dark eden
Wszelkie materiały na tej stronie zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i podlegają prawom autorskim ich twórców. | jeremiasz@darkeden.pl | www.darkeden.pl | © 2009 - 2011 grafik.gda.pl
karty DE
karty Genesis
dark eden
Aktualizacje
01.08.11 Galeria
01.08.11 Turnieje
28.06.11 Pobieralnia
28.12.10 Pobieralnia
28.12.10 Błędy w grze
Mapa graczy
Avangarda VII - 2011
Turniej na Avangardzie VII

wydrukionline.com.pl
dark eden

Karty

Dark Eden

Przywódcy

Abdul IV spod Zachodzącego Słońca
NazwaAbdul IV spod Zachodzącego Słońca / Abdul IV of The Pale Sun
RzadkośćCommon
OpisWB przyległych miejsc wzrasta o +2. Abdul może zagrywać karty Wojowników będących JAZDĄ.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +2 to CV. Abdul may play warrior cards designated as CAVALRY.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB10
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, zł, żw, żw, su, su, pa, pa
Ali II Spod Zaćmionego Słońca
NazwaAli II Spod Zaćmionego Słońca / Ali II of The Eclipse
RzadkośćRare
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +1. Podczas kroku Bilansowania, Ali musi wydać tylko 1 Jednostkę Złota (zamiast 2), żeby zdobyć czasową kontrolę nad ikoną ŻW.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +1 to CV. During the Balance step, Ali only spends 1 Gold Unit to gain temporary control over a FD resource (instead of 2).
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB16
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, żw, żw, su, pa
Astinou
NazwaAstinou / Astinou
RzadkośćUncommon
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +2. Werbując Wojowników Astinou płaci tylko połowę Kosztu Początkowego (zaokrąglając w dół).
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +2 to CV. Astinou pays half any Initial Cost (rounded down) when Mustering warriors.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćTemplariusze
WB14
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, zł, żw, su, pa, pa
Cain Mournor
NazwaCain Mournor / Cain Mournor
RzadkośćUncommon
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +2. Jeżeli Wojownicy Caina nie atakują podczas jego tury, mogą oni w tej turze dokonać najazdu dwukrotnie.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +2 to CV. If Cain's warriors do not attack during his turn, they may raid twice.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB12
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, żw, żw, su, su, su, pa
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Diuk Erich Von Drier
NazwaDiuk Erich Von Drier / Diuk Erich Von Drier
RzadkośćUncommon
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +2. Do Wojowników Driera można dołączać dowolne karty EKWIPUNKU niezależnie od ich przynależności. Nadal musisz zagrać kartę, która pozwala wyłożyć EKWIPUNEK.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +2 to CV. Drier's warriors may be given any EQUIPMENT cards, regardless of their affiliation. You must still first play a card that allows EQUIPMENT to be played.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB12
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, żw, su, pa, pa, pa
UwagiBłąd w karcie. Przywódca ten dostarcza 7 ikon, a nie 6. Brakuje jednej ikony surowców. Błąd wydawnictwa MAG.
Diuk Friedrich Rauft
NazwaDiuk Friedrich Rauft / Diuk Friedrich Rauft
RzadkośćRare
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +1. Podczas swojego kroku Odrzucania Rauft może odrzucić do 2 kart.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +1 to CV. Rauft may discard up to 2 cards during his Discard step.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB16
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, żw, su, pa, pa
Elijah Cosrick
NazwaElijah Cosrick / Elijah Cosrick
RzadkośćRare
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +1. Jeżeli przeciwnik udanie najedzie tę kartę Przywódcy, Corick decyduje jaki rodzaj nagrody otrzyma wróg.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +1 to CV. If this Commander card is successfully raided, Cormick decides which reward the opponent gains.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB16
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, żw, su, su, pa
Hrabina Alexandra Spetz
NazwaHrabina Alexandra Spetz / Countess Alexandra Spetz
RzadkośćUncommon
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +2. Podczas kroku bilansowania Spetz może pominąć jedną z ikon zasobów na każdym z jej POJAZDÓW. W każdej turze może to być inna ikona.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +2 to CV. Spetz may disregard any one resource icon on each of her VEHICLES when checking for Balance. The ignored icon may change from turn to turn.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB14
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, żw, su, su, pa, pa
Hussein spod Spadającej Gwiazdy
NazwaHussein spod Spadającej Gwiazdy / Husein of the Drowned Star
RzadkośćUncommon
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +2. Podczas swojego kroku Dobierania Hussein może dobrać do 8 kart.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +2 to CV. Hussein may draw cards to 8 during his Draw step.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB14
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, zł, żw, żw, su, pa
Jonah Sand
NazwaJonah Sand / Jonah Sand
RzadkośćCommon
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +3. Jeśli Jonahowi po Bilansowaniu pozostaną jakieś ikony SU, może on dodać do swoich Zapasów Złota tyle samo Jednostek Złota ze Wspólnej Puli.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +3 to CV. If Jonah has any RM resources left after balancing, he may immediately add an equal amount of Gold Units from the Common Pool to his Gold Reserves.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB10
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, zł, żw, żw, su, su, pa, pa
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Josef Gabriel
NazwaJosef Gabriel / Josef Gabriel
RzadkośćUncommon
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +2. Wydając 3 Jednostki Złota Josef może dobrać dodatkową kartę podczas swojego kroku Dobierania. Nie może w ten sposób wyciągnąć więcej niż 3 dodatkowe karty.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +2 to CV. Josef may draw an additional card during his Draw step for every 3 Gold Units he spends. He may never draw more than 3 extra cards in this manner.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB14
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, żw, żw, su, su, pa
Kommendant Leitheusser
NazwaKommendant Leitheusser / Kommendant Leitheusser
RzadkośćCommon
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +2. Leitheuser może zagrywać karty Wojowników, którzy są POJAZDAMI.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +2 to CV. Leitheusser may play warrior cards designated as VEHICLES.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB10
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, zł, żw, żw, su, su, pa, pa
Montagne
NazwaMontagne / Montagne
RzadkośćCommon
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +2. Za każdą ikonę ZŁ pozostałą po Bilansowaniu Montagne zarabia 2 Jednostki Złota (zamiast 1).
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +2 to CV. Montágne earns 2 Gold Units per excess GD icon after Balancing (instead of 1).
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćTemplariusze
WB10
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, zł, żw, żw, su, su, pa, pa
Nefaryta Ancyrite
NazwaNefaryta Ancyrite / Nepharite Ancyrite
RzadkośćCommon
Opis WB przyległych Miejsc wzrasta o +2. Ancyrite nigdy nie może wybudować KATEDRY BRACTWA ani wykładać Wojowników Bractwa. Wszyscy Wojownicy Ancyrite'a uważani są za GODNYCH MROCZNEJ HARMONII (chyba że dany Wojownik nigdy nie może być GODNY).
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +2 to CV. Ancyrite may never build a BROTHERHOOD CATHEDRAL or play Brotherhood warriors. All of Ancyrite's warriors are considered WORTHY OF DARK SYMMETRY (unless the warrior states it may never be WORTHY).
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB14
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, zł, żw, żw, su, pa
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Samir spod Wschodzącego Księżyca
NazwaSamir spod Wschodzącego Księżyca / Samir of the rising moon
RzadkośćUncommon
Opis WB przyległych Miejsc wzrasta o +2. Oprócz POJAZDÓW przynależnych jego plemieniu, Samir może używać POJAZDÓW Templariuszy, Synów Rasputina i Luteriańskiej Triady. Nadal musisz zagrać kartę, która pozwala wykładać pojazdy.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +2 to CV. In addition to his own affiliation, Samir may play VEHICLES affiliated with the Templars, the Sons of Rasputin and the Lutheran Triad. You must still first play a card that allows VEHICLES to be played.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB12
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, zł, żw, żw, żw, su, pa
Serennel
NazwaSerennel / Serennel
RzadkośćUncommon
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +2. Serennel nie może budować AMBASAD, ale za pozostałe Miejsca płaci tylko połowę Kosztu Początkowego (zaokrąglając w dół).
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +2 to CV. Serennel may never build an EMBASSY, but may build other Establishments at half Initial Cost (rounded down).
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćTemplariusze
WB12
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, zł, zł, żw, su, pa, pa
Verage
NazwaVerage / Verage
RzadkośćRare
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +1. WB wszystkich Wojowników Verage'a znajdujących się na jego Pograniczu zwiększa się o +1. Ten modyfikator stosowany jest po wszystkich innych.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +1 to CV. All of Veragé's warriors are at +1 to their CVs when in his Borderlands. This modifier is applied after all others.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćTemplariusze
WB16
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, zł, żw, su, pa
Wielki Heretyk Marcus
NazwaWielki Heretyk Marcus / Grand Heretic Marcus
RzadkośćUncommon
OpisWB przyległych Miejsc wzrasta o +3. Marcus nigdy nie może wybudować KATEDRY BRACTWA ani wykładać Wojowników Bractwa. Marcus, poza kartami jemu przynależnymi, może również korzystać z kart przynależnych Synom Rasputina.
Opis AngielskiAdjacent Establishments gain +3 to CV. Marcus may never build a BROTHERHOOD CATHEDRAL or play Brotherhood warriors. In addition to his own affiliation, Marcus may play cards affiliated with the Sons of Rasputin.
RodzajPrzywódca
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB10
Taktykilądowa, powietrzna
Dostarczazł, zł, żw, żw, su, su, pa, pa

Zobacz inne karty:


Miejsca
MiejscaWojwnicy
WojwnicyIntrygi
Intrygi