dark eden
Wszelkie materiały na tej stronie zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i podlegają prawom autorskim ich twórców. | jeremiasz@darkeden.pl | www.darkeden.pl | © 2009 - 2011 grafik.gda.pl
karty DE
karty Genesis
dark eden
Aktualizacje
01.08.11 Galeria
01.08.11 Turnieje
28.06.11 Pobieralnia
28.12.10 Pobieralnia
28.12.10 Błędy w grze
Mapa graczy
Avangarda VII - 2011
Turniej na Avangardzie VII

wydrukionline.com.pl
dark eden

Karty

Dark Eden

Miejsca

Agencja Wywiadowcza
NazwaAgencja Wywiadowcza / Espionage agency
RzadkośćCommon
OpisKoszt początkowy: 4. Raz w ciągu każdej tury możesz obejrzeć pierwsze dwie karty z talii dowolnego gracza (odłóż te karty w tej samej kolejności).
Opis AngielskiInitial Cost: 4. Once per your turn, you may secretly look at the top 2 cards of any player's draw pile (replace them in the same o rder).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB07
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Zużywazł, zł, zł
Ambasada Hord Półksiężyca
NazwaAmbasada Hord Półksiężyca / Crescentia Embassy
RzadkośćCommon
OpisKoszt początkowy: 2. AMBASADA. Jeśli ta karta znajduje się w grze, możesz zagrywać karty przynależne do Hord Półksiężyca.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. EMBASSY. While in play you may play cards with the Crescentia affiliation.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB13
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Ambasada Luterańskiej Triady
NazwaAmbasada Luterańskiej Triady / Lutheran Triad Embassy
RzadkośćCommon
OpisKoszt początkowy: 2. AMBASADA. Jeśli ta karta znajduje się w grze, możesz zagrywać karty przynależne do Luterańskiej Triady.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. EMBASSY. While in play you may play cards with the Lutheran Triad affiliation.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB13
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Ambasada Synów Rasputina
NazwaAmbasada Synów Rasputina / Sons of Rasputin Embassy
RzadkośćCommon
OpisKoszt początkowy: 2. AMBASADA. Jeśli ta karta znajduje się w grze, możesz zagrywać karty przynależne do Synów Rasputina.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. EMBASSY. While in play you may play cards with the Sons of Rasputin affiliation.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB13
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Ambasada Templariuszy
NazwaAmbasada Templariuszy / Templar Embassy
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 2. AMBASADA. Jeśli ta karta znajduje się w grze, możesz zagrywać karty przynależne do Templariuszy.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. EMBASSY. While in play you may play cards with the Templar affiliation.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB13
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Barykada
NazwaBarykada / Barricade
RzadkośćUncommon
OpisTo miejsce, a nie żadne inne, musi być celem najazdu, jeśli ktoś najedzie cię lądem. Jeżeli w swojej Osadzie posiadasz kilka Barykad, najeźdźca może wybrać, którą z nich najedzie. Nie można do tej karty dołączać ZŁEGO FRONTU. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis AngielskiIf you are raided by Land, this Establishment must be targeted before any other Establishment. If you have multiple Barricades in your Turf, the raider may chose which one to target. FALSE FRONT may not be attached to this card. NO DECK LIMIT.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB05
Taktykilądowa
sąsiedzi1
Zużywasu, su
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Baza Ochrony
NazwaBaza Ochrony / Security station
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. WB wszystkich kart sąsiadujących z Bazą Ochrony zwiększa się o +2.
Opis AngielskiInitial Cost: 4. The Security Station will provide a +2 bonus to the CV of any adjacent Establishment or Commander.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB08
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Zużywasu, su
Bazar
NazwaBazar / Bazaar
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 3.
Opis AngielskiInitial Cost: 3.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB06
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi2
Dostarczazł, pa, su, żw
Centrum Dowodzenia
NazwaCentrum Dowodzenia / War room
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 3. Jeżeli ta karta znajduje się w twojej Osadzie, żaden gracz nie może oglądać ani manipulować twoimi kartami na ręku, talią i stosem kart odrzuconych, chyba że ty na to pozwolisz.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. While in your Turf, no other player may look at, affect or manipulate your hand, draw pile or discard pile, unless you allow it to happen.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB14
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Zużywapa, su
Centrum Obrony
NazwaCentrum Obrony / Defense center
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 3. Jeżeli zostaniesz najechany po tym, jak zostaną wyznaczeni najeźdźcy, możesz płacąc 3 Jednostki Złota przenieść jednego Wojownika ze swojego Oddziału na swoje Pogranicze. Jeśli ten Wojownik używa tej samej taktyki co najeźdźcy, zakończy to najazd.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. When your Turf is raided, immediately after the Tactic is announced, you may move one warrior from your Warband to your Borderlands, provided you first spend 3 Gold Units. If this warrior has the same Tactic as the raiders, it will stop the raid.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB10
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywasu, su
Centrum Szkolenia Marynarki
NazwaCentrum Szkolenia Marynarki / Naval training center
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 4. Jeżeli ta karta znajduje się w twojej Osadzie, Wszyscy twoi Wojownicy PIECHOTY są uważani także za Marynarzy, oprócz swoich normalnych Taktyk.
Opis AngielskiInitial Cost: 4. While in your Turf, all your INFANTRY warriors are considered Sailors in addition to their normal Tactical abilities.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB13
Taktykilądowa, powietrzna, morska
sąsiedzi3
Zużyważw, su
Cysterna
NazwaCysterna / Tank
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. MAGAZYN. Podczas każdego kroku Bilansowania możesz za każda niewykorzystaną ikonę PA umieścić na tej karcie żeton. Możesz go użyć podczas swojego kroku Bilansowania, by uzyskać ikonę PA.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. STORAGE. During each Balance step, if you have excess FL icons, place a marker on this card for each surplus FL. You may spend a marker during your Balance step to gain an extra FL icon.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB09
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywazł, zł
Cytadela Legionu Ciemności
NazwaCytadela Legionu Ciemności / Dark legion citadel
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 3. AMBASADA. Jeśli ta karta znajduje się w grze, możesz zagrywać karty przynależne do legionu Ciemności.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. EMBASSY. While in play you may play cards with the Dark Legion affiliation.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB16
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Fabryka
NazwaFabryka / Manufacturing plant
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 3. Możesz zagrywać karty Intryg - EKWIPUNEK.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. You may now play Intrigue cards designated as EQUIPMENT.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB13
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywasu
Fabryka Broni
NazwaFabryka Broni / Weapons factory
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 3. Jeżeli możesz zagrywać karty EKWIPUNKU, to nie musisz płacić za nie żadnego Kosztu Początkowego.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. If you are able to play EQUIPMENT cards, you do not have to pay any Initial Cost for them.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB10
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi3
Zużywasu
Generator Energii Słonecznej
NazwaGenerator Energii Słonecznej / Solar power generator
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 1.
Opis AngielskiInitial Cost: 1.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćTemplariusze
WB09
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Dostarczapa, pa, pa
Hangar
NazwaHangar / Motor pool
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. Jeżeli twój POJAZD zostanie zniszczony podczas walki lub najazdu, możesz wziąć go z powrotem do ręki po zapłaceniu równowartości jego bazowej WB w Jednostkach Złota. Karty dołączone do Wojownika są odrzucane.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. If your VEHICLE is killed in combat or a raid, you may return the warrior to your hand, provided you also pay a number of Gold Units equal to the warrior's base CV. Attachments are discarded.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB10
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywapa, su
Kopalnia
NazwaKopalnia / Deep mine
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1.
Opis AngielskiInitial Cost: 1.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB10
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Dostarczazł, zł, zł
Laboratorium
NazwaLaboratorium / Purification lab
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. Sąsiadujące Miejsca, które produkują ikony PA, wytwarzają ich dwa razy więcej (nie dotyczy to tej karty). Ten modyfikator jest stosowany po wszystkich innych.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. Adjacent Establishments that produce FL icons produce double the number of FL icons (this card is not affected). This modifier is factored after all others.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB08
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywazł, su
Magazyn z Zaopatrzeniem
NazwaMagazyn z Zaopatrzeniem / Munitions dump
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 3. Jeżeli możesz zagrywać karty EKWIPUNKU, to możesz zagrywać dowolne karty Ekwipunku niezależenie od ich przynależności. Inne ograniczenia dotyczące Ekwipunku muszą być przestrzegane.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. If you are able to play EQUIPMENT cards, you may play any Equipment card regardless of affiliation. Other restrictions on Equipment must still be followed.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB10
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi3
Zużywasu
Mennica
NazwaMennica / Mint
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. Sąsiadujące Miejsca, które produkują ikony ZŁ, wytwarzają ich dwa razy więcej (nie dotyczy to tej karty). Ten modyfikator jest stosowany po wszystkich innych.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. Adjacent Establishments that produce GD icons produce double the number of GD icons (this card is not affected). This modifier is factored after all others.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB08
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywapa, su
Niezniszczalna Skała
NazwaNiezniszczalna Skała / Impervious rock formation
RzadkośćCommon
OpisNIERUCHOME. Możesz umieścić to "Miejsce" w dowolnym legalnym punkcie w Osadzie jednego z graczy. Nie możesz jej umieścić w sąsiedztwie Przywódcy. Skała nie może być celem najazdu i nie działają na nią żadne karty. Ta karta zajmuje tylko Miejsce. Nie mogą przez nią przebiegać Linie Dostawcze. Skałę należy wliczać w Liczbę Sąsiadów innych Miejsc.
Opis AngielskiIMMOBILE. You may Build this "Establishment" in any legal spot within any player's Turf. It may not be placed next to a Commander. It may not be raided or affected by any card in any way. In effect, this card takes up space. Supply Lines will not move through this card. This card counts against other Establishments' Neighbor Allowances.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
sąsiedzi1
Notre Dame
NazwaNotre Dame / Notre Dame
RzadkośćRare
OpisKARTA UNIKATOWA. Główna kwatera Templariuszy. Notre Dame pozwala ci zagrywać karty o przynależności Templariuszy (ale tylko te, które możesz zagrywać) w dowolnym momencie, za wyjątkiem walki lub najazdu. Dodatkowo karty te nie wymagają Kosztu Początkowego. Wszystkie karty Templariuszy pobierają o jedną ikonę mniej, wybraną przez ciebie na początku każdego twojego kroku Bilansowania.
Opis AngielskiUNIQUE. The central headquarters of the Templars, Notre Dame allows you to play Templar-affiliated cards (that you are allowed to play) at any time except during combat or a raid, without any Initial Cost. All Templar cards require one less resource icon, which you choose for each card at the beginning of each Balance step.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćTemplariusze
WB19
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywazł, zł, su, su, pa, pa
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Obóz Pracy
NazwaObóz Pracy / Prisoner work camp
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 6. Za każdym razem, kiedy twoja PIECHOTA zabije jakiegoś Piechura (lub Grupę, w skład której wchodził Piechur), możesz umieścić pokonanych Piechurów w Obozie Pracy, zamiast ich odrzucać. Za każdego więźnia w Obozie, podczas swojego kroku Bilansowania otrzymujesz wybraną przez siebie ikonę zasobów. Jeśli ta karta zostanie odrzucona, należy odrzucić również wszystkich więźniów.
Opis AngielskiInitial Cost: 6. Each time your INFANTRY kills another Infantry (or group containing Infantry), you may place all defeated Infantry in the Work Camp instead of discarding them. For each Prisoner in the Camp, you gain one resource icon of your choice during each of your Balance steps. If this card is discarded, all prisoners are discarded as well.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB09
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi2
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Obóz Szkoleniowy
NazwaObóz Szkoleniowy / Boot camp
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. Kiedy zagrywasz tę kartę, wybierz przynależność. Jeśli podczas swojej tury nie wykonasz żadnej akcji (możesz normalnie atakować i najeżdżać), możesz położyć na tej karcie żeton. Za każdy znajdujący się na niej żeton Wojownicy o wybranej przynależności zyskują +2 do WB. W swojej Osadzie możesz mieć tylko jeden Obóz Szkoleniowy dla każdej przynależności.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. Choose an affiliation when you play this card. If during your turn you perform no actions you may place a marker on this card (you may attack and raid as normal). For each marker on this card, all your warriors of that affiliation gain +2 to their CVs. You may only have one Boot Camp per affiliation in your Turf.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB11
Taktykilądowa, powietrzna, morska
sąsiedzi3
Zużywasu, żw
UwagiBrakuje informacji, że chodzi o Twoich wojowników. Błąd wydawnictwa MAG.
Piżmiej Spod Znaku Półksiężyca
NazwaPiżmiej Spod Znaku Półksiężyca / Crescent musk
RzadkośćRare
OpisTo Miejsce jest w rzeczywistości wielkim zwierzęciem. Możesz je umieścić pod dowolnym swoim Miejscem bądź pod Przywódcą. Piżmiej nosi tę kartę na grzbiecie. To Miejsce/Przywódca nie może być celem najazdu, dopóki Piżmiej nie zostanie wcześniej zniszczony lub odrzucony. Karty, które działają na Wojowników, nie działają na Piżmieja.
Opis AngielskiThis Establishment is actually a huge Beast. Place it underneath any one of your Establishment cards or Commander. The Musk is now carrying the card. The Establishment/Commander may not be raided unless the Crescent Musk is razed or discarded first. The Crescent Musk is not affected by cards that affect warriors.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB17
Taktykilądowa, powietrzna
Zużyważw, żw, żw
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Pole Minowe
NazwaPole Minowe / Minefield
RzadkośćUncommon
OpisKoszt początkowy: X. Bazow WB Pola Minowego równe jest Koszowi Początkowemu który ustalasz zagrywając tę kartę (umieść na karcie Jednosatki Złota, aby go zapamiętać). Na Pole Minowe nie działa żadna karta Intryg. Przeciwnicy muszą najeżdżać Pole Minowe (jeśli ma one jakieś odsłonięte krawędzie) zanim będą mogli zaatakować jakąkolwiek kartę sąsiadującą z nim. Wojownicy, którzy najadą Pole Minowe, giną natychmiast po walce (oczywiście jeśli ich WB jest wyższe, to zniszczą Pole Minowe).
Opis AngielskiInitial Cost: X. The base CV of the Minefield is equal to whatever Initial Cost you choose to spend (place the Gold Units on the card as a reminder). No Intrigue cards will affect the Minefield. Raiders must raid the Minefield before any card adjacent to it (unless the Minefield has no vulnerable edges). Warriors who raid the Minefield are automatically killed after the raid (but will still raze it if their CV is higher).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WBXX
Taktykilądowa
sąsiedzi2
Zużywasu
Pole Naftowe
NazwaPole Naftowe / Oil field
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1.
Opis AngielskiInitial Cost: 1.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB09
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Dostarczapa, pa, pa
Pompa Gazowa
NazwaPompa Gazowa / Methane pump
RzadkośćCommon
OpisNIEPOZORNE. To Miejsce nie może zostać najechanem chyba że wszystkie Miejsca w tej samej Osadzie są uważane za NIEPOZORNE, bądź wszystkie Miejsca w tej Osadzie nie mogą być najeżdżane (w wyniku działania jakichś kart).
Opis AngielskiINCONSPICUOUS. This Establishment may not be raided unless all the Establishments in the same Turf are also considered INCONSPICUOUS, or all other Establishments in the Turf may not be raided (due to card play).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB12
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Dostarczapa
Punkt Handlowy
NazwaPunkt Handlowy / Trading post
RzadkośćCommon
OpisMożesz w dowolnym momencie wymienić żeton, znajdujący się na twojej karcie, która jest MAGAZYNEM, na dwie Jednostki Złota.
Opis AngielskiYou may at any time remove a "surplus" marker from a card that is considered STORAGE to gain two Gold Units.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB10
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi2
Rafineria
NazwaRafineria / Refinery
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. Sąsiadujące Miejsca, które produkują ikony SU, wytwarzają ich dwa razy więcej (nie dotyczy to tej karty). Ten modyfikator jest stosowany po wszystkich innych.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. Adjacent Establishments that produce RM icons produce double the number of RM icons (this card is not affected). This modifier is factored after all others.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB08
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Dostarczazł, pa
Rzeźnia
NazwaRzeźnia / Butcher
RzadkośćUncommon
OpisRzeźnia pozwala ci odrzucać podczas twojego kroku Bilansowania twoich JEZDNYCH, dzięki czemu uzyskasz tyle ikon ŻW, ile wynosi ich bazowa WB. Umieść na tej karcie tyle żetonów, ile uzyskałeś ŻW. Podczas swojego kroku Bilansowania możesz używać tych żetonów jak potrzebnej żywności, jeden żeton za ŻW. Nie możesz w ten sposób przetworzyć Jazdy, która została Zwerbowana w tej samej turze.
Opis AngielskiThe Butcher will allow you to discard your CAVALRY warrior during your Balance step to gain a number of FD resources equal to the Cavalry's base CV. For each excess FD from the Cavalry, place one marker on this card. During your Balance step you may use these markers for needed food, one marker per FD. Cavalry that was just Mustered this turn may not be Butchered.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB09
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Sanktuarium
NazwaSanktuarium / Sanctum
RzadkośćRare
OpisŻadna karta sąsiadująca z Sanktuarium nie może stać się celem najazdu. Samo Sanktuarium może być najeżdżane normalnie. Liczba Sąsiadów tej karty nigdy nie może wzrosnąć powyżej 3. Nie można do tej karty dołączyć ZŁEGO FRONTU.
Opis AngielskiAny card adjacent to the Sanctum may not be raided. The Sanctum may be raided as normal. If this card's Neighbor Allowance is ever increased, it may never be greater than 3. FALSE FRONT may not be attached to this card.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB09
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi2
Zużywazł, su
Silos
NazwaSilos / Silo
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. MAGAZYN. Podczas każdego kroku Bilansowania możesz za każdą niewykorzystaną ikonę SU umieścić na tej karcie żeton. Możesz go użyć podczas swojego kroku Bilansowania, by uzyskać ikonę SU.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. STORAGE. During each Balance step, if you have excess RM icons, place a marker on this card for each surplus RM. You may spend a marker during your Balance step to gain an extra RM icon.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB09
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywazł, zł
Skarbiec
NazwaSkarbiec / Vault
RzadkośćRare
OpisKoszt Pocztkowy: 3. Jeżeli ta karta znajduje się w twojej Osadzie, żaden gracz nie może manipulować twoimi Jednostkami Złota, chyba że ty na to pozwolisz. Kiedy wydasz Jednostkę Złota, nie jest ona już uważana za "twoją".
Opis AngielskiInitial Cost: 3. While in your Turf, no other player may affect or manipulate your Gold Units, unless you allow it to happen. Gold Units are no longer considered "yours" once you spend them.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB14
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Zużywasu, su
Tak wygląda karta z błędem: Skład

A tak powinna wyglądać: Skład
NazwaSkład / Storehouse
RzadkośćRare
OpisKoszt początkowy: 2. Możesz umieścić w Składzie do pięciu kart z ręki w dowolnym momencie, płacąc 2 jednostki złota za każdą umieszczaną w nim kartę (nie pokazuj tych kart). Możesz zagrywać kart ze Składu tak jak z ręki. Jeśli Skład zostanie odrzucony lub najechany to znajdujące się w nim karty są odrzucane.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. You may store up to five cards from your hand in the Storehouse at any time by paying 2 Gold Units each (do not show stored cards). You may play a card from your Storehouse as you would play it from your hand. If the Storehouse is discarded or razed all its cards are discarded.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB09
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Zużywasu
UwagiBłąd w karcie. W polskiej wersji jest to Rafineria. Błąd wydawnictwa MAG.
Skład Prefabrykatów
NazwaSkład Prefabrykatów / Prefabrication yard
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 5. Jeśli ta karta znajduje się w grze, nie musisz płacić Kosztu Początkowego za żadne Miejsce.
Opis AngielskiInitial Cost: 5. While in play you do not have to pay Initial Costs for Establishments.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB07
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywasu, su
Spichlerz
NazwaSpichlerz / Grainery
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. MAGAZYN. Podczas każdego kroku Bilansowania możesz za każdą niewykorzystaną ikonę ŻW umieścić na tej karcie żeton. Możesz go użyć podczas swojego kroku Bilansowania, by uzyskać ikonę ŻW.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. STORAGE. During each Balance step, if you have excess FD icons, place a marker on this card for each surplus FD. You may spend a marker during your Balance step to gain an extra FD icon.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB09
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywazł, zł
Stacja Nawożenia
NazwaStacja Nawożenia / Soil nutriture
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. Sąsiadujące Miejsca, które produkują ikony ŻW, wytwarzają ich dwa razy więcej (nie dotyczy to tej karty). Ten modyfikator jest stosowany po wszystkich innych.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. Adjacent Establishments that produce FD icons produce double the number of FD icons (this card is not affected). This modifier is factored after all others.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB08
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywapa, su
Stajnie
NazwaStajnie / Livery
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 3. Możesz wykładać Wojowników uważanych za JAZDĘ. Stajnie nie tylko pozwalają na produkcję zwierząt bojowych, są także źródłem gazu ziemnego i mięsa.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. You may now play warrior cards designated as CAVALRY. In addition to producing warrior beasts, the Livery is a terrific source of methane gas and meat.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB13
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi3
Dostarczapa, żw
Szpital
NazwaSzpital / Hospital
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 2. Jeżeli twój PIECHUR zostanie zabity podczas walki bądź najazdu, możesz wziąć go z powrotem do ręki po zapłaceniu równowartości jego bazowej WB w Jednostkach Złota. Karty dołączone do Wojownika są odrzucane.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. If your INFANTRY is killed in combat or a raid, you may return the warrior to your hand, provided you also pay a number of Gold Units equal to the warrior's base CV. Attachments are discarded.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB10
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywapa, su
Szpital Weterynaryjny
NazwaSzpital Weterynaryjny / Veterinary hospital
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 2. Jeżeli twój JEZDNY zostanie zabity podczas walki bądź najazdu, możesz wziąć go z powrotem do swojej ręki po zapłaceniu równowartości jego bazowej WB w Jednostkach Złota. Karty dołączone do Wojownika są odrzucane.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. If your CAVALRY is killed in combat or a raid, you may return the warrior to your hand, provided you also pay a number of Gold Units equal to the warrior's base CV. Attachments are discarded.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB10
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywapa, su
Sztab Antyterrorystyczny
NazwaSztab Antyterrorystyczny / Anti-Terrorism Headquaters
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 6. Jeśli ta karta znajduje się w grze, nie działąją na ciebie karty SABOTAŻU.
Opis AngielskiInitial Cost: 6. While in play, you are not affected by SABOTAGE cards.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB09
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywasu, su
Tawerna
NazwaTawerna / Tavern
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 2. WB twoich Wojowników znajdujących się na twoim Pograniczu wzrasta o +1 za każdą Tawernę w twojej Osadzie.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. For each Tavern in your Turf, all the warriors in your Borderlands gain +1 to their CVs.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB06
Taktykilądowa
sąsiedzi3
Zużyważw, żw
Tunel Pary< /tr>
NazwaTunel Pary / Steam tunnel
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 1.
Opis AngielskiInitial Cost: 1.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB11
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Dostarczapa, pa, pa
Warsztat<
NazwaWarsztat / Vehicle works
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 3. Możesz zagrywać Wojowników uważanych za POJAZDY.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. You may now play warrior cards designated as VEHICLES.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB13
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywasu
Wieża Strażnicza
NazwaWieża Strażnicza / Watch tower
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. Jeśli zostaniesz najechany, po wyznaczeniu najeźdźcy, możesz jeszcze przed rozpoczęciem najazdu zaatakować jednego z Wojowników biorących w nim udział. Zaatakować może Wojownik znajdujący się w twoim Oddziale, musi on ponadto użyć tej samej Taktyki co najeźdźcy. Nie możesz utworzyć Grupy Ofensywnej. Jeśli twój Wojownik przeżyje, pozostaje na twoim Pograniczu.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. When you are raided, after the raiders are announced, you may make an immediate attack against any one member of the raiding force, before the raid begins. The attacker must be from your Warband, and must attack using the same Tactic as the raid. You may not form an Attack Group. If it survives, it stays in your Borderlands.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB09
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Zużywasu, su, su
UwagiBrak informacji, że wojownik pozostający na pograniczu nie przeciwdziała trwającemu najazdowi. Błąd wydawnictwa MAG.
Wysypisko Śmieci
NazwaWysypisko Śmieci / Garbage dump
RzadkośćUncommon
OpisKiedy ta karta znajduje się w grze, podczas swojego kroku Odrzucania możesz odrzucić dowolną liczbę kart, płacąc za każdą (za wyjątkiem pierwszej) 2 Jednostki Złota.
Opis AngielskiWhile in play, for every 2 Gold Units you spend during your Discard step, you may discard an extra card.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB05
Taktykilądowa
sąsiedzi1
Zużywa
Wytwórnia Papki
NazwaWytwórnia Papki / Pulp plant
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 1. W tym Miejscu produkowane jest pożywienie dla członków luterańskiej Triady - kleik z ryżu i końskiego mleka zwany Papką.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. This Establishment helps produce the only food Lutheran Triad kinsmen may eat - a liquid porridge of rice and horse milk called Pulp.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB07
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Dostarczażw, żw, żw
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Zagajnik
NazwaZagajnik / Grove
RzadkośćCommon
OpisNIEPOZORNE. To miejsce nie może zostać najechane, chyba że wszystkie Miejsca w tej samej Osadzie są uważane za NIEPOZORNE, bądź wszystkie Miejsca w tej Osadzie nie mogą być najeżdżane (w wyniku działania jakichś kart).
Opis AngielskiINCONSPICUOUS. This Establishment may not be raided unless all the Establishments in the same Turf are also considered INCONSPICUOUS, or all other Establishments in the Turf may not be raided (due to card play).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB11
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Dostarczasu
Zbrojownia
NazwaZbrojownia / Armory
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 3. Za każdym razem, gdy odrzucana jest twoja karta EKWIPUNKU (nawet ta, w którą wyposażeni byli twoi zabici Wojownicy), możesz wziąć ja z powrotem do swojej ręki.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. Each time your EQUIPMENT card is discarded (even from your slain warriors), you may return the Equipment to your hand.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB07
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Zużywasu
Ziemia Orna
NazwaZiemia Orna / Arable land
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1.
Opis AngielskiInitial Cost: 1.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB09
Taktykilądowa, powietrzna
sąsiedzi4
Dostarczażw, żw, żw
Złoże Minerałów
NazwaZłoże Minerałów / Mineral deposit
RzadkośćCommon
OpisNIEPOZORNE. To Miejsce nie może zostać najechane, chyba że wszystkie Miejsca w tej samej Osadzie są uważane za NIEPOZORNE, bądź wszystkie Miejsca w tej Osadzie nie mogą być najeżdżane (w wyniku działania jakichś kart).
Opis AngielskiINCONSPICUOUS. This Establishment may not be raided unless all the Establishments in the same Turf are also considered INCONSPICUOUS, or all other Establishments in the Turf may not be raided (due to card play).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB12
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Dostarcza
Złoże Rudy
NazwaZłoże Rudy / Ore deposit
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1.
Opis AngielskiInitial Cost: 1.
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB08
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Dostarczasu, su, su
Żyzne Ziemie
NazwaŻyzne Ziemie / Fertile grounds
RzadkośćCommon
OpisNIEPOZORNE. To Miejsce nie może zostać najechane, chyba że wszystkie Miejsca w tej samej Osadzie są uważane za NIEPOZORNE, bądź wszystkie Miejsca w tej Osadzie nie mogą być najeżdżane (w wyniku działania jakichś kart).
Opis AngielskiINCONSPICUOUS. This Establishment may not be raided unless all the Establishments in the same Turf are also considered INCONSPICUOUS, or all other Establishments in the Turf may not be raided (due to card play).
RodzajMiejsce
PrzynależnośćOgólna
WB12
Taktykilądowa
sąsiedzi4
Dostarczażw

Zobacz inne karty:


Przywódcy
PrzywódcyWojwnicy
WojwnicyIntrygi
Intrygi