę do dowolnego Przywódcy podczas swojej tury. Gracz, który kontroluje tego Przywódcę, ciągnie o jedną kartę mniej podczas swojego kroku pierwszego (Dobieranie). Działanie kilku kopii tej karty kumuluje się. Przywódca może mieć dołączone maksimum trzy takie karty.
Opis AngielskiInitial Cost: 4. Attach this card to any Commander during your turn. While attached, the player must draw one less card during his or her Draw step each turn. Multiple copies of this attachment are cumulative. A Commander may only have 3 copies of this card attached to it.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Cięcie
NazwaCięcie / Cut off
RzadkośćUncommon
OpisZagraj podczas najazdu. Wybierz jednego z Wojowników przeprowadzających najazd. Ten Wojownik został za towarzyszami i nie może wziąć udziału w tym najeździe.
Opis AngielskiPlay during a raid. Choose one of the raiding warriors. That warrior fell behind and may not participate in the raid.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Czas Pokoju
NazwaCzas Pokoju / Peacetime
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie. Aż do początku twojej następnej tury żaden z graczy nie może zaatakować. Jeśli zagrałeś kartę w trakcie walki, kończy się ona ostatecznym remisem. Można wciąż przeprowadzać najazdy.
Opis AngielskiPlay at any time. No player may perform Attacks until the beginning of your next turn. If this card is played during combat, the combat ends in an unbreakable tie. Raids may still occur.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucanie | -
Czaszka Azjatycka
NazwaCzaszka Azjatycka / Asian skull
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 10. KARTA UNIKATOWA. KLUCZ-CZASZKA. Musisz posiadać w swojej krainie WYSPIARZY lub WPŁYW HARDINGA, aby zagrać tę kartę. Ponadto możesz ją zagrać tylko zaraz po Zniszczeniu jakiegoś Miejsca. Dołącz kartę do Przywódcy podczas swojej tury. W jednej turze możesz zagrać tylko jedną KLUCZ-CZASZKĘ. WB twojego Przywódcy zwiększa się o +4. Jeśli dołączysz do swego Przywódcy wszystkie cztery KLUCZE-CZASZKI, zwyciężasz!
Opis AngielskiInitial Cost: 10. UNIQUE. KEY-CODE SKULL. You must have an ISLAND TEAM MEMBER or HARDING'S INFLUENCE in your Dominion to play this card. Attach to your Commander immediately after you raze an Establishment. You may only play one KEY-CODE SKULL per turn. Commander gains +4 to its CV. If Commander has all four KEY-CODE SKULLS at once, you win the game!
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+4
los kartyDołączana | +
Czaszka Europejska
NazwaCzaszka Europejska / European skull
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 10. KARTA UNIKATOWA. KLUCZ-CZASZKA. Musisz posiadać w swojej krainie WYSPIARZY lub WPŁYW HARDINGA, aby zagrać tę kartę. Ponadto możesz ją zagrać tylko zaraz po Zniszczeniu jakiegoś Miejsca. Dołącz kartę do Przywódcy podczas swojej tury. W jednej turze możesz zagrać tylko jedną KLUCZ-CZASZKĘ. WB twojego Przywódcy zwiększa się o +4. Jeśli dołączysz do swego Przywódcy wszystkie cztery KLUCZE-CZASZKI, zwyciężasz!
Opis AngielskiInitial Cost: 10. UNIQUE. KEY-CODE SKULL. You must have an ISLAND TEAM MEMBER or HARDING'S INFLUENCE in your Dominion to play this card. Attach to your Commander immediately after you raze an Establishment. You may only play one KEY-CODE SKULL per turn. Commander gains +4 to its CV. If Commander has all four KEY-CODE SKULLS at once, you win the game!
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+4
los kartyDołączana | +
Czaszka Południowoamerykańska
NazwaCzaszka Południowoamerykańska / South American Skull
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 10. KARTA UNIKATOWA. KLUCZ-CZASZKA. Musisz posiadać w swojej krainie WYSPIARZY lub WPŁYW HARDINGA, aby zagrać tę kartę. Ponadto możesz ją zagrać tylko zaraz po Zniszczeniu jakiegoś Miejsca. Dołącz kartę do Przywódcy podczas swojej tury. W jednej turze możesz zagrać tylko jedną KLUCZ-CZASZKĘ. WB twojego Przywódcy zwiększa się o +4. Jeśli dołączysz do swego Przywódcy wszystkie cztery KLUCZE-CZASZKI, zwyciężasz!
Opis AngielskiInitial Cost: 10. UNIQUE. KEY-CODE SKULL. You must have an ISLAND TEAM MEMBER or HARDING'S INFLUENCE in your Dominion to play this card. Attach to your Commander immediately after you raze an Establishment. You may only play one KEY-CODE SKULL per turn. Commander gains +4 to its CV. If Commander has all four KEY-CODE SKULLS at once, you win the game!
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+4
los kartyDołączana | +
Czaszka Północnoamerykańska
NazwaCzaszka Północnoamerykańska / North american skull
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 10. KARTA UNIKATOWA. KLUCZ-CZASZKA. Musisz posiadać w swojej krainie WYSPIARZY lub WPŁYW HARDINGA, aby zagrać tę kartę. Ponadto możesz ją zagrać tylko zaraz po Zniszczeniu jakiegoś Miejsca. Dołącz kartę do Przywódcy podczas swojej tury. W jednej turze możesz zagrać tylko jedną KLUCZ-CZASZKĘ. WB twojego Przywódcy zwiększa się o +4. Jeśli dołączysz do swego Przywódcy wszystkie cztery KLUCZE-CZASZKI, zwyciężasz!
Opis AngielskiInitial Cost: 10. UNIQUE. KEY-CODE SKULL. You must have an ISLAND TEAM MEMBER or HARDING'S INFLUENCE in your Dominion to play this card. Attach to your Commander immediately after you raze an Establishment. You may only play one KEY-CODE SKULL per turn. Commander gains +4 to its CV. If Commander has all four KEY-CODE SKULLS at once, you win the game!
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+4
los kartyDołączana | +
Desperacka Akcja
NazwaDesperacka Akcja / Desperate actions
RzadkośćRare
OpisMożesz zwrócić jedno ze zniszczonych przez ciebie Miejsc prawowitemu właścicielowi (ten musi je odrzucić), dzięki czemu zyskujesz tyle Jednostek Złota, ile wynosi podwojone WB Miejsca. Uzyskane w ten sposób Jednostki Złota dołącz do swoich Zasobów Złota. Ta karta nie działa na żetony zdobyte podczas najazdu na Przywódcę.
Opis AngielskiYou may return one of your razed Establishment cards to its owner (who discards it) and gain twice its base CV in Gold Units, which are added to your Reserves. Markers earned from raiding a Commander are not affected by this card.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Dobrobyt
NazwaDobrobyt / Prosperity
RzadkośćRare
OpisDołącz w dowolnym momencie do swego Przywódcy. W każdej turze możesz wyciągnąć jedną dodatkową kartę podczas kroku Dobieranie kart. Kilka kopii tej karty kumuluje się. Jeśli ta karta ma zostać odrzucona, to ulega anihilacji (nawet jeśli nie została wykorzystana).
Opis AngielskiAttach to your Commander at any time. You may draw 1 additional card during your Draw step each turn. Multiple copies of this card in play are cumulative. If this card is discarded, it is annihilated instead (even if it never "made it into play").
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Drżenie
NazwaDrżenie / The trembling
RzadkośćUncommon
OpisRYTUAŁ. Możesz przenieść jedno Miejsce gdziekolwiek indziej na obszarze swej Krainy (jeśli jest to możliwe). Działanie tego Rytuału, w przeciwieństwie do większości innych, jest stałe.
Opis AngielskiRITUAL. You may move any one Establishment card to any other legal location within the same Turf. Unlike most Rituals, this effect is permanent.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLuterańska Triada
los kartyOdrzucana | -
UwagiPolskie tłumaczenie jest błędne. Błąd wydawnictwa MAG.
Dwururka
NazwaDwururka / Double-Barreled Shotgun
RzadkośćCommon
OpisEKWIPUNEK. BROŃ. Wyposaż nią w swoją PIECHOTĘ. WB Wojownika uzbrojonego w Dwururkę zwiększa się o +1. Może on ponadto atakować dwa razy w jednej turze. Jeśli Wojownik może już atakować więcej niż raz w turze, to wszystkie efekty kumulują się.
Opis AngielskiEQUIPMENT. WEAPON. Give to your INFANTRY. A warrior equipped with the Shotgun gains +1 to CV and may attack twice per turn. If the warrior is already able to attack multiple times per turn, the effects are cumulative.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+1
Zużywasu
los kartyDołączana | +
Działko Przeciwlotnicze
NazwaDziałko Przeciwlotnicze / Anti-aircraft gun
RzadkośćUncommon
OpisEKWIPUNEK. Wyposaż w nie swoją PIECHOTĘ nie-Lotnika. BROŃ. Ten Wojownik może przeciwdziałać najazdom z powietrza, może być atakowany z powietrza, ale nie może atakować i najeżdżać z powietrza. Tej broni można użyć tylko w trakcie walki powietrznej. Odrzuć tę kartę, jeśli wyposażony w nią Wojownik stał się Lotnikiem.
Opis AngielskiEQUIPMENT. Give to your non-Flyer INFANTRY. WEAPON. The affected warrior may prevent raids by Air and be attacked by Air, but may not attack or raid by Air. This weapon may only be used during combat by Air. If the warrior becomes a Flyer, discard this card.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+4
Zużywasu, su
los kartyDołączana | +
Efektywne Wykorzystanie Przestrzeni
NazwaEfektywne Wykorzystanie Przestrzeni / Efficient use of space
RzadkośćCommon
OpisDołącz podczas swojej tury do swojego Miejsca. Liczba sąsiadów tego miejsca zwiększa się o +2 (aż do maksimum 4). Jeśli ta karta zostanie odrzucona, kontrolujący to Miejsce gracz musi odrzucić tyle kart Miejsc, aby Liczba Sąsiadów nie została przekroczona.
Opis AngielskiAttach to your Establishment during your turn. The affected Establishment's Neighbor Allowance is +2 (up to a maximum of 4). If this card is discarded, the affected player must discard Establishments until all Neighbor Allowances are met.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Ekonomiczne Planowanie
NazwaEkonomiczne Planowanie / Economic planning
RzadkośćCommon
OpisDołącz w dowolnym momencie do swego Przywódcy. Kiedy ta karta znajduje się w grze, możesz zamiast wykonywać akcje w kroku drugim (Wykonywanie Akcji) zyskać 5 Jednostek Złota.
Opis AngielskiAttach to your Commander at any time. While attached you may choose to perform no actions during your Perform Actions step and gain 5 Gold Units instead.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Eureka!
NazwaEureka! / Eureka!
RzadkośćCommon
OpisZagraj podczas swojego kroku Bilansowania. Wszystkie twoje karty produkujące Złoto, produkują w tej turze dwa wazy więcej Złota.
Opis AngielskiPlay during your Balance step. All your cards which produce Gold icons produce double the number of Gold icons this turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Fałszywe Proroctwo
NazwaFałszywe Proroctwo / False Prophet
RzadkośćUncommon
OpisDołącz podczas swojej tury do dowolnego PROROKA. Od tej pory Wojownik, do którego dołączono Fałszywe Proroctwo, nie może przeprowadzić akcji Wygłaszanie Proroctw Półksiężyca.
Opis AngielskiAttach to any PROPHET during your turn. While attached, the affected warrior may not perform the Invoke Crescentian Prophecy action.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Ferwor Walki
NazwaFerwor Walki / Fervor
RzadkośćCommon
OpisZagraj zaraz po dowolnej walce. Wojownik, który zwyciężył, musi natychmiast zaatakować jeszcze raz (jeśli jest to tylko możliwe). Tej karty nie można zagrać, jeśli walka zakończyła się remisem.
Opis AngielskiPlay immediately after any combat. The victorious warrior must immediately attack again (if possible). This card may not be played if the combat ended in a tie.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
UwagiNa karcie brakuje jednego zdania na końcu. Błąd twórców gry.
Fortyfikacja
NazwaFortyfikacja / Fortified walls
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 4. EKWIPUNEK. Dołącz do któregoś ze swoich Miejsc lub do swojego Przywódcy. WB karty, do której dołączono Fortyfikację, zwiększa się o +4.
Opis AngielskiInitial Cost: 4. EQUIPMENT. Give to your Establishment or Commander. The affected card gains +4 to its CV.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+4
Zużywasu, su
los kartyDołączana | +
UwagiKarta nie zawiera informacji kiedy można ją zagrać. Błąd twórców gry.
Głupota Czy Odwaga?
NazwaGłupota Czy Odwaga? / Fortune or folly
RzadkośćCommon
OpisZagraj w dowolnym momencie na dowolnego Wojownika, Miejsce lub Przywódcę. Do początku twojej następnej tury ta karta zwiększa WB wybranego atutu o +2 lub zmniejsza je o -2 (ty decydujesz, która z wersji ma miejsce).
Opis AngielskiPlay on any warrior, Establishment or Commander at any time. The card is at +2 to its CV, or -2 to its CV, until the beginning of your next turn (you choose which).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+2 lub -2
los kartyAnihilowana | x
Granat
NazwaGranat / Grenade
RzadkośćRare
OpisEKWIPUNEK. Wyposaż w niego swoją PIECHOTĘ. Wojownik może podczas walki lub najazdu anihilować Granat potrajając swoją WB.
Opis AngielskiGive to your INFANTRY. WEAPON. During combat or a raid, the warrior may annihilate the Grenade to triple its CV.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WBx3
Zużywasu, su
los kartyDołączana | +
Infiltracja
NazwaInfiltracja / Infiltration
RzadkośćRare
OpisZagraj podczas najazdu, zanim zostanie ustalony jego cel. Możesz wybrać dowolne Miejsce za cel najazdu, nawet jeśli nie ma ono odsłoniętych brzegów. Możesz nawet wybrać Przywódcę chronionego Miejscami.
Opis AngielskiPlay during your raid, before the raid target is announced. You may target any Establishment card, even if it has no vulnerable card edges. You may even target a Commander in a Turf that still has Establishments in it.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Jasnowidzenie
NazwaJasnowidzenie / Hypersight
RzadkośćUncommon
OpisMROCZNA HARMONIA. Obdarz swoją PIECHOTĘ. Za każdym razem, gdy ten Wojownika znajdzie się w walce lub podczas najazdu, jego przeciwnik musi aż do końca konfliktu pokazywać wszystkie karty, które ma na ręce.
Opis AngielskiDARK SYMMETRY. Bestow on your INFANTRY. Whenever this warrior is involved in combat or a raid, its opponent's controller must reveal his or her hand for all to see until the conflict is over.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLegion Ciemności
los kartyDołączana | +
Ja To Wezmę
NazwaJa To Wezmę / I'll take that
RzadkośćCommon
OpisZagraj, kiedy jakaś karta ma zostać odrzucona. Zamiast trafić na stos kart odrzuconych, wraca ona do ręki swojego właściciela. Jednak wszystkie dołączone do niej karty należy odrzucić. Ten atut nie działa na karty anihilowane.
Opis AngielskiPlay when a card is about to be discarded. It returns to its owner's hand instead. Any attachments on the card are discarded as normal. Annihilated cards are not affected by this card.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Kamuflaż
NazwaKamuflaż / Camouflage
RzadkośćRare
OpisZagraj podczas swojego kroku Najazd. Twoi najeźdźcy mogą przemknąć się obok każdego Wojownika lub Grupy Defensywnej stacjonujących na pograniczu. Ani Wojownik, ani Grupa nie mogą zapobiec najazdowi.
Opis AngielskiPlay during your Raid step. Your raiders may sneak past any one warrior or Defense Group in the Borderlands. That warrior or Group may not prevent the raid.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Kłopot z Księgami
NazwaKłopot z Księgami / Fix the books
RzadkośćUncommon
OpisZagraj Podczas kroku Bilansowania dowolnego gracza. Do początku twojej następnej tury wszystkie karty tego gracza są zbilansowane. Niestety, gracz nie może zwiększyć swych Zasobów Złota o niewykorzystane Jednostki Złota.
Opis AngielskiPlay during any player's Balance step. All of that player's cards are considered balanced until the beginning of your next turn. However, the player may not add excess Gold to his or her Reserves.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
UwagiPierwsze zdanie na karcie zawiera błąd.
Błąd twórców gry.
Kłopoty z Surowcami
NazwaKłopoty z Surowcami / Heavy Maintenance
RzadkośćCommon
OpisDołącz podczas swojej tury do Krainy dowolnego gracza. Podczas następnego kroku Bilansowania ten gracz MUSI zapłacić za tę kartę. Przed odrzuceniem tej karty należy odrzucić wszystkie inne, które wymagają Surowców. Kłopoty z Surowcami należy anihilować po zakończeniu Bilansowania.
Opis AngielskiAttach to any player's Dominion during your turn. During that player's next Balance step this card MUST be "paid for". Other cards that require Raw Materials must be discarded before this one. After the Balance step, this card is annihilated.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
Zużywasu, su, su
los kartyDołączana | +
Kolczasty Pancerz
NazwaKolczasty Pancerz / Mounted spikes
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. EKWIPUNEK. PANCERZ. Dołącz do POJAZDU. WB Wojownika zwiększa się o +2.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. EQUIPMENT. ARMOR. Give to your VEHICLE. The warrior gains +2 to its CV.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+2
Zużywasu
los kartyDołączana | +
Konsekwencje
NazwaKonsekwencje / Suffer the consequences
RzadkośćRare
OpisDołącz w dowolnym momencie do swojego Przywódcy. Kiedy ta karta znajduje się w grze, za każde 3 Jednostki Złota możesz anihilować dowolną kartę dołączaną, która znajduje się w grze. Za każdą anihilowaną kartę musisz anihilować jeden atut, który znajduje się na wierzchu twojej talii (nie patrz, co straciłeś).
Opis AngielskiAttach to your Commander at any time. While attached, for every 3 Gold Units you spend, you may annihilate any one attachment in play. You must also annihilate the top card of your deck for each attachment you annihilate (do not look at the card).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Kradzież
NazwaKradzież / Larceny
RzadkośćRare
OpisSABOTAŻ. Zagraj podczas kroku Wykonywania Akcji, jeśli posiadasz WYWROTOWCA w Krainie innego gracza. Możesz wziąć Zasoby Złota gracza, który kontroluje WYWROTOWCA i dołączyć je do swoich Zasobów Złota.
Opis AngielskiSABOTAGE. Play during your Perform Actions step if you have a SUBVERSIVE in another player's Dominion. You may take the Gold Reserves of the player that controls the SUBVERSIVE and add it to your own.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Lądowanie Amfibii
NazwaLądowanie Amfibii / Amphibious landing
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 3. Zagraj podczas swojej tury. Do początku twojej następnej tury wszyscy Wojownicy w twoim Oddziale są uważani za Marynarzy.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. Play during your turn. All warriors in your Warband are considered Sailors until the beginning of your next turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Linia Brzegowa
NazwaLinia Brzegowa / Coastline
RzadkośćUncommon
OpisZagraj w dowolnym momencie na któreś z Miejsc, posiadających przynajmniej jedną odsłonietą krawędź. Od tej pory Miejsce leży na brzegu i może zostać najechane z wody. Jeśli Liczbą Sąsiadów tego miejsca wynosi 4, to spada do 3.
Opis AngielskiPlay on any Establishment with at least one vulnerable edge at any time. The Establishment is now considered on the coastline and may be raided by Sea. If the Establishment's Neighbor Allowance is 4, it becomes 3.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Ludzka Tarcza
NazwaLudzka Tarcza / Human shield
RzadkośćRare
OpisZagraj zaraz po tym jak twój Wojownika pokona w walce innego Wojownika. Przeciwnik zostaje dołączony do twojego Wojownika (ale wszystkie dołączone do przegranego karty zostają odrzucone), a jego WB dodaje się do WB twojego Wojownika, jeśli jest on atakowany. Jeśli przeciwnikiem była Grupa, tylko jeden Wojownik może zostać dołączony (ty decydujesz który).
Opis AngielskiPlay immediately after your warrior defeats another in combat. The opponent becomes attached to your warrior (the opponent's attachments are discarded) and its CV is added to your warrior's when your warrior is attacked. If the opponent was a Group, only one warrior is attached (you choose which).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Łapówka
NazwaŁapówka / Bribe
RzadkośćRare
OpisZagraj kiedy jesteś ofiarą ataku lub najazdu. Płacąc bazowe WB dowolnej wrogiej PIECHOTY, uniemożliwiasz jej uczestniczenie w konflikcie. Możesz Przekupić więcej niż jednego Wojownika. Jeśli przekupisz wszystkich wrogich uczestników walki, atak/najazd dobiega końca. Nie możesz przekupić Wojowników Legionu Ciemności.
Opis AngielskiPlay when you are attacked or raided. You may pay the base CV of any opposing INFANTRY to prevent it from participating in the conflict. You may Bribe more than one warrior. If you Bribe all the opposing participants, the attack/raid ends. You may not Bribe Dark Legion warriors.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Mastesuind Coup D'Etat
NazwaMastesuind Coup D'Etat / Mastermind Coup D'Etat
RzadkośćUncommon
OpisSABOTAŻ. Zagraj podczas kroku Wykonywania Akcji, jeśli posiadasz WYWROTOWCA w Krainie innego gracza. Należy obrócić koszulką do góry Przywódcę WYWROTOWCA. W tej sytuacji Przywódca nie dostarcza Zasobów i nie może korzystać ze specjalnych zdolności. Przywódcę można z powrotem obrócić w dowolnym momencie, trzeba jednak za to zapłacić 10 Jednostek Złota. Każdy Przywódca może być ofiarą tej karty tylko raz w trakcie całej gry.
Opis AngielskiSABOTAGE. Play during your Perform Actions step if you have a SUBVERSIVE in another player's Dominion. The SUBVERSIVE'S Commander is flipped face-down. While face-down, it may not provide resource icons or use its special ability. The Commander may flip face-up at any time if it spends 10 Gold Units. Each Commander may only be affected by this card once per game.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Mechaniczny Taran
NazwaMechaniczny Taran / Battering ram
RzadkośćUncommon
OpisEKWIPUNEK. BROŃ. Dołącz do swojej PIECHOTY. Jeśli ten Wojownik prowadzi najazd, WB wszystkich najeźdźców ulega podwojeniu. Ten modyfikator stosuje się przed wszystkimi innymi. Ta karta ulega anihilacji po przeprowadzeniu najazdu. Prowadzący najazd nie mogą używać żadnej innej BRONI. Można używać tylko jednego Tarana.
Opis AngielskiEQUIPMENT. WEAPON. Give to your INFANTRY. When this warrior is a raider, the base CV of all the raiders is doubled. This modifier is applied before all others. Annihilate this card after the raid is resolved. None of the raiders may use other WEAPONS while using the Ram, and only one Ram may be used.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WBx2
Zużywasu, su
los kartyAnihilowana | x
Melancholia
NazwaMelancholia / Melancholy
RzadkośćRare
OpisDołącz podczas swojej tury do dowolnego Przywódcy. Nie możesz wykonać żadnej innej akcji ani atakować lub przeprowadzać najazdu. Kiedy Melancholia jest dołączona do Przywódcy, nie może on korzystać ze specjalnych zdolności opisanych na karcie. Zapewnia jednak ikony zasobów w zwykły sposób. Do Przywódcy w danym momencie można dołączyć tylko jedną kopię karty.
Opis AngielskiAttach to any Commander card during your turn, provided you perform no other actions, attack or raid. While attached, the Commander may not use the special abilities listed on its card. Resource icons may be used as normal. A Commander may only have one copy of this card attached to it at a time.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Memorandum
NazwaMemorandum / Memorium
RzadkośćRare
OpisZagraj zaraz po tym, jak twój Wojownik zostanie zabity podczas walki lub najazdu. Umieść tyle Jednostek Złota w swoich Zasobach Złota, ile wynosiło zmodyfikowane WB zabitego.
Opis AngielskiPlay immediately after your warrior is killed in combat or a raid. Place as many Gold Units as the warrior's modified CV at the time of its death into your Gold Reserves.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
UwagiKarta nie ma Wartości bojowej. Błąd twórców gry.
Milicja
NazwaMilicja / Militia
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: X. Dołącz w trakcie swojej tury do swojego Miejsca. WB Miejsca zwiększa się o +X, gdzie X to Koszt Początkowy, który zapłaciłeś (umieść Jednostki Złota na tej karcie - dzięki temu nie zapomnisz wartości modyfikatora).
Opis AngielskiInitial Cost: X. Attach to your Establishment during your turn. The CV of the Establishment is increased by +X, where X is equal to whatever Initial Cost you choose to spend (place the Gold Units on the card as a reminder).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+X
los kartyDołączana | +
Miotacz Płomieni
NazwaMiotacz Płomieni / Flammen Incinerator
RzadkośćUncommon
OpisEKWIPUNEK. BROŃ. Wyposaż w nią swoją PIECHOTĘ. Wojownicy zabici w walce przez Wojownika wyposażonego w Miotacz Płomieni są anihilowani, a nie odrzucani.
Opis AngielskiEQUIPMENT. WEAPON. Give to your INFANTRY. Opponents defeated in combat by a warrior equipped with the Flammen Incinerator are annihilated instead of discarded.
RodzajIntryga
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB+3
Zużywapa, pa
los kartyDołączana | +
Motywacja
NazwaMotywacja / Motivated troops
RzadkośćUncommon
OpisZagraj podczas swojej tury. Wszyscy twoi Wojownicy mogą atakować w tej turze dwa razy.
Opis AngielskiPlay during your turn. All your warriors may attack twice this turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Mroczne Błogosławieństwo
NazwaMroczne Błogosławieństwo / Dark Blessing
RzadkośćCommon
OpisZagraj w dowolnym momencie na swojego Wojownika (bez względu na przynależność). Od tej pory Wojownik jest uważany za GODNEGO MROCZNEJ HARMONII.
Opis AngielskiPlay on your warrior (any affiliation) at any time. The warrior is now considered WORTHY OF DARK SYMMETRY.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLegion Ciemności
los kartyDołączana | +
Musimy Jeść
NazwaMusimy Jeść / We have to eat!
RzadkośćRare
OpisZagraj zaraz po zabiciu w walce dowolnego Wojownika, który nie jest POJAZDEM. Weź kartę zabitego Wojownika i umieść na niej tyle żetonów, ile wynosi jego bazowe WB (całość połóż gdzieś z boku). Podczas Bilansowania możesz wykorzystać te znaczniki jako ikony Żywności. Po zużyciu wszystkich żetonów Wojownik trafia na stos kart odrzuconych swojego właściciela.
Opis AngielskiPlay immediately after you kill a non-VEHICLE warrior in combat. Take the warrior card and place a number of markers equal to its base CV on it (place it to the side). During your Balance step, you may use these markers to "pay" for required Food icons. After you have used all the markers, the warrior is placed in its owner's discard pile.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Mutacja Nekrobioniczna
NazwaMutacja Nekrobioniczna / Necrobionic mutation
RzadkośćCommon
OpisMROCZNA HARMONIA. Obdarz swoją PIECHOTĘ lub JAZDĘ. Ciało Wojownika uległo niesamowitym zmianom. Od tej pory jest uważany za Żołnierza, Marynarza i Lotnika.
Opis AngielskiDARK SYMMETRY. Bestow on your INFANTRY or CAVALRY. The warrior's body is inexplicably altered. It is now considered a Trooper, Sailor and Flyer.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLegion Ciemności
los kartyAnihilowana | x
Mutacja Nekrobioniczna
NazwaMyślałem że Jej Pilnujecie / I thought you were watching it
RzadkośćUncommon
OpisZagraj w dowolnym momencie na jakąś JAZDĘ i zapłać tyle Jednostek Złota, ile wynosi jej WB. Bestia uciekła! Odrzuć Wojownika.
Opis AngielskiPlay on any CAVALRY at any time and pay as many Gold Units as its base CV. The beast wanders off! Discard the warrior.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Nadejście Valpurgiusa
NazwaNadejście Valpurgiusa / Valpurgius arrives!
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 10. KARTA UNIKATOWA. Dołącz w dowolnym momencie do swego Przywódcy. Kiedy ta karta znajduje się w grze, możesz zagrywać karty przynależne do Legionu Ciemności, a wszyscy twoi Wojownicy uznani są za GODNYCH MROCZNEJ HARMONII. Ponadto tylko ty możesz posiadać w grze WPŁYW HARDINGA. Podczas każdego kroku Bilansowania możesz zignorować jedną ikonę zasobów na każdym należącym do ciebie Wojowniku Legionu Ciemności. W danej chwili możesz mieć dołączoną do Przywódcy tylko jedną kopię tej karty.
Opis AngielskiInitial Cost: 10. UNIQUE. Attach to your Commander at any time. While in play, you may play cards with the Dark Legion affiliation, all your warriors are considered WORTHY OF DARK SYMMETRY, and only you may have HARDING'S INFLUENCE in play. You may ignore one resource icon on each of your Dark Legion warriors during each Balance step. You may only have one copy of this card on your Commander at a time.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Nadgodziny
NazwaNadgodziny / Overtime
RzadkośćRare
OpisZagraj podczas swojego kroku Bilansowania. Karta twojego Przywódcy produkuje w tej turze dwa razy więcej ikon zasobów.
Opis AngielskiPlay during your Balance step. Your Commander card produces double the number of resource icons this turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Najemnik
NazwaNajemnik / Mercenary
RzadkośćRare
OpisDołącz podczas swojej tury do dowolnego Wojownika. Wymaga on o +X ikon ZŁ więcej, gdzie X to jego WB.
Opis AngielskiAttach to any warrior during your turn. The affected warrior requires +X GD icons, where X is the base CV of the warrior.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Na Swoim Własnym
NazwaNa Swoim Własnym / On your own
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie na jakiegoś Wojownika. Od tej chwili jest on uważany za SAMOTNIKA. Jeśli ten Wojownik znajduje sie w Grupie Ofensywnej lub Defensywnej, natychmiast ją opuszcza. Karta nie ma wpływu na resztę Grupy.
Opis AngielskiPlay at any time on any warrior. That warrior is now considered SOLITARY. If played on a warrior in an Attack or Defense Group, it leaves the Group, but the rest of the Group is unaffected.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Nasza Wola Nie Ma Granic
NazwaNasza Wola Nie Ma Granic / Our will is beyond measure
RzadkośćUncommon
OpisPRZEPOWIEDNIA. Kiedy ta karta znajduje się w grze, możesz zwiększać WB swoich Wojowników spod znaku Półksiężyca o +2 za każdą Jednostkę Złota, którą wydasz podczas walki lub najazdu. Każda Jednostka Złota działa tylko na jednego Wojownika. WB wojownika wraca do normy po zakończeniu konfliktu.
Opis AngielskiPROPHECY. While in play, you may increase your Crescentian warrior's CV by +2 for every Gold Unit you spend during combat or a raid. Gold may continue to be spent throughout the conflict. Each Gold Unit only affects one warrior. The warrior's CV returns to normal after the conflict is over.
RodzajIntryga
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB+2
los kartyDołączana | +
Nic do Stracenia
NazwaNic do Stracenia / Nothing to lose
RzadkośćRare
OpisZagraj na dowolnego Wojownika podczas kroku Wykonywanie Akcji. Aż do początku twojej następnej tury ten Wojownik nie może zostać zabity ani w walce, ani podczas najazdu.
Opis AngielskiPlay on your warrior during your Perform Actions step. The affected warrior may not be killed in combat or a raid until the beginning of your next turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólne
los kartyAnihilowana | x
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Niehonorowe Działanie
NazwaNiehonorowe Działanie / Dishonorable discharge
RzadkośćRare
OpisZagraj na któregoś z Wojowników znajdujących się w grze w dowolnym momencie, za wyjątkiem walki lub najazdu. Musisz zapłacić tyle Jednostek Złota, ile wynosi WB Wojownika, na którego zagrywasz tę kartę. Należy odrzucić Wojownika oraz wszystkie dołączone do niego karty. Jeśli Wojownik wchodził w skład Grupy, to karta nie działa na jej pozostałych członków.
Opis AngielskiPlay at any time on any warrior in play, except during combat or a raid. You must pay X Gold Units, where X is the base CV of the affected warrior. The warrior is discarded, along with its attachments. If the warrior was part of a Group, the rest of the Group is unaffected.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólne
los kartyAnihilowana | x
Nie Tak Szybko
NazwaNie Tak Szybko / Not so fast
RzadkośćCommon
OpisZagraj w każdej chwili na dowolnego Wojownika. Ten Wojownik musi odrzucić wszystkie dołączone do niego karty.
Opis AngielskiPlay on any warrior at any time. The affected warrior must annihilate all of its attachments.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólne
los kartyOdrzucana | -
UwagiKarta anihiluje a nie odrzuca dołączone karty. Błąd wydawnictwa MAG.
Nieżyczliwość
NazwaNieżyczliwość / Malevolence
RzadkośćCommon
OpisDołącz podczas swojej tury do swojego Wojownika. Zabici przez tego Wojownika przeciwnicy są anihilowani a nie odrzucani. Tej zdolności można używać nawet wtedy, gdy Wojownik wchodzi w skład Grupy Ofensywnej. Jeśli przeciwnikiem jest Grupa Defensywna, anihiluje się tylko jednego obrońcę.
Opis AngielskiAttach to your warrior during your turn. Opponents killed by this warrior in combat are annihilated instead of discarded. If this warrior is part of an Attack Group, this ability may still be used. If the opponent is a Defense Group, only one of the Defenders is annihilated.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólne
los kartyDołączana | +
Nigdy Więcej
NazwaNigdy Więcej / Never again
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie. Możesz obejrzeć stos kart odrzuconych dowolnego gracza i anihilować dowolne dwie karty. Następnie musisz anihilować jeden atut, który znajduje się na wierzchu twojej talii (nie patrz, co straciłeś).
Opis AngielskiPlay at any time. You may look through any player's discard pile and annihilate any two cards. You must then annihilate the top card of your draw pile (do not look at it).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólne
los kartyAnihilowana | x
O!
NazwaO! / Whew!
RzadkośćUncommon
OpisZagraj zaraz po tym, jak twój Wojownik lub twoja Grupa przegrała walkę. Tak naprawdę walka zakończyła się ostatecznym remisem - nie ma ani zwycięzcy, ani przegranego.
Opis AngielskiPlay immediately after your warrior or Group lost in combat. The combat is actually an unbreakable tie. There is no winner or loser.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólne
los kartyAnihilowana | x
Obwód Defensywny
NazwaObwód Defensywny / Defensive perimeter
RzadkośćRare
OpisDołącz w trakcie swojej tury do dowolnego Miejsca. WB tego Miejsca ulega podwojeniu. Ten modyfikator stosuje się przed innymi.
Opis AngielskiAttach to any Establishment during your turn. While attached, the base CV of the Establishment is doubled. This modifier is applied before all others.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólne
WBx2
Zużywasu, su
los kartyDołączana | +
Ocalałe Surowce
NazwaOcalałe Surowce / Salvage
RzadkośćRare
OpisZagraj zaraz po zabiciu w walce POJAZDU. Weź kartę zabitego Wojownika i umieść na niej tyle żetonów, ile wynosi jego bazowe WB (całość połóż gdzieś z boku). Podczas Bilansowania możesz wykorzystać te znaczniki jako ikony Surowców. Po zużyciu wszystkich żetonów, Wojownik trafia na stos kart odrzuconych swojego właściciela.
Opis AngielskiPlay immediately after you kill a VEHICLE in combat. Take the warrior card and place a number of markers equal to its base CV on it (place it to the side). During your Balance step, you may use these markers to "pay" for required Raw Materials icons. After you have used all the markers, the warrior is placed in its owner's discard pile.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólne
los kartyAnihilowana | x
Odkrycie Prawdziwego Wroga
NazwaOdkrycie Prawdziwego Wroga / Our true enemy is revealed
RzadkośćRare
OpisPRZEPOWIEDNIA. Wybierz dowolną przynależność różną od Hordy Półksiężyca. Kiedy ta karta znajduje się w grze, WB wszystkich twoich Wojowników walczących z przeciwnikami o wybranej przez ciebie przynależności zwiększa się o +2.
Opis AngielskiPROPHECY. Choose any non-Crescentian affiliation. While in play, your warriors gain +2 to their CVs whenever combating warriors of that affiliation.
RodzajIntryga
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB+2
los kartyDołączana | +
Odkrycie Słabości Przeciwnika
NazwaOdkrycie Słabości Przeciwnika / Our enemy is weakness is exposed
RzadkośćRare
OpisPRZEPOWIEDNIA. Kiedy ta karta znajduje się w grze, Wojownicy, których zaatakujesz nie zyskują pozytywnych modyfikatorów dawanych przez inne karty. Negatywne modyfikatory cały czas działają. Jeśli to Wojownicy przeciwnika najeżdżają lub atakują, modyfikatory działają zwyczajnie.
Opis AngielskiPROPHECY. While in play, opposing warriors do not gain any positive modifiers from any cards when they are attacked by your warriors. Negative modifiers are still applied. When the opposing warriors attack or raid, all modifiers are applied as normal.
RodzajIntryga
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
los kartyDołączana | +
Odliczanie
NazwaOdliczanie / Countdown
RzadkośćRare
OpisWprowadź do gry pod koniec swojej tury. Zmieniły się wymagania zwycięstwa. Umieść 7 żetonów na tej karcie. Zdejmuj jeden żeton podczas każdego swojego kroku pierwszego (Dobieranie). Kiedy usuniesz wszystkie żetony, gra kończy się i zwycięża ten gracz, który posiada najwięcej PZ. Jeśli ta karta zostanie odrzucona, działają normalne warunki zwycięstwa.
Opis AngielskiAttach to the game at the end of your turn. The game victory conditions have changed. Place 7 markers on this card. At the start of each of your Draw steps, remove one of the markers. When all of the markers are removed, the game ends and the player with the most VPs is the winner. If this card is discarded, the normal victory conditions apply.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Odzysk
NazwaOdzysk / Recycle
RzadkośćUncommon
OpisZagraj podczas swojej tury. Możesz przejrzeć swój stos kart odrzuconych i wziąć jedną kartę z powrotem do ręki. Kiedy to zrobisz, anihiluj dwie karty leżące na wierzchu twojej talii (nie patrz na nie).
Opis AngielskiPlay during your turn. You may search through your discard pile and return one card to your hand. After you do this, you must annihilate the top 2 cards of your draw pile (do not look at them).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Ograbienie Ślepego
NazwaOgrabienie Ślepego / Robbed blind
RzadkośćUncommon
OpisZagraj w dowolnym momencie na któregoś z graczy. Zapasy Złota tegoż gracza wracają do wspólnej puli. Tej karty nie możesz użyć na gracza, który posiada WIEŻĘ STRAŻNICZĄ w swojej Krainie.
Opis AngielskiPlay at any time on any player. That player's Gold Reserves are returned to the central marker pool. This card may not be played on a player with a WATCH TOWER in his or her Turf.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Oświecenie
NazwaOświecenie / Illumination
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie. Wszyscy gracze, za wyjątkiem ciebie, muszą aż do początku twojej następnej tury mieć odkryte karty na swoich rękach.
Opis AngielskiPlay at any time. All players, except you, must place their hands face-up on the table, for all to see, until the beginning of your next turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Pacyfista
NazwaPacyfista / Pacified
RzadkośćRare
OpisZagraj podczas tury dowolnego gracza, zanim dojdzie do kroku Atak. Gracz nie może w tej turze przeprowadzić ataku lub najazdu (ty decydujesz, czego).
Opis AngielskiPlay during any player's turn, before his or her Attack step. The player may not take his or her Attack step or Raid step this turn (you choose which).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Pancerna Uprząż
NazwaPancerna Uprząż / Armored harness
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. EKWIPUNEK. PANCERZ. Dołącz do swojej JAZDY. Podczas walki (ale nie podczas najazdu) WB Wojownika zwiększa się o +2.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. EQUIPMENT. ARMOR. Give to your CAVALRY. The warrior gains +2 to its CV during combat (but not during a raid).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+2
Zużywasu
los kartyDołączana | +
Pech
NazwaPech / Fumble
RzadkośćUncommon
OpisZagraj podczas walki lub najazdu. Do końca walki WB jednego Wojownika spada o połowę (zaokrąglając w dół). Ten modyfikator stosuje się przed wszystkimi innymi.
Opis AngielskiPlay during combat or a raid. One warrior's base CV is halved (round down) until the end of the combat or raid. This modifier is applied before all others.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB/2
los kartyAnihilowana | x
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Piekielne Działko
NazwaPiekielne Działko / Hellblaster
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. EKWIPUNEK. BROŃ. Wyposaż w nie swój POJAZD. WB tego wojownika zwiększa się o +5. Jeśli walka zakończyła się remisem, to ten Wojownik i tak wygrywa.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. EQUIPMENT. WEAPON. Give to your VEHICLE. The warrior gains +5 to CV. If combat with the warrior results in a tie, the warrior still wins.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+5
Zużywasu, pa
los kartyDołączana | +
Piryt
NazwaPiryt / Pyrite
RzadkośćCommon
OpisDołącz podczas swojej tury do Krainy dowolnego gracza. Podczas następnego kroku Bilansowania ten gracz MUSI zapłacić za tę kartę. Przed odrzuceniem tej karty należy odrzucić wszystkie inne, które wymagają Złota. Piryt należy anihilować po zakończeniu Bilansowania.
Opis AngielskiAttach to any player's Dominion during your turn. During that player's next Balance step this card MUST be "paid for". Other cards that require Gold must be discarded before this one. After the Balance step, this card is annihilated.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
Zużywazł, zł, zł
los kartyDołączana | +
Pismo Inkwizytora Benediktusa
NazwaPismo Inkwizytora Benediktusa / Writ of Inqusitor Benedictus
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 5. Dołącz w dowolnym momencie do swojego Przywódcy. Kiedy karta znajduje się w grze, możesz Werbować WYSPIARZY. Nie możesz zagrać tej karty, jeśli twój Przywódca przynależy do Legionu Ciemności.
Opis AngielskiInitial Cost: 5. Attach to your Commander at any time. While in play, you may Muster ISLAND TEAM MEMBERS. You may not play this card if your Commander is affiliated with the Dark Legion.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Plaga
NazwaPlaga / Plague
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie. Wszyscy Wojownicy znajdujący się w grze zostają odrzuceni wraz z dołączonymi do nich kartami.
Opis AngielskiPlay at any time. All warriors in play and their attachments are discarded.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnichilowana | x
Plany Zniszczenia
NazwaPlany Zniszczenia / Demolition plans
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 3. Zagraj zaraz po tym, jak twoje Miejsce zostanie zniszczone. I tak zamierzałeś zrównać je z ziemią. Twój przeciwnik nie zdobywa PZ, a twoje Miejsce zostaje odrzucone, zamiast trafić do rąk najeźdźcy.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. Play immediately after your Establishment is razed. You were going to rip it down anyway. Your opponent earns no VPs and your Establishment is discarded instead of kept by the raiding player.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnichilowana | x
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Plugawy Głód
NazwaPlugawy Głód / Unholy hunger
RzadkośćUncommon
OpisMROCZNA HARMONIA. Obdarz swoją JAZDĘ. Ten Wojownik pożera wszystkich przeciwników, których zabił w trakcie walki (za wyjątkiem POJAZDÓW). Karty ofiar ulegają anihilacji i nie zostają po prostu odrzucone. Również karty dołączone do ofiar należy anihilować. Jeśli przeciwnikiem była Grupa, tylko jeden Wojownik ulega anihilacji (ty decydujesz który).
Opis AngielskiDARK SYMMETRY. Bestow your CAVALRY. The affected warrior eats any warrior it kills in combat (except VEHICLES), and the victim is annihilated instead of discarded. Attachments on the killed opponents are annihilated as well. If the opponent was a Group, only one warrior is annihilated (you choose which).
RodzajIntryga
PrzynależnośćLegion Ciemności
los kartyDołączana | +
Podpalenie
NazwaPodpalenie / Arson
RzadkośćUncommon
OpisSABOTAŻ. Zagraj podczas kroku Wykonywanie Akcji, jeśli posiadasz WYWROTOWCA w Krainie innego gracza. Możesz odrzucić jedno Miejsce z Krainy, w której znajduje się Wywrotowiec. Za tę akcję nie zdobywa się PZ.
Opis AngielskiSABOTAGE. Play during your Perform Actions step if you have a SUBVERSIVE in another player's Dominion. You may discard any one Establishment in the Subversive Turf. No VPs are earned.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Podział Bogactwa
NazwaPodział Bogactwa / Share the wealth
RzadkośćRare
OpisWprowadź do gry w dowolnym momencie. Kiedy ta karta znajduje się w grze, żaden z graczy nie może mieć więcej niż 10 Jednostek Złota w swoich Zasobach Złota. Nadmiar należy odłożyć do Wspólnej Puli.
Opis AngielskiAttach to the game at any time. While attached, no player may have more than 10 Gold Units in his or her Reserves. Extras are returned to the Common Pool.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Poszukiwanie
NazwaPoszukiwanie / The best laid plans
RzadkośćUncommon
OpisZagraj podczas swojej tury. Możesz przejrzeć swoją talię i wziąć jedną kartę do ręki. Kiedy to zrobisz, przetasuj talię, a następnie anihiluj dwie karty leżące na jej wierzchu (nie patrz na nie).
Opis AngielskiPlay during your turn. You may search through your draw pile and place any one card from there into your hand. Shuffle your draw pile when you are through. After you do this, you must annihilate the top 2 cards of your draw pile (do not look at them).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Poświęcenie
NazwaPoświęcenie / The sacrifice
RzadkośćUncommon
OpisRYTUAŁ. Do początku twojej następnej tury WB wszystkich twoich luterańskich Wojowników zwiększa się o +X, kiedy przeprowadzają najazd. W tym celu musisz poświęcić jednego ze swoich luterańskich Wojowników znajdujących się w grze (odrzuć go). X to WB poświęconego Wojownika.
Opis AngielskiRITUAL. Until the beginning of your next turn, all your Lutheran Triad warriors gain +X to their CVs when they raid. You must sacrifice any one of your Lutheran Triad warriors in play (discard it), and X is the base CV of the sacrificed warrior.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB+X
los kartyOdrzucana | -
UwagiX to bazowe WB poświęconego. Błąd wydawnictwa MAG.
Potencjał
NazwaPotencjał / Potential
RzadkośćCommon
OpisZagraj podczas walki lub najazdu. Za każdą wydaną Jednostkę Złota WB jednego Wojownika lub celu najazdu zwiększa się o +1 do końca konfliktu. Złoto można wydawać podczas całego starcia.
Opis AngielskiPlay during combat or a raid. For every Gold Unit you spend, one warrior card or raid target gains +1 to its CV until the conflict is over. Gold may be spent throughout the conflict.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+1
los kartyOdrzucana | -
Potężne Wichry
NazwaPotężne Wichry / Driving winds
RzadkośćRare
OpisZagraj podczas dowolnego ataku lub najazdu z powietrza. Atak/najazd natychmiast kończy się ostatecznym remisem. Ponadto do początku następnej tury gracza, który właśnie wykonuje działania, nie można przeprowadzać żadnych ataków ani najazdów z powietrza.
Opis AngielskiPlay during any attack or raid by Air. The attack/raid immediately ends in an unbreakable tie. Plus, no further attacks or raids by Air may take place until the beginning of the current player's next turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Powołanie
NazwaPowołanie / The calling
RzadkośćUncommon
OpisZagraj w dowolnym momencie na swojego Wojownika. Od tej pory jest on uważany za PATRIARCHĘ.
Opis AngielskiPlay on your warrior at any time. The warrior is now considered a PATRIARCH.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLuterańska Triada
los kartyDołączana | +
Problemy w Pracy
NazwaProblemy w Pracy / Wrench in the works
RzadkośćUncommon
OpisSABOTAŻ. Zagraj podczas kroku Wykonywanie Akcji, jeśli posiadasz Wywrotowca w Krainie innego gracza. Odwróć jedno Miejsce koszulką do góry w Krainie, w której znajduje się Wywrotowiec. Od tej pory to miejsce nie może zostać najechane i nie można na nie wpływać w żaden inny sposób. Nie dostarcza żadnych specjalnych zdolności ani Zasobów, ale jednocześnie nie korzysta z Zasobów. To Miejsce jest uznawane za UNIERUCHOMIONE. Linie dostawcze mogą przez nie przechodzić.
Opis AngielskiSABOTAGE. Play during your Perform Actions step if you have a SUBVERSIVE in another player's Dominion. Flip any one Establishment in the Subversive Turf face-down. It may not be raided or affected in any way by any card. It does not provide any special abilities or Resources, but it also does not use any Resources. It is considered IMMOBILE. A Supply Line will still move through it.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Prorocze Wizje
NazwaProrocze Wizje / Prophetic vision
RzadkośćUncommon
OpisZagraj w dowolnym momencie na swojego Wojownika. Od tej pory jest on uważany za PROROKA.
Opis AngielskiPlay on your warrior at any time. The warrior is now considered a PROPHET.
RodzajIntryga
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
los kartyDołączana | +
Protekcja
NazwaProtekcja / The protection
RzadkośćUncommon
OpisRYTUAŁ. Do początku twojej następnej tury wszyscy twoi luterańscy Wojownicy nie mogą zostać zabici, jeśli przeprowadzają atak lub najazd. Kiedy się bronią, można ich zabić w zwyczajny sposób.
Opis AngielskiRITUAL. Until the beginning of your next turn, all your Lutheran Triad warriors may not be killed when attacking or raiding. When defending, they may be killed as normal.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLuterańska Triada
los kartyOdrzucana | -
Przelicz To
NazwaPrzelicz To / Misappropriation
RzadkośćUncommon
OpisZagraj w dowolnym momencie na któregoś z graczy. Musi on natychmiast przeprowadzić krok Bilansowania, tak jakby teraz nadeszła jego kolej. Gracz może zwiększyć swe Zasoby Złota o niewykorzystane Jednostki Złota.
Opis AngielskiPlay at any time on any player. That player must immediately perform a Balance step, as if it were that point in his or her turn. Excess Gold may be added to the player's Reserves.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Przelicz To
NazwaPrzemiana / The changeling
RzadkośćUncommon
OpisRYTUAŁ. Do początku twojej następnej tury wszyscy twoi luterańscy Wojownicy są uważani za Żołnierzy, Marynarzy i Lotników.
Opis AngielskiRITUAL. Until the beginning of your next turn, all your Lutheran Triad warriors are considered Troopers, Sailors and Flyers.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLuterańska Triada
los kartyOdrzucana | -
Przemyśl To Jeszcze Raz
NazwaPrzemyśl To Jeszcze Raz / Think again!
RzadkośćCommon
OpisZagraj zaraz po tym, jak ktoś zagrał dowolną kartę Intryg. Karta Intryg nie działa i należy ją odrzucić. Wszystkie wydane Jednostki Złota są tracone.
Opis AngielskiPlay immediately after any Intrigue card has been played. The Intrigue is ineffective and is discarded. Any Gold Units spent to play the card are lost.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Przeraźliwy Szał
NazwaPrzeraźliwy Szał / Shrieking frenzy
RzadkośćCommon
OpisMROCZNA HARMONIA. Obdarz swoją PIECHOTĘ. Za każdym razem, kiedy ten Wojownik jest najeźdźcą, jego WB ulega podwojeniu. Ten modyfikator stosuje się po wszystkich innych.
Opis AngielskiDARK SYMMETRY. Bestow on your INFANTRY. Whenever the affected warrior is a raider, its modified CV is doubled. This modifier is applied after all others.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLegion Ciemności
WBx2
los kartyDołączana | +
Przewaga Taktyczna
NazwaPrzewaga Taktyczna / Tactical superiority
RzadkośćCommon
OpisZagraj w trakcie walki lub najazdu. Do końca konfliktu WB jednego wojownika lub celu najazdu zwiększa się o +3.
Opis AngielskiPlay during combat or a raid. One warrior or raid target gains +3 to its CV until the end of the conflict.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+3
los kartyDołączana | +
Przeżyją Tylko Najsilniejsi
NazwaPrzeżyją Tylko Najsilniejsi / Survival of the fittest
RzadkośćCommon
OpisZagraj w trakcie walki lub najazdu. Podczas tego starcia nie działają karty dołączone do Wojowników. Modyfikatory wynikające z kart niedołączonych wciąż działają.
Opis AngielskiPlay during combat or a raid. Cards attached to warriors have no effect during this conflict. Modifiers from non-attachments are still valid.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Rekonstrukcja
NazwaRekonstrukcja / Reconstruction
RzadkośćRare
OpisZagraj podczas swojej tury. Możesz przeorganizować ułożenie Miejsc w swojej Krainie tak, jak chcesz. Nowy wygląd Krainy musi być legalny. Wszystkie karty dołączone do Miejsc pozostają dołączone i dalej działają. Nie możesz poruszyć swego Przywódcy i kart UNIERUCHOMIONYCH.
Opis AngielskiPlay during your turn. You may reorganize all the Establishments in your Turf in any way you wish. Your new layout must be legal, and all cards attached to your Establishments remain attached and continue to affect your Turf. You may not move your Commander or any cards designated as IMMOBILE.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Skazaniec
NazwaSkazaniec / The conviction
RzadkośćUncommon
OpisRYTUAŁ. WB jednego z twoich luterańskich Wojowników ulega potrojeniu. Ten modyfikator stosuje się po wszystkich innych. Wojownika, na którego działa ta karta, musisz odrzucić na początku swojej następnej tury.
Opis AngielskiRITUAL. Until the beginning of your next turn, the CV of one of your Lutheran Triad warriors is tripled. This modifier is applied after all others. The affected warrior is discarded at the beginning of your next turn as well.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLuterańska Triada
WBx3
los kartyAnihilowana | x
Skowyt się Zbliża
NazwaSkowyt się Zbliża / The howling is upon us
RzadkośćUncommon
OpisPRZEPOWIEDNIA. Kiedy ta PRZEPOWIEDNIA znajduje się w grze, WB całej twojej JAZDY spod znaku Półksiężyca ulega podwojeniu. Ten modyfikator stosuje się przed wszystkimi innymi. Tę kartę musisz anihilować na początku swojej następnej tury.
Opis AngielskiPROPHECY. While in play, all your Crescentia CAVALRY double their base CVs. This modifier is applied before all others. This card is annihilated at the beginning of your next turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WBx2
los kartyDołączana | +
Skromne Zwycięstwo
NazwaSkromne Zwycięstwo / A small victory
RzadkośćRare
OpisZagraj zaraz po tym, jak jeden z twoich Wojowników lub Grup zabije innego w walce. Zdobywasz tyle PZ, ile wynosi bazowe WB pokonanego. Jeśli przeciwnikiem była Grupa, możesz zdobyć PZ tylko za jednego Wojownika (ty decydujesz, za którego). Musisz pominąć swój następny atak i najazd.
Opis AngielskiPlay immediately after your warrior or Group kills another in combat. You gain a number of Victory Points equal to the base CV of the killed opponent. If the opponent was a Group, the CV of only one of its members may be awarded (your choice). You must skip your next Attack and Raid steps.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Skupienie
NazwaSkupienie / Focus inward
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie. Natychmiast po zagraniu Skupienia musisz anihilować jedną z kart, które znajdują się na twojej ręce. Aż do początku twojej następnej tury nie można przeprowadzać najazdów. Jeśli zagrałeś tę kartę w trakcie najazdu, kończy się on ostatecznym remisem. Wciąż można przeprowadzać ataki.
Opis AngielskiPlay at any time. You must annihilate one card from your hand when you play this card. No player may perform raid actions until the beginning of your next turn. If played during a raid, it ends in an unbreakable tie. Attacks may still occur.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Solidarność
NazwaSolidarność / Solidarity
RzadkośćCommon
OpisDołącz do swojej Grupy Ofensywnej. Nie będzie ona musiała rozpaść się po Ataku. Jeśli przeprowadzi ona najazd, musi zastosować wspólną Taktykę. Po przeprowadzeniu najazdu staje się zwyczajną Grupą Defensywną. Grupa rozpada się w zwykły sposób na początku twojej następnej tury i wtedy należy odrzucić tę kartę.
Opis AngielskiAttach to your Attack Group. The affected Attack Group does not have to disband after your Attack step. If it raids, it must raid using a common Tactic. After raiding it becomes a normal Defense Group. It disbands at the beginning of your next turn, as normal, and this card is discarded.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Spalona Ziemia
NazwaSpalona Ziemia / Scorched earth
RzadkośćRare
OpisUNIERUCHOMIONA. Zagraj zaraz po tym, jak zniszczysz jakieś Miejsce. Umieść tę kartę tam, gdzie znajdowało się to Miejsce. Od tej pory żadne Miejsce nie może zostać tu umieszczone. Przez tę kartę nie mogą przechodzić Linie Dostawcze.
Opis AngielskiIMMOBILE. Play immediately after you raze any Establishment. Place this card in the spot the Establishment occupied. While in play, no other Establishment may occupy this space. A Supply Line will not move through this card.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Spojrzenie w Przyszłość
NazwaSpojrzenie w Przyszłość / Behold the future possibilities
RzadkośćRare
OpisPRZEPOWIEDNIA. Kiedy ta karta znajduje się w grze, wszyscy twoi przeciwnicy muszą przez cały czas pokazywać wszystkim co mają na ręce. Na początku każdej swojej tury musisz zapłacić 4 Jednostki Złota, aby ta karta nadal znajdowała się w grze. Jeśli nie zapłacisz, musisz ją odrzucić.
Opis AngielskiPROPHECY. While in play, all your opponents must keep their hands face-up on the table, for all to see. You must pay 4 Gold Units at the beginning of each of your turns to keep this card in play. If you do not pay, this card is discarded.
RodzajIntryga
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
los kartyDołączana | +
Spotkanie na Szczycie
NazwaSpotkanie na Szczycie / Summit meeting
RzadkośćRare
OpisTEJ KARTY MOŻNA UŻYĆ TYLKO PODCZAS GRY ZESPOŁOWEJ. Zagraj w dowolnym momencie. Ty i twoi koledzy z zespołu możecie odejść od stołu i powymieniać się kartami, które macie na ręku. Gracze mogą wrócić do stołu z dowolną liczbą atutów w ręku. Zyskują oni pełną kontrolę nad tymi kartami do końca gry. Wymiana kart nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty. Każdy członek zespołu może zagrać tę kartę tylko raz w trakcie całej gry.
Opis AngielskiTHIS CARD MAY ONLY BE PLAYED DURING A TEAM GAME. Play at any time. You and your teammates may leave the table and trade the cards in your hands amongst yourselves. A player may return with any number of cards in his or her hand. The player gains complete control of these cards until the end of the game. This should last no longer than 3 minutes. Each team member may only play this card once per game.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Stalowy Rekin
NazwaStalowy Rekin / Ironshark
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. EKWIPUNEK. Dołącz do swojej PIECHOTY. Od tej pory ten Wojownik uważany jest za Marynarza.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. EQUIPMENT. Give to your INFANTRY. The affected warrior is now considered a Sailor.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
Zużywapa
los kartyDołączana | +
Straszliwa Ulewa
NazwaStraszliwa Ulewa / Torrential downpour
RzadkośćRare
OpisZagraj podczas dowolnego ataku lub najazdu lądem. Atak/najazd natychmiast kończy się ostatecznym remisem. Ponadto do początku następnej tury gracza, który właśnie wykonuje działania, nie można przeprowadzać żadnych ataków ani najazdów lądem.
Opis AngielskiPlay during any attack or raid by Land. The attack/raid immediately ends in an unbreakable tie. Plus, no further attacks or raids by Land may take place until the beginning of the current player's next turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Susza
NazwaSusza / Drought
RzadkośćCommon
OpisDołącz podczas swojej tury do Krainy dowolnego gracza. Podczas następnego kroku Bilansowania ten gracz MUSI zapłacić za tę kartę. Przed odrzuceniem tej karty należy odrzucić wszystkie inne, które wymagają Żywności. Suszę należy anihilować po zakończeniu Bilansowania.
Opis AngielskiAttach to any player's Dominion during your turn. During that player's next Balance step this card MUST be "paid for". Other cards that require Food must be discarded before this one. After the Balance step, this card is annihilated.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
Zużyważw, żw, żw
los kartyDołączana | +
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Szał
NazwaSzał / Rampage!
RzadkośćUncommon
OpisZagraj na JAZDĘ przeciwnika w dowolnym momencie za wyjątkiem walki i najazdu. Bestia, na którą działa Szał Atakuje swego towarzysza! Wybierz Obrońcę w tym samym Oddziale lub Pograniczu co ta JAZDA i przeprowadź normalną walkę (bestia musi mieć możliwość zaatakowania wybranego celu). Do końca walki ty kontrolujesz JAZDĘ. Tej karty nie można zagrać na Wojownika wchodzącego w skład Grupy.
Opis AngielskiPlay on any opponent's CAVALRY at any time, except during combat or a raid. The affected beast attacks its ally! Choose a legal Defender in the same Warband or Borderlands as the CAVALRY and conduct combat normally. You control the CAVALRY until the combat is over. This card may not be played on a warrior in a Group.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Szarża
NazwaSzarża / Charge
RzadkośćUncommon
OpisZagraj na swoją JAZDĘ lub POJAZD podczas walki. Do końca walki lub najazdu WB Wojownika ulega potrojeniu. Ten modyfikator stosuje się po wszystkich innych. Karty nie można zagrać na Wojownika wchodzącego w skład Grupy.
Opis AngielskiPlay on your CAVALRY or VEHICLE during combat or a raid. The warrior's CV is tripled until the combat or raid is over. This modifier is applied after all others. This card may not be played on a warrior in a Group.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WBx3
los kartyAnihilowana | x
Szczęśliwa Ręka
NazwaSzczęśliwa Ręka / Upper hand
RzadkośćUncommon
OpisZagraj w dowolnym momencie. Weź dowolną kartę EKWIPUNKU któregokolwiek Wojownika i dołącz ją do innego Wojownika. Ten ostatni musi mieć możliwość korzystania z EKWIPUNKU, ale możesz zignorować przynależność. Możesz zagrać tę kartę nawet wtedy, kiedy nie posiadasz w grze atutu pozwalającego korzystać z EKWIPUNKU.
Opis AngielskiPlay at any time. Take any EQUIPMENT card from any warrior in play and attach it to any other warrior in play. The warrior must be able to have the Equipment, but you may ignore all affiliations. You may play this card even if you do not have a card in play that allows you to play EQUIPMENT.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Sztuczka
NazwaSztuczka / Bait and switch
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie. Możesz zamienić swoje Zasoby Złota z Zasobami Złota innego gracza. Kiedy używasz tego atutu, musisz anihilować dwie karty, które znajdują się na wierzchu twojej talii.
Opis AngielskiPlay at any time. You may switch your Gold Reserve with any other player's. You must annihilate the top 2 cards of your draw pile when you play this card.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Szybowiec
NazwaSzybowiec / Hang Glider
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. EKWIPUNEK. Dołącz do swojej PIECHOTY. Od tej pory ten Wojownik uważany jest za Lotnika.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. EQUIPMENT. Give to your INFANTRY. The affected warrior is now considered a Flyer.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
Zużywasu
los kartyDołączana | +
Śmierć z Obłoków
NazwaŚmierć z Obłoków / Death from above
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 3. Zagraj podczas swojej tury. Do początku twojej następnej tury wszyscy Wojownicy w twoim Oddziale są uważani za Lotników.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. Play during your turn. All the warriors in your Warband are considered Flyers until the beginning of your next turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Tarcza
NazwaTarcza / Shield
RzadkośćCommon
OpisDołącz do dowolnej karty dołączanej znajdującej się w grze. Karta, na którą działa Tarcza, nie może zostać odrzucona ani anihilowana, dopóki Tarcza nie zostanie odrzucona lub anihilowana.
Opis AngielskiAttach to any attachment in play. The affected attachment may not be discarded or annihilated unless this card is discarded or annihilated first.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Tchórzliwy Skunks
NazwaTchórzliwy Skunks / Sneaky coward
RzadkośćUncommon
OpisDołącz do dowolnego Wojownika podczas swojej tury. Wojownik, do którego dołączyłeś tę kartę, nie może atakować, wchodzić w skład Ofensywnych i Defensywnych Grup oraz przeprowadzać najazdów. Jeśli zostanie zaatakowany, to walczy normalnie.
Opis AngielskiAttach to any warrior in play during your turn. While attached, the affected warrior may not attack, join an Attack or Defense Group or join a raiding force. If attacked, it defends normally.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Terroryzm
NazwaTerroryzm / Terrorism
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie na którekolwiek Miejsce, znajdujące się w grze i zapłać tyle Jednostek Złota, ile wynosi WB tego Miejsca. Kartę symbolizującą to Miejsce należy natychmiast odrzucić. Za to działanie nie zdobywa się PZ.
Opis AngielskiPlay at any time on any Establishment in play, and pay a number of Gold Units equal to the base CV of the Establishment. The affected Establishment is discarded. No VPs are earned.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Toksyczny Wyciek
NazwaToksyczny Wyciek / Toxic leak
RzadkośćRare
OpisDołącz w swojej turze do dowolnego Miejsca, które produkuje SU lub PA. Kiedy ta karta znajduje się w grze, wszystkie karty przyległe do tego Miejsca produkują o jedną ikonę ŻW mniej (jeśli w ogóle jakieś produkują). Karta nie może produkować mniej niż 0 ikon.
Opis AngielskiAttach to any Establishment that produces RM or FL icons during your turn. While attached, all cards adjacent to the Establishment produce -1 FD icon, if applicable. A card may not produce less than 0 icons.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Transport Osobisty
NazwaTransport Osobisty / Personal Transport
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. EKWIPUNEK. Dołącz do swojej PIECHOTY. Możesz Przenieść tego Wojownika pod koniec swojej tury, po kroku Najazd. Możesz go Przenieść nawet jeśli już raz Przeniosłeś go podczas kroku Wykonywania Akcji.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. EQUIPMENT. Give to your INFANTRY. The affected warrior may be Transferred at the end of your turn, after your Raid step. The warrior may be Transferred even if it Transferred during your Perform Actions step.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Trucizna
NazwaTrucizna / Venom sack
RzadkośćUncommon
OpisMROCZNA HARMONIA. Obdarz swoją JAZDĘ. WB tego Wojownika zwiększa się o +4. Jeśli walka, w której bierze udział ten Wojownik, zakończy się remisem, on i tak wygrywa (nawet jeśli wchodzi w skład Grupy).
Opis AngielskiDARK SYMMETRY. Bestow on your CAVALRY. The affected warrior gains +4 to its CV. If a combat involving the warrior ends in a tie, the warrior still wins (even if the warrior was part of a Group).
RodzajIntryga
WB+4
PrzynależnośćLegion Ciemności
los kartyDołączana | +
Trzęsienie Ziemi
NazwaTrzęsienie Ziemi / Earthshock
RzadkośćUncommon
OpisMROCZNA HARMONIA. Obdarz swoją PIECHOTĘ. Raz na turę obdarzony Wojownik może przenieść dowolne Miejsce gdziekolwiek na obszarze twojej Krainy (jeśli tylko jest to możliwe).
Opis AngielskiDARK SYMMETRY. Bestow on your INFANTRY. Once per turn, the affected warrior may move any one of your Establishments to a different legal location in your Turf.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLegion Ciemności
los kartyDołączana | +
Ucieczka
NazwaUcieczka / Retreat
RzadkośćUncommon
OpisZagraj podczas walki na dowolnego Wojownika. Jeśli używasz tej karty przeciwko wrogiemu Wojownikowi, musisz zapłacić tyle Jednostek Złota, ile wynosi jego WB. Wojownik, na którego zagrałeś tę kartę, ucieka do ręki kontrolującego gracza. Wszystkie dołączone do Wojownika karty należy odrzucić. Karta nie działa na resztę Grupy, jeśli Wojownik jest jej członkiem.
Opis AngielskiPlay during combat on any warrior. If played on an opponent's warrior, you must pay X Gold Units, where X is the base CV of the warrior. The affected warrior retreats to its controller's hand. Attachments on the warrior are discarded. If the warrior is part of a Group, the rest of the Group is unaffected.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Ukryte Bogactwo
NazwaUkryte Bogactwo / Hidden riches
RzadkośćCommon
OpisZagraj w dowolnym momencie. Możesz natychmiast zwiększyć swe Zasoby Złota o 5 Jednostek Złota.
Opis AngielskiPlay at any time. You may immediately add 5 Gold Units to your Gold Reserves.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Unieruchomiony
NazwaUnieruchomiony / Immobilized
RzadkośćRare
OpisZagraj na dowolnego Wojownika zaraz po tym, kiedy zostanie zabity. Nie trzeba go odrzucać, nie może jednak atakować, wchodzić w skład Ofensywnych i Defensywnych Grup, przeprowadzać najazdów, Przenosić się, korzystać ze specjalnych zdolności oraz otrzymywać kart dołączanych. Po prostu nic nie robi, tylko pochłania zasoby tak długo, jak ta karta znajduje się w grze. Kiedy zostanie ona odrzucona, należy odrzucić również jego.
Opis AngielskiPlay on any warrior immediately after it is killed. The warrior is not discarded. It may not attack, be attacked, join an Attack or Defense Group, join a raiding force, prevent a raid, transfer, use a special ability or receive attachments. It just sits there, consuming resources, until this card is discarded, at which point it is discarded as well.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
UwagiUnieruchomiony nie może także zapobiegać najazdom. Błąd wydawnictwa MAG.
Upadek!
NazwaUpadek! / Fall back!
RzadkośćRare
OpisZagraj podczas przeprowadzanego przez ciebie najazdu. Twoi najeźdźcy powracają do twojego Oddziału. Najazd kończy się natychmiast.
Opis AngielskiPlay during your raid. Your raiders retreat back to your Warband. The raid immediately ends.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Utrata Potencjału
NazwaUtrata Potencjału / Lost potential
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie. Możesz obejrzeć karty na ręku jednego z graczy. Za każde 3 Jednostki Złota możesz odrzucić dowolną trzymaną przez niego kartę. Za każde 6 Jednostek Złota możesz anihilować jedną z nich.
Opis AngielskiPlay at any time. You may look at any one player's hand. For every 3 Gold Units you spend, you may discard one of the cards. For every 6 Gold Units your spend, you may annihilate one of the cards.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Utrata Wiary
NazwaUtrata Wiary / Faithlessness
RzadkośćUncommon
OpisDołącz podczas swojej tury do dowolnego PATRIARCHY. Od tej pory Wojownik, do którego dołączono Utratę Wiary, nie może przeprowadzić akcji Odprawianie Rytuałów Triady.
Opis AngielskiAttach to any PATRIARCH during your turn. While attached, the affected warrior may not perform the Perform Lutheran Ritual action.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Wezwanie do Obrony
NazwaWezwanie do Obrony / Call to arms
RzadkośćCommon
OpisDołącz w dowolnym momencie do swojej Grupy Defensywnej. WB wszystkich jej członków zwiększa się o +2. Kartę należy odrzucić, kiedy Grupa rozpadnie się.
Opis AngielskiAttach to your Defense Group at any time. All members of the Group gain +2 to their CVs. This card is discarded when the Defense Group disbands.
RodzajIntryga
WB+2
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Wiatr Przemian
NazwaWiatr Przemian / Call to arms
RzadkośćRare
OpisTEJ KARTY MOŻNA UŻYĆ TYLKO PODCZAS GRY ZESPOŁOWEJ. Zagraj ją w dowolnym momencie. Kolejność graczy odwraca się. Jeśli gra toczyła się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, teraz będzie się toczyć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (i na odwrót). Ta karta nie pozwala graczowi przeprowadzić dwóch tur jedna po drugiej.
Opis AngielskiTHIS CARD MAY ONLY BE PLAYED DURING A TEAM GAME. Play at any time. The direction of play reverses. If play continued clockwise, it now continues counterclockwise (and vice versa). This card does not enable a player to take two turns in a row.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
W Obu Dłoniach
NazwaW Obu Dłoniach / Walking tall
RzadkośćCommon
OpisDołącz w dowolnym momencie do jakiegoś Wojownika. Ten Wojownik może w trakcie walki używać do dwóch Broni, których działanie kumuluje się.
Opis AngielskiAttach to any warrior at any time. The warrior may use up to two WEAPONS during combat. Their effects are cumulative.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Wojna Błyskawiczna
NazwaWojna Błyskawiczna / Blitz
RzadkośćUncommon
OpisZagraj podczas swojej tury. Wszyscy twoi Wojownicy mogą w tej turze przeprowadzić dwa Najazdy.
Opis AngielskiPlay during your turn. All your warriors may raid twice this turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Wpływ Hardinga
NazwaWpływ Hardinga / Harding's Influence
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 10. Dołącz w dowolnym momencie do swojego Przywódcy. Możesz zagrywać karty o dowolnej przynależności. Raz na turę możesz zapłacić 10 Jednostek Złota i dołączyć do swojego Przywódcy dowolną znajdującą się w grze KLUCZ-CZASZKĘ. Jeśli ta karta zostanie odrzucona, wszystkie twoje KLUCZE-CZASZKI również należy odrzucić, a twoje Zasoby Złota wracają do Wspólnej Puli. W danej chwili możesz mieć dołączoną do Przywódcy tylko jedną kopię tej karty.
Opis AngielskiInitial Cost: 10. Attach to your Commander at any time. You may play cards of any affiliation. Once per your turn, you may pay 10 Gold Units to take any KEY-CODE SKULL in play and attach it to your Commander card. If this card is discarded, all your KEY-CODE SKULLS are discarded as well, and your Gold Reserves is returned to the Common Pool. You may only have one copy of this card attached to your Commander at a time.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
Dostarczasu, su, żw, żw, zł, zł, pa, pa
los kartyDołączana | +
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
W Samą Porę
NazwaW Samą Porę / Just in time
RzadkośćRare
OpisZagraj podczas najazdu, którego celem jest twoje Miejsce lub Przywódca. Możesz przenieść jednego Wojownika ze swojego Oddziału na swoje Pogranicze, musi on jednak mieć możliwość walki wybraną przez najeźdźców Taktyką. Ten Wojownik nie przeciwdziała najazdowi, ale dodaje swoje WB do WB Miejsca/Przywódcy. Jeśli przegrasz konflikt, Wojownik zostaje zabity (nie ma to wpływu na zdobywane PZ).
Opis AngielskiPlay during a raid in which your Establishment or Commander is the target. You may move one warrior from your Warband to your Borderlands that is able to combat in the chosen raid Tactic. That warrior does not prevent the raid, but it adds its CV to your Establishment/Commander. If you lose the conflict, the warrior is killed (and has no effect on the VPs awarded).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Wspólne Fundusze
NazwaWspólne Fundusze / Combined funds
RzadkośćUncommon
OpisTEJ KARTY MOŻNA UŻYĆ TYLKO PODCZAS GRY ZESPOŁOWEJ. Dołącz ją do swojego Przywódcy. Kiedy karta znajduje się w grze, ty i twoi koledzy z zespołu możecie bez ograniczeń korzystać z twoich Zasobów Złota w dowolnym momencie.
Opis AngielskiTHIS CARD MAY ONLY BE PLAYED DURING A TEAM GAME. Attach to your Commander at any time. While attached, you and your teammates may freely exchange the markers in your Gold Reserves at any time.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Wspólne Przedsięwzięcie
NazwaWspólne Przedsięwzięcie / Task force
RzadkośćRare
OpisTEJ KARTY MOŻNA UŻYĆ TYLKO PODCZAS GRY ZESPOŁOWEJ. Zagraj w dowolnym momencie. Możesz natychmiast przenieść dowolną liczbę Wojowników (wraz z dołączonymi do nich kartami) ze swojej Krainy do Krainy kolegi z zespołu. Twój kolega decyduje, gdzie zostaną oni umieszczeni, ale nie kontroluje ich. Jeśli któraś z przeniesionych kart zostanie odrzucona, trafia na twój stos kart odrzuconych.
Opis AngielskiTHIS CARD MAY ONLY BE PLAYED DURING A TEAM GAME. Play at any time. You may immediately move any number of warriors (and their attachments) from your Dominion to your teammate's Dominion. Your teammate decides where they are placed. They are now all controlled by your teammate. If one of these cards is discarded, it is placed in your discard pile.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Współpraca
NazwaWspółpraca / Combined arms
RzadkośćRare
OpisTEJ KARTY MOŻNA UŻYĆ TYLKO PODCZAS GRY ZESPOŁOWEJ. Dołącz ją do swojego Przywódcy. Kiedy karta znajduje się w grze, ty i twoi koledzy z zespołu możecie Przenosić Wojowników między Oddziałami i Pograniczami. Ty możesz Przenosić Wojowników tylko DO swoich kolegów, a nie OD nich.
Opis AngielskiTHIS CARD MAY ONLY BE PLAYED DURING A TEAM GAME. Attach to your Commander at any time. While attached, you and your teammates may Transfer warriors between your Warbands and Borderlands. You may only Transfer warriors TO your teammates' Warbands or Borderlands, not FROM them.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Wstrzymanie Prac
NazwaWstrzymanie Prac / Work stoppage
RzadkośćUncommon
OpisZagraj podczas swojej tury na dowolną kartę, która posiada niebieskie ikony zasobów (nawet na Przywódcę). Aż do początku twojej następnej tury nie można korzystać z ikon zasobów karty, na którą zagrałeś Wstrzymanie Prac. Trzeba jednak zapłacić za czerwone ikony, które znajdują się na niefortunnej karcie.
Opis AngielskiPlay during your turn on any card with blue resource icons (even a Commander). The blue icons on the affected card may not be used until the beginning of your next turn. The affected player must still pay for any red icons on the card.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Wszystkim Po Równo
NazwaWszystkim Po Równo / Equalize
RzadkośćUncommon
OpisZagraj na jednego Wojownika podczas walki. Do końca walki bazowe WB tego Wojownika jest takie samo, jak bazowe WB jego przeciwnika.
Opis AngielskiPlay on one warrior during combat. The affected warrior now has the same base CV as one of its opponents until the end of combat.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Wszystko w Swoim Czasie
NazwaWszystko w Swoim Czasie / First things first
RzadkośćRare
OpisZagraj na początku swojej tury. Możesz w tej turze przeprowadzić Bilansowanie przed Wykonywaniem Akcji.
Opis AngielskiPlay at the beginning of your turn. You may perform your Balance step before your Perform Actions step this turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Wyciek Paliwa
NazwaWyciek Paliwa / Fuel spill
RzadkośćCommon
OpisDołącz podczas swojej tury do Krainy dowolnego gracza. Podczas następnego kroku Bilansowania ten gracz MUSI zapłacić za tę kartę. Przed odrzuceniem tej karty należy odrzucić wszystkie inne, które wymagają Paliwa. Wyciek Paliwa należy anihilować po zakończeniu Bilansowania.
Opis AngielskiAttach to any player's Dominion during your turn. During that player's next Balance step this card MUST be "paid for". Other cards that require Fuel must be discarded before this one. After the Balance step, this card is annihilated.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
Zużywapa, pa, pa
los kartyDołączana | +
Wydajność
NazwaWydajność / Efficiency
RzadkośćCommon
OpisDołącz podczas swojej tury do dowolnego Miejsca lub Przywódcy. Dołączona Wydajność zapewnia ci jedną dodatkową ikonę zasobów - zadecyduj jaką podczas dołączania tej karty.
Opis AngielskiAttach to any Establishment or Commander card during your turn. While attached, the card provides you with one extra resource icon. Decide which when you attach this card. card.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Wyrzeczenie
NazwaWyrzeczenie / Denied
RzadkośćCommon
OpisZagraj w dowolnym momencie. Możesz odrzucić dowolną kartę dołączaną, która znajduje się w grze.
Opis AngielskiPlay at any time. You may discard any one attachment in play.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Wyssanie Duszy
NazwaWyssanie Duszy / Soul siphon
RzadkośćRare
OpisMROCZNA HARMONIA. Obdarz swojego Wojownika. Za każdego przeciwnika, którego ten Wojownik pokona w walce, umieść na jego karcie znacznik. Każdy znacznik zwiększa WB Wojownika o +2. Jeśli Wojownik wchodzi w skład Grupy, to nie zdobywa znaczników. Znaczniki pozostają, nawet jeżeli ta karta Mrocznej Harmonii zostanie odrzucona.
Opis AngielskiDARK SYMMETRY. Bestow your warrior. For each opponent this warrior kills in combat, place a marker on it. Each marker provides an additional +2 to the warrior's CV. Markers are not earned if this warrior was part of a Group. If this card is discarded, existing markers remain.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB+2
los kartyDołączana | +
Wytrysk Paliwa
NazwaWytrysk Paliwa / Gusher!
RzadkośćCommon
OpisZagraj podczas swojego kroku Bilansowania. Wszystkie twoje karty produkujące Paliwo produkują w tej turze dwa razy więcej Paliwa.
Opis AngielskiPlay during your Balance step. All your cards which produce Fuel icons produce double the number of Fuel icons this turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Wywrotowiec
NazwaWywrotowiec / Subversive
RzadkośćCommon
OpisMusisz mieć w swojej krainie AGENCJĘ WYWIADOWCZĄ, aby zagrać tę kartę. Dołącz ją w dowolnym momencie do jakiejkolwiek PIECHOTY przeciwnika. Ten Wojownik jest teraz twoim szpiegiem (ale cały czas kontroluje go twój przeciwnik). Kiedy ta karta znajduje się w grze, możesz na przeciwnika, który ma w swych szeregach WYWROTOWCA, zagrywać karty SABOTAŻU.
Opis AngielskiYou must have an ESPIONAGE AGENCY in your Turf to play this card. Attach this card to any opponent's INFANTRY at any time. The warrior is now your spy (it is still controlled by the opponent). While attached, you may play cards designated as SABOTAGE against the player that controls the Subversive.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Wyzwanie
NazwaWyzwanie / The defiance
RzadkośćCommon
OpisRYTUAŁ. Do początku twojej następnej tury WB wszystkich twoich luterańskich Wojowników ulega podwojeniu, kiedy się bronią. Jeżeli atakują lub najeżdżają, ich WB nie zmienia się.
Opis AngielskiRITUAL. Until the beginning of your next turn, all your Lutheran Triad warriors double their CVs when defending. When attacking or raiding, their CVs are normal.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLuterańska Triada
WBx2
los kartyOdrzucana | -
Zabójstwo
NazwaZabójstwo / Assassination
RzadkośćUncommon
OpisSABOTAŻ. Zagraj podczas kroku Wykonywanie Akcji, jeśli posiadasz WYWROTOWCA w Krainie innego gracza. Możesz anihilować jednego Wojownika (wraz z wszystkimi dołączonymi do niego kartami) znajdującego się w tej samej Krainie co WYWROTOWIEC.
Opis AngielskiSABOTAGE. Play during your Perform Actions step if you have a SUBVERSIVE in another player's Dominion. You may annihilate any one warrior in the same Dominion as the SUBVERSIVE, as well as all of its attachments.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
UwagiW polskiej wersji karta jest odrzucana zamiast anihilowana. Błąd wydawnictwa MAG.
Zaciekły Najazd
NazwaZaciekły Najazd / Onslaught
RzadkośćUncommon
OpisZagraj podczas najazdu, po ustaleniu najeźdźców. W najeździe mogą brać udział również Wojownicy znajdujący się na twoim Pograniczu. Jeśli najazd zakończył się sukcesem, ci Wojownicy wracają na Pogranicze.
Opis AngielskiPlay during your Raid step, when raiders are announced. Members of your Borderlands may also participate in the raid. If your raid is successful, those warriors return to your Borderlands.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
UwagiKartę zagrywa się w trakcie wyznaczania najeźdźców a nie po. Błąd wydawnictwa MAG.
Zacznijmy od Nowa
NazwaZacznijmy od Nowa / Fresh start
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie. Każdy z graczy musi odrzucić wszystkie karty, które ma w ręku, a następnie połączyć stos kart odrzuconych z talią, potasować tak powstałą nową talię i wyciągnąć z niej siedem kart (tylko siedem, nawet jeśli dany gracz może wyciągnąć więcej kart). Kiedy ty wyciągniesz już siedem kart, musisz anihilować atut, który znajduje się na wierzchu twojej talii (nie patrz co straciłeś).
Opis AngielskiPlay at any time. All players must discard their hands. Each player shuffles their discard pile back into their draw pile and draws seven cards to form a new hand (only seven cards are drawn, even if your hand limit is higher). After you draw your hand, you must annihilate the top card of your new draw pile (do not look at them).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Zalew Nekrobioniki
NazwaZalew Nekrobioniki / Necrobionic torrent
RzadkośćRare
OpisMROCZNA HARMONIA. Obdarz swojego wojownika. Jeżeli ten Wojownik zostanie zabity w walce, ginie również jego przeciwnik. Jeśli przeciwnikiem była Grupa, ginie tylko jeden jej członek.
Opis AngielskiDARK SYMMETRY. Bestow on your warrior. If the affected warrior is killed in combat, its opponent is killed as well. If the opponent was part of a Group, only one warrior is killed.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLegion Ciemności
los kartyDołączana | +
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Zaliczka
NazwaZaliczka / Payment up front
RzadkośćCommon
OpisDołącz w dowolnym momencie do jakiegoś Przywódcy. Koszt Początkowy wszystkich kart tego Przywódcy zwiększa się o +1 (jeżeli karta nie miała Kosztu Początkowego, to wynosi on teraz 1). Działanie kilku kopii tej karty nie kumuluje się. Jeśli ta karta ma zostać odrzucona, należy ją anihilować.
Opis AngielskiAttach to any Commander at any time. All of the affected Commander's cards have an Initial Cost of +1 (cards with no Initial Cost have an Initial Cost of 1). Multiple attachments of this card are not cumulative. If this card is discarded it is annihilated instead.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Zanieczyszczenie Źródła Wody
NazwaZanieczyszczenie Źródła Wody / Contaminate water supply
RzadkośćRare
OpisSABOTAŻ. Zagraj podczas kroku Wykonywanie Akcji, jeśli posiadasz WYWROTOWCA w Krainie innego gracza. Gracz kontrolujący WYWROTOWCA musi odrzucić połowę swoich Wojowników (zaokrąglając w dół). Gracz, na którego działa karta, decyduje, których Wojowników odrzucić, ale WYWROTOWIEC musi pozostać.
Opis AngielskiSABOTAGE. Play during your Perform Actions step if you have a SUBVERSIVE in another player's Dominion. The player that controls the SUBVERSIVE must discard half of his or her warriors (rounded down). The affected player chooses which warriors to discard, but the SUBVERSIVE must remain.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Zasadzka
NazwaZasadzka / Ambush
RzadkośćUncommon
OpisZagraj podczas walki, w której Wojownik z twojego Oddziału jest Obrońcą. Możesz natychmiast sformować Grupę Defensywną, w skład której wchodził będzie ten Obrońca. Po sformowaniu Grupy przeprowadź dalej walkę. Grupa rozpada się w zwykły sposób na początku twojej następnej tury.
Opis AngielskiPlay during combat in which a warrior in your Warband is the Defender. You immediately form a Defense Group which includes your Defender. After the Group has formed, continue with the combat. The Group disbands at the beginning of your next turn, as normal.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Zaskoczenie
NazwaZaskoczenie / Confusion
RzadkośćRare
OpisZagraj w dowolnym momencie na jakąś Grupę Ofensywną lub Defensywną. Ta Grupa ulega rozproszeniu.
Opis AngielskiPlay on any Attack or Defense Group at any time. The affected Group disbands.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Zdrajca!
NazwaZdrajca! / Traitor!
RzadkośćUncommon
OpisZagraj podczas najazdu na dowolnego najeżdżającego. Wojownik, na którego działa ta karta, musi obrócić się przeciw swym towarzyszom. Jego WB nie jest dodawane do WB najeźdźców. Zamiast tego zwiększa WB celu. Jeśli najeźdźcy zwyciężą, zdrajcę należy odrzucić. Jeśli przegrają, zdrajcę należy dołączyć do Pogranicza celu. Od tej pory kontroluje go gracz, który zagrał tę kartę.
Opis AngielskiPlay during any raid on any raider. The affected raider turns on its allies. Its CV is not added to the raiding force's total. Instead, it is added to the target's. If the raiders win the traitor is discarded. If they lose, the traitor is added to the target's Borderlands, and that player now controls the traitor.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
UwagiZdrajcę kontroluje gracz na którego pograniczu się on znalazł. Błąd wydawnictwa MAG.
Zły Front
NazwaZły Front / False front
RzadkośćRare
OpisDołącz podczas swojej tury do dowolnego Miejsca. Dopóki ta karta znajduje się w grze, to Miejsce nie może być celem najazdu. Jeśli dzięki tej karcie wszystkie Miejsca w Krainie nie mogą być celem najazdu, to może nim zostać Przywódca (nawet jeśli nie ma odsłoniętych krawędzi).
Opis AngielskiAttach to any Establishment during your turn. While attached, the affected Establishment may not be raided. If all Establishments in the Turf may not be raided due to this card, the Commander may be raided (even if it has no vulnerable sides).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Zmiana Rozkazów
NazwaZmiana Rozkazów / Transfer orders
RzadkośćUncommon
OpisZagraj w dowolnym momencie na któregoś z Wojowników. Możesz natychmiast przenieść go do jego Oddziału lub Pogranicza. Tę kartę możesz zagrać na początku najazdu (po ustaleniu Taktyki), aby zapobiec najazdowi. Nie możesz tego jednak zrobić po wyznaczeniu najeźdźców. Jeśli Wojownik wchodził w skład Grupy, to karta nie działa na jej pozostałych członków.
Opis AngielskiPlay on any warrior at any time. You may immediately Transfer the warrior to its Warband or Borderlands. This card may be played at the beginning of a raid (when the Battle Tactic is announced) to prevent the raid from occurring, but not after raiders are announced. If the warrior was part of a Group, the rest of the Group is unaffected.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyOdrzucana | -
Zmiana Wyglądu
NazwaZmiana Wyglądu / Visionary decomposition
RzadkośćRare
OpisMROCZNA HARMONIA. Obdarz swoją PIECHOTĘ. Od tej pory ten Wojownik może zmieniać swój wygląd tak, że będzie przypominał dowolną PIECHOTĘ znajdującą się w grze. Należy uznać, że jest on idealną kopią wybranej PIECHOTY, wyłączając dołączone karty. Wojownik może wybrać tylko raz. Dołączone do niego karty działają bez zmian, za wyjątkiem tych, z których nie pozwala mu korzystać nowy wygląd.
Opis AngielskiDARK SYMMETRY. Bestow on your INFANTRY. At any time this warrior may alter its appearance to look like any INFANTRY in play. Assume the warrior is an exact copy of the source warrior, excluding all attachments. Once chosen the warrior may not switch back. The warrior's attachments remain in effect, except those not allowed by its new image.
RodzajIntryga
PrzynależnośćLegion Ciemności
los kartyDołączana | +
UwagiWojownik może tylko raz zmienić swój wygląd. Błąd wydawnictwa MAG.
Zobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Tak wygląda karta z błędem: Znaczący Depozyt

A tak powinna wyglądać: Znaczący Depozyt
NazwaZnaczący Depozyt / Rich deposit
RzadkośćCommon
OpisZagraj podczas swojego kroku Bilansowania. Wszystkie twoje karty produkujące Surowce, produkują w tej turze dwa razy więcej Surowców.
Opis AngielskiPlay during your Balance step. All your cards which produce Raw Materials icons produce double the number of Raw Materials icons this turn.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
UwagiKarta została wydrukowana z błędnym tekstem - jako "Brak Żywności". Błąd wydawnictwa MAG.
Znad Krawędzi
NazwaZnad Krawędzi / Back from the brink
RzadkośćRare
OpisZagraj podczas swojej tury. Jeśli w trakcie tej tury nie wykonałeś/wykonasz żadnych akcji, nie przeprowadzisz ani ataku, ani najazdu, możesz przenieść dowolną kartę ze stosu kart anihilowanych do ręki.
Opis AngielskiPlay during your turn. If you perform no actions, attack or raid this turn, you may return any one card from your annihilated pile to your hand.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyAnihilowana | x
Znajomości
NazwaZnajomości / Connections
RzadkośćCommon
OpisDołącz w dowolnym momencie do swojego Przywódcy. Podczas Bilansowania za potrzebne ci ŻW, SU czy PA płacisz tylko jedną Jednostkę Złota, a nie dwie.
Opis AngielskiAttach to your Commander at any time. During your Balance step, you only need to pay one Gold Unit to gain a needed FD, RM or FL icon (instead of two Gold Units).
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
los kartyDołączana | +
Żądza Krwi
NazwaŻądza Krwi / Bloodlust
RzadkośćCommon
OpisZagraj zaraz po walce, w której zwyciężyła twoja PIECHOTA. Wojownik może zostawić przegranego nienaruszonego, a zamiast tego zaatakować innego Wojownika, znajdującego się w tym samym Oddziale lub na tym samym Pograniczu. WB atakującego zwiększa się o +6. Tej karty nie możesz zagrać na swoją Ofensywną i Defensywną Grupę.
Opis AngielskiPlay immediately after a combat in which your INFANTRY was the winner. The warrior may leave the loser unharmed and instead attack another warrior in the same Warband/Borderlands at +6 to its CV. This card may not be played on your Attack or Defense Group.
RodzajIntryga
PrzynależnośćOgólna
WB+6
los kartyOdrzucana | -

Zobacz inne karty:


Przywódcy
PrzywódcyMiejsca
MiejscaWojownicy
Wojownicy