dark eden
Wszelkie materiały na tej stronie zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i podlegają prawom autorskim ich twórców. | jeremiasz@darkeden.pl | www.darkeden.pl | © 2009 - 2011 grafik.gda.pl
karty DE
karty Genesis
dark eden
Aktualizacje
01.08.11 Galeria
01.08.11 Turnieje
28.06.11 Pobieralnia
28.12.10 Pobieralnia
28.12.10 Błędy w grze
Mapa graczy
Avangarda VII - 2011
Turniej na Avangardzie VII

wydrukionline.com.pl
dark eden

Karty

Dark Eden

Wojownicy

Blitztank
NazwaBlitztank / Blitztank
RzadkośćRare
Opis Koszt Początkowy: 3. POJAZD. SAMOTNIK. Blitztanka mogą atakować tylko Grupy Ofensywne i inne POJAZDY. Pojedynczy PIECHURZY i JEZDNI nie mogą atakować Blitztanka. Ten pojazd może atakować pojedynczych PIECHURÓW i JEZDNYCH.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. VEHICLE. SOLITARY. The Blitztank may only be attacked by another VEHICLE or an Attack Group. Individual INFANTRY or CAVALRY may not attack it. It may attack individual INFANTRY and CAVALRY as normal.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB12
Taktykilądowa
Pobierapa, pa, su
Błogosławiona Łza
NazwaBłogosławiona Łza / Sacred tear
RzadkośćRare
Opis Koszt Początkowy: 2. PIECHOTA. SAMOTNIK. Błogosławiona Łza nie może atakować, ale może się normalnie bronić. Jeśli w najeźdzoe bierze udział tylko pojedyncza Błogosławiona Łza, jej WB wzrasta o +15 i może najechać dowolne Miejsce, nawet takie, które nie ma Odsłoniętych krawędzi. Dodatkowo może najechać Przywódcę, nawet jeżeli w Osadzie znajdują się jakieś Miejsca. Po najeździe (niezależnie od wyniku) jest anihilowana. Jeśli Błogosławiona Łza zostanie pokonana w walce, również ulega anihilacji, a dodatkowo wszyscy jej przeciwnicy giną (są odrzucani).
Opis AngielskiInitial Cost: 2. INFANTRY. SOLITARY. Sacred Tears may not attack, but will defend normally. If a Sacred Tear raids by itself, it gains +15 to its CV and it may target any Establishment, even if it has no vulnerable edges. They may even target the Commander if there are Establishments in the Turf. After the raid it is annihilated (regardless of the result). If defeated in combat, it will also be annihilated, plus its opponent will be killed (and discarded as normal).
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB02
Taktykilądowa
Pobierasu, żw
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Centurion Hordy
NazwaCenturion Hordy / Horde centurion
RzadkośćCommon
Opis Koszt Początkowy: 1. PIECHOTA. WB Centuriona Hordy wzrasta o +2 za każdego ŻOŁNIERZA HORDY znajdującego się w tym samym Oddziale lub Pograniczu.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. INFANTRY. The Horde Centurion gains +2 to its CV for each HORDE TROOPER in the same Warzone or Borderlands.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB03
Taktykilądowa
Pobierasu, żw
Ciężki Kawalerzysta
NazwaCiężki Kawalerzysta / Heavy cavalier
RzadkośćUncommon
OpisJAZDA. Uważany za KAWALERZYSTĘ. WB Ciężkiego Kawalerzysty wzrasta o +1 za każdego innego KAWALERZYSTĘ w tym samym Oddziale lub Pograniczu. Nie zmienia swojego własnego WB. Nie działają na niego negatywne modyfikatory do WB.
Opis AngielskiCAVALRY. Considered a CAVALIER. Heavy Cavaliers gain +1 to their CVs for each additional CAVALIER in the same Warband or Borderlands. They will not affect their own CVs. They are never affected by negative modifiers to their CVs.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB08
Taktykilądowa
Pobierażw, żw
Drapieżniak
NazwaDrapieżniak / Predatorian
RzadkośćCommon
OpisJAZDA. SAMOTNIK. Jeśli na twoim Pograniczu przebywa Drapieżniak, to twoja Osada nie może być najeżdżana, nawet z wody czy z powietrza.
Opis AngielskiCAVALRY. SOLITARY. If a Predatorian resides in your Borderlands, your Turf may not be raided, not even by Sea or by Air.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB08
Taktykilądowa
Pobierażw, żw
Dwuróg Półksiężyca
NazwaDwuróg Półksiężyca / Crescentian twotusk
RzadkośćUncommon
OpisJAZDA.
Opis AngielskiCAVALRY.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB09
Taktykilądowa
Pobierażw, żw, żw
Ezoghul
NazwaEzoghul / Ezoghul
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 2. JAZDA. SAMOTNIK. GODNY MROCZNEJ HARMONII. Ezoghul używa śmiercionośnego Działka Ręcznego Blutarch i miecza Ashreketh. Nie może używać BRONI ani PANCERZY.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. CAVALRY. SOLITARY. WORTHY OF DARK SYMMETRY. The Ezoghoul is armed with the deadly Blutarch Handcannon and Ashreketh blades. It may not be given WEAPONS or ARMOR.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB11
Taktykilądowa
Pobierażw, żw, żw
Falisty Ogon
NazwaFalisty Ogon / Tailwave
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. POJAZD. Jeśli walka, w której uczestniczy Falisty Ogon, kończy się remisem, to Falisty Ogon i tak wygra.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. VEHICLE. If a combat with the Tailwave results in a tie, the Tailwave will break the tie and win the combat.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB09
Taktykipowietrzna
Pobierapa, pa
Fizylier
NazwaFizylier / Fusilier
RzadkośćUncommon
OpisPIECHOTA. Jeśli w skład Grupy Ofensywnej lub Defensywnej wchodzą tylko Fizylierzy, WB każdego z nich wzrasta o +2.
Opis AngielskiINFANTRY. If you form an Attack or Defense Group of just Fusiliers, each Fusilier in the Group gains +2 to its CV.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB02
Taktykilądowa
Pobierażw
Flammen Soldat
NazwaFlammen Soldat / Flammen Soldat
RzadkośćRare
OpisPIECHOTA. Uważany za SOLDATA. Musisz mieć w twojej Osadzie kartę umożliwiającą ci korzystanie z EKWIPUNKU, żeby zagrać tę kartę. Podczas ataku bazowe WB Flammen Soldata ulega podwojeniu. Ten modyfikator stosuje się na końcu. WB Flammen Soldata jest normalne, kiedy jest on atakowany lub kiedy najeżdża. Nie może używać BRONI.
Opis AngielskiINFANTRY. Considered a SOLDAT. In order to play this card, you must have a card in your Turf that allows you to play EQUIPMENT. When the Flammen Soldat attacks, its base CV is doubled. This modifier is applied after all others. Its CV is normal when it raids or is attacked. May not be given WEAPONS.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB04
Taktykilądowa
Pobierapa, żw
UwagiBłąd w karcie. W tekście jest sprzeczność odnośnie modyfikacji WB. Zobacz błędy w grze.
Gomoryjski Kastrat
NazwaGomoryjski Kastrat / Gommorian emasculator
RzadkośćRare
OpisPIECHOTA. GODNY MROCZNEJ HARMONII. Kastraci mogą najeżdżać dwukrotnie, jeśli robią to sami. Pierwszy raz muszą najechać jakieś odsłonięte Miejsce. Jeżeli pierwszy najazd zakończy się sukcesem, mogą najechać dowolną kartę sąsiadującą z ich pierwszym celem, nawet jeśli jest to karty Przywódcy.
Opis AngielskiINFANTRY. WORTHY OF DARK SYMMETRY. If only Emasculators participate in a raid, they may raid twice. The first against any legal Establishment, and if successful, the second against any card adjacent to the first raid target. They may raid a Commander if it is adjacent to the first target.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB09
Taktykilądowa
Pobierażw, żw, żw
Grinder
NazwaGrinder / Grinder
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 5. KARTA UNIKATOWA, PIECHOTA, WYSPIARZ. Grinder może atakować cztery razy w turze, ale nigdy nie może najeżdżać. Nie może używać BRONI ani PANCERZY.
Opis AngielskiInitial Cost: 5. UNIQUE. INFANTRY. ISLAND TEAM MEMBER. Grinder may attack four times per turn, but may never raid. He may never be given WEAPONS or ARMOR.
RodzajWojownik
PrzynależnośćBractwo
WB05
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Pobierażw
Indygo
NazwaIndygo / Indigo
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 5. KARTA UNIKATOWA. PIECHOTA. WYSPIARZ. Podczas ataku WB Siostry Indygo zwiększa się o +6 (kiedy jest atakowana i podczas najazdu jej WB nie ulega zmianie). Nie może używać BRONI.
Opis AngielskiInitial Cost: 5. UNIQUE. INFANTRY. ISLAND TEAM MEMBER. Sister Indigo gains +6 to her CV when she attacks (but not when she raids or is attacked). She may never be given WEAPONS.
RodzajWojownik
PrzynależnośćBractwo
WB03
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Pobierasu, żw
Kawalerzysta
NazwaKawalerzysta / Cavalier
RzadkośćCommon
Opis JAZDA. WB Kawalerzysty wzrasta o +1 za każdego innego KAWALERZYSTĘ w tym samym Oddziale lub Pograniczu. Nie zmienia swego własnego WB. Nie działają na niego negatywne modyfikatory do WB.
Opis AngielskiCAVALRY. Cavaliers gain +1 to their CVs for each additional CAVALIER in the same Warband or Borderlands. They will not affect their own CVs. They are never affected by negative modifiers to their CVs.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB06
Taktykilądowa
Pobierażw
Komandos Jeager
NazwaKomandos Jeager / Jaeger Commando
RzadkośćUncommon
Opis PIECHOTA. Musisz mieć w swojej Osadzie kartę umożliwiającą ci korzystanie z EKWIPUNKU, żeby zagrać tę kartę. Jeager nie może najeżdżać z powietrza, jeśli w tej samej rundzie atakował z powietrza (nadal może najeżdżać z ziemi).
Opis AngielskiINFANTRY. In order to play this card, you must have a card in your Turf that allows you to play EQUIPMENT. If the Jaeger attacks by Air, it may not raid by Air during the same turn (it may raid by Land as normal).
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB03
Taktykilądowa, powietrzna
Pobierażw
Kommendant
NazwaKommendant / Kommendant
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. PIECHOTA. WB Kommendanta zwiększa się o +1 za każdego SOLDATA w tym samym Pograniczu lub Oddziale.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. INFANTRY. The Kommendant gains +1 to its CV for each SOLDAT in the same Warband or Borderlands.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB03
Taktykilądowa
Pobierażw
Korsarz
NazwaKorsarz / Corsair
RzadkośćUncommon
OpisPIECHOTA. Musisz mieć w twojej Osadzie kartę umożliwiającą ci używanie EKWIPUNKU, żeby zagrać tę kartę. WB Korsarza jest podwajane, kiedy ten atakuje. Ten modyfikator stosuję się na samym początku. Podczas najazdu jego WB się nie zmienia. Nie może używać BRONI ani PANCERZY.
Opis AngielskiINFANTRY. In order to play this card, you must have a card in your Turf that allows you to play EQUIPMENT. The Corsair's CV is doubled when attacking. This modifier is applied before all others. Its CV is not affected when raiding. It may never be given WEAPONS or ARMOR.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB03
Taktykilądowa
Pobierażw
Kozacki Kommendant
NazwaKozacki Kommendant / Cossack Kommendant
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 2. JAZDA. WB Kommendanta zwiększa się o +1 za każdego KOZAKA w tym samym Pogrganiczu lub Oddziale.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. CAVALRY. The Kommendant gains +1 to its CV for each COSSACK in the same Warband or Borderlands.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB06
Taktykilądowa
Pobierażw, żw
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Kozacki Zwiadowca
NazwaKozacki Zwiadowca / Cossack Scout
RzadkośćRare
Opis JAZDA. Uważany za KOZAKA. Kozaccy Zwiadowcy na twoim Pograniczu chronią cię przed najazdami z ziemi, wody i powietrza. Mogą łączyć się w Grupy Ofensywne i Defensywne tylko z innymi Kozackimi Zwiadowcami.
Opis AngielskiCAVALRY. Considered a COSSACK. Cossack Scouts in your Borderlands will prevent raids by Land, Sea and Air. They may only join Attack or Defense Groups with other Cossack Scouts.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB04
Taktykilądowa
Pobierażw, żw
Kozak
NazwaKozak / Cossack
RzadkośćCommon
OpisJAZDA. Jeśli Grupa Ofensywna lub Defensywna składa się tylko z Kozaków, to WB każdego z nich zwiększa się o +1.
Opis AngielskiCAVALRY. If you form an Attack or Defense Group of just Cossacks, all the Cossacks in the Group gain +1 to their CVs.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB05
Taktykilądowa
Pobierażw, żw
Legionista Templariuszy
NazwaLegionista Templariuszy / Templar Legionnaire
RzadkośćUncommon
OpisPIECHOTA. Przeciwnik musi atakować Legionistów Templariuszy (lub Grupy w skład których wchodzą Legioniści Templariuszy) zanim zaatakuje jakiegoś innego wojownika w tym samym Oddziale/Pograniczu. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis AngielskiINFANTRY. Opponents must attack Templar Legionnaires (or Groups containing Templar Legionnaires) before any other warrior in the same Warband/Borderlands. NO DECK LIMIT.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB02
Taktykilądowa
Pobierażw
Luterański Sierżant
NazwaLuterański Sierżant / Lutheran sergeant
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. PIECHOTA. WB Luterańskiego Sierżanta wzrasta o +1 za każdego LUTERAŃSKIEGO WIERNEGO w tym samym Oddziale lub Pograniczu.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. INFANTRY. Lutheran Sergeants gain +1 to their CVs for each LUTHERAN DISCIPLE in the same Warband or Borderlands.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB03
Taktykilądowa
Pobierażw
Luterański Wierny
NazwaLuterański Wierny / Lutheran disciple
RzadkośćCommon
OpisPIECHOTA. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis AngielskiINFANTRY. NO DECK LIMIT.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB02
Taktykilądowa
Pobierażw
Mamut Zaćmienia
NazwaMamut Zaćmienia / Eclipse Mammoth
RzadkośćCommon
OpisJAZDA.
Opis AngielskiCAVALRY.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB05
Taktykilądowa
Pobierażw
Mastodont
NazwaMastodont / Mastodont
RzadkośćCommon
OpisJAZDA. Mastodont nie może atakować innych wojowników Hordy Półksiężyca.
Opis AngielskiCAVALRY. The Mastodont will never attack other Crescentia warriors.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB07
Taktykilądowa
Pobierażw
Męczennik
NazwaMęczennik / Martyr
RzadkośćUncommon
OpisPIECHOTA. SAMOTNIK. Męczennik może atakować tylko JAZDĘ, a najeżdżać tylko PIŻMIEJA HORDY PÓŁKSIĘŻYCA. Zarówno po ataku, jak i po najeździe (niezależnie od wyniku) jest on anihilowany. Jeśli zostanie zaatakowany, jego bazowe WB wynosi 2. Jeśli zostanie pokonany w walce, także zostaje anihilowany, a dodatkowo wszyscy jego przeciwnicy giną (i są odrzucani).
Opis AngielskiINFANTRY. SOLITARY. The Martyr will only attack CAVALRY, and may not take part in a raid unless the target is a CRESCENT MUSK. After it attacks or raids, it will become annihilated (regardless of the result). If it is attacked, its base CV is 2. If defeated in combat, it will also be annihilated, plus its opponent will be killed (and discarded as normal).
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB09
Taktykilądowa
Pobierasu, żw
Mitch Hunter
NazwaMitch Hunter / Mitch Hunter
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 5. KARTA UNIKATOWA. PIECHOTA. WYSPIARZ. Hunter wyposażony jest w potężny Miecz Przemocy i Pistolet "Egzekutor", dlatego nie może używać BRONI.
Opis AngielskiInitial Cost: 5. UNIQUE. INFANTRY. ISLAND TEAM MEMBER. Hunter wields a huge Violator Blade and a trusty Punisher Handgun, and as such may never be given WEAPONS.
RodzajWojownik
PrzynależnośćMegakorporacje
WB06
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Pobierażw
Nassal
NazwaNassal / Nassal
RzadkośćCommon
OpisPIECHOTA. GODNY MROCZNEJ HARMONII.
Opis AngielskiINFANTRY. WORTHY OF DARK SYMMETRY.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB03
Taktykilądowa
Pobierażw
Ożywieńczy Legionista
NazwaOżywieńczy Legionista / Undead legionnaire
RzadkośćCommon
OpisPIECHOTA. Ożywieńczy Legioniści nie pobierają żadnych ikon. Nigdy nie mogą tworzyć Grup Defensywnych ani być Marynarzami lub Lotnikami. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis AngielskiINFANTRY. Undead Legionnaires require no icons to play or maintain. They may never form Defense Groups or become Sailors or Flyers. NO DECK LIMIT.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB01
Taktykilądowa
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Patriarcha
NazwaPatriarcha / Patriarch
RzadkośćCommon
OpisPIECHOTA. Przeciwnicy nie mogą atakować Patriarchy, chyba że jest on jedynym wojownikiem w Oddziale/Pograniczu (lub jest członkiem jedynej Grupy).
Opis AngielskiINFANTRY. Opponents may only attack the Patriarch if it is the only warrior in the Warband/Borderlands (or is a member of the only Group).
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB02
Taktykilądowa
Pobierażw
Phische
NazwaPhische / Phische
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 2. JAZDA. GODNY MROCZNEJ HARMONII.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. CAVALRY. WORTHY OF DARK SYMMETRY.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB09
Taktykilądowa, morska
Pobierażw, żw
Piechota Morska Templariuszy
NazwaPiechota Morska Templariuszy / Templar marine
RzadkośćUncommon
OpisPIECHOTA. Musisz mieć w twojej Osadzie kartę umożliwiającą ci używanie EKWIPUNKU, żeby zagrać tę kartę. Jeśli w skład Grupy Ofensywnej wchodzi tylko Piechota Morska Templariuszy, bądź najeżdża sama Piechota Morska Templariuszy. WB każdego z nich wzrasta o +2.
Opis AngielskiINFANTRY. In order to play this card, you must have a card in your Turf that allows you to play EQUIPMENT. If you form an Attack Group of just Templar Marines, or raid using just Templar Marines, each Templar Marine gains +2 to its CV.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB03
Taktykilądowa, morska
Pobierażw
Plamisty Kruk
NazwaPlamisty Kruk / Stained crow
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. PIECHOTA. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. INFANTRY. NO DECK LIMIT.
RodzajWojownik
Przynależnośćogólna
WB03
Taktykipowietrzna
Pobierażw
Płaszczka Verounist
NazwaPłaszczka Verounist / Verounist stingray
RzadkośćRare
OpisPOJAZD.
Opis AngielskiVEHICLE.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB08
Taktykipowietrzna
Pobierapa, pa
Pojazd Powietrzny Palankin
NazwaPojazd Powietrzny Palankin / Palanquin airvessel
RzadkośćRare
OpisPOJAZD. Pojazd Powietrzny Palankin nie może brać udziału w ataku ani w najeździe. Jeśli znajduje się na twoim Pograniczu, Palankin uniemożliwia najazdy lądem, z wody i z powietrza. Jeżeli Palankin jest w jednej Grupie z PATRIARCHĄ, WB wszystkich wojowników w tym samym Oddziale/Pograniczu wzrasta o +1 dopóki istnieje ta Grupa.
Opis AngielskiVEHICLE. The Palanquin Airvessel may never participate in an attack or a raid. The Palanquin will prevent raids by Land, Sea and Air when in the Borderlands. If the Palanquin is in a Group with a PATRIARCH, all warriors in the same Warband/Borderlands gain +1 to CV while the Group is together.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB05
Taktykipowietrzna
Pobierapa, pa
UwagiBłąd w karcie. Palankin dysponuje również Taktyką lądową! Jest to błąd twórców gry.
Zobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Pojazd Powietrzny Posępny Rzeźnik
NazwaPojazd Powietrzny "Posępny Rzeźnik" / Grimgrind airvessel
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. POJAZD. Posępny Rzeźnik może znajdować się tylko w twoim Oddziale.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. VEHICLE. The Grimgrind may only reside in your Warband.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB07
Taktykipowietrzna
Pobierapa, pa
Pretoriański Łowca
NazwaPretoriański Łowca / Pretorian stalker
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 2. PIECHOTA. Łowca może utworzyć Grupy Ofensywne i Defensywne tylko z jednym innym Pretoriańskim Łowcą i z nikim innym. Nie może używać BRONI ani PANCERZY.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. INFANTRY. The Stalker may only form an Attack or Defense Group with one other Pretorian Stalker; no others. It may not be given WEAPONS or ARMOR.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB08
Taktykilądowa
Pobierasu, żw
Prorok
NazwaProrok / Prophet
RzadkośćCommon
OpisPIECHOTA. Prorok może Wygłaszać Proroctwa Hordy Półksiężyca. Przeciwnicy nie mogą atakować Proroka, chyba że jest on jedynym Wojownikiem w Oddziale/Pograniczu (lub jest członkiem jedynej Grupy).
Opis AngielskiINFANTRY. The Prophet may perform the Invoke Crescentian Prophecy action. Opponents may only attack the Prophet if it is the only warrior in the Warband/Borderlands (or is a member of the only Group).
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB02
Taktykilądowa
Pobierażw
Razyda
NazwaRazyda / Razide
RzadkośćRare
OpisPIECHOTA. GODNY MROCZNEJ HARMONII. Tylko inni wojownicy Legionu Ciemności mogą tworzyć Grupę Ofensywną z Razydą. Nie może używać BRONI ani PANCERZY.
Opis AngielskiINFANTRY. WORTHY OF DARK SYMMETRY. Only other Dark Legion-affiliated warriors may be in the same Attack Group as a Razide. It may not be given WEAPONS or ARMOR.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB06
Taktykilądowa
Pobierasu, su
Rekrut
NazwaRekrut / Conscript
RzadkośćCommon
OpisKoszt początkowy: 1. PIECHOTA. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. INFANTRY. NO DECK LIMIT.
RodzajWojownik
Przynależnośćogólna
WB03
Taktykilądowa
Pobierażw
Rogaty Serret
NazwaRogaty Serret / Tusked serett
RzadkośćCommon
OpisJAZDA. WB Rogatego Serreta wzrasta o +2, kiedy walczy on przeciwko PIECHOCIE.
Opis AngielskiCAVALRY. The Tusked Serett gains +2 to its CV when in combat against INFANTRY.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB06
Taktykilądowa
Pobierażw, żw
Schwerwaffe Soldat
NazwaSchwerwaffe Soldat / Schwerwaffe Soldat
RzadkośćUncommon
OpisPIECHOTA. Musisz mieć w swojej Osadzie kartę umożliwiającą ci korzystanie z EKWIPUNKU, żeby zagrać tę kartę. Schwerwaffe nie może najeżdżać z powietrza.
Opis AngielskiINFANTRY. In order to play this card, you must have a card in your Turf that allows you to play EQUIPMENT. The Schwerwaffe may not raid by Air.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB04
Taktykilądowa, powietrzna
Pobierasu, żw
Sebastian Crenshaw
NazwaSebastian Crenshaw / Sebastian Crenshaw
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 5. KARTA UNIKATOWA. PIECHOTA. CZARODZIEJ. WYSPIARZ. Crenshaw musi, jeśli jest to możliwe, atakować wojowników Legionu Ciemności (to samo dotyczy Grup Ofensywnych, w skład których wchodzi). Nie może używać BRONI ani PANCERZY.
Opis AngielskiInitial Cost: 5. UNIQUE. INFANTRY. SPELLCASTER. ISLAND TEAM MEMBER. When Crenshaw attacks, he must attack an opponent's Dark Legion warrior if one is available (this applies to any Attack Group he joins as well). He may never be given WEAPONS or ARMOR.
RodzajWojownik
PrzynależnośćBractwo
WB07
Taktykilądowa, powietrzna, morska
Pobierażw
Sierżant Rodu
NazwaSierżant Rodu / Brotherbound sergeant
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. PIECHOTA. WB Sierżanta Rodu zwiększa się o +1 za każdego ŻOŁNIERZA RODU w tym samym Pograniczu lub Oddziale.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. INFANTRY. The Brotherbound Sergeant gains +1 to its CV for each BROTHERBOUND TROOPER in the same Warband or Borderlands.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB02
Taktykilądowa
Pobierażw
Soldat
NazwaSoldat / Soldat
RzadkośćCommon
OpisPIECHOTA. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis AngielskiINFANTRY. NO DECK LIMIT.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB02
Taktykilądowa
Pobierażw
Soldat Szturmowy
NazwaSoldat Szturmowy / Shock soldat
RzadkośćRare
OpisPIECHOTA. Uważany za SOLDATA. Soldaci Szturmowi mogą tworzyć Grupy Ofensywne i Defensywne tylko z innymi Soldatami Szturmowymi. Podczas walki WB każdego z przeciwników zmniejsza się o -X, gdzie X jest liczbą twoich Soldatów Szturmowych, biorących udział w walce.
Opis AngielskiINFANTRY. Considered a SOLDAT. Shock Soldats may only form Attack or Defense Groups with other Shock Soldats. During combat, each opposing warrior loses -X to its CV, where X is the number your of Shock Soldats involved in the combat.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB03
Taktykilądowa
Pobierasu, żw
Stalowy Byk
NazwaStalowy Byk / Rivetbull
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 3. JAZDA. Jeśli w skład Grupy Ofensywnej wchodzą tylko Stalowe Byki lub najeżdżają tylko Stalowe Byki, WB każdego z nich zwiększa się o +2.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. CAVALRY. If you form an Attack Group of just Rivetbulls, or raid using just Rivetbulls, each Rivetbull gains +2 to its CV.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB07
Taktykilądowa
Pobierażw, żw
Szary Artylerzysta
NazwaSzary Artylerzysta / Greymourn trenchartillery
RzadkośćUncommon
OpisPIECHOTA. Musisz mieć w twojej Osadzie kartę umożliwiającą ci używanie EKWIPUNKU, żeby zagrać tę kartę. Jeśli na twoim Pograniczu przebywa Artylerzysta, to twoja Osada nie może być najeżdżana, nawet z wody czy z powietrza. Artylerzysta może być atakowany z wody i z powietrza, ale sam może atakować i najeżdżać tylko lądem. Nie może używać Broni.
Opis AngielskiINFANTRY. In order to play this card, you must have a card in your Turf that allows you to play EQUIPMENT. When in the Borderlands, the Greymourn will stop all raids (even those by Sea and Air). They may be attacked by Sea or by Air, but may only attack and raid by Land. It may never be given WEAPONS.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB04
Taktykilądowa
Pobierażw
Święty Urox
NazwaŚwięty Urox / Holy urox
RzadkośćUncommon
OpisJAZDA. SAMOTNIK. Święty Urox może w danej turze atakować lub najeżdżać. W jednej turze nie może robić obu tych rzeczy naraz.
Opis AngielskiCAVALRY. SOLITARY. The Holy Urox may either attack or raid during a single turn. It may not do both.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB11
Taktykilądowa
Pobierażw, żw, żw
Transporter CORARIUS
NazwaTransporter CORARIUS / Corarius transport
RzadkośćUncommon
OpisPOJAZD. Corarius nie może atakować, ale może bronić się i najeżdżać. Jeśli najazd prowadzą tylko Transportery Corarius i KOMANDOSI JEAGER, to mogą oni najeżdżać z ziemi, wody i powietrza, a celem ataku może być dowolna karta, nawet jeżeli nie ma ona Odsłoniętych krawędzi.
Opis AngielskiVEHICLE. The Corarius may not attack, but will defend and raid normally. A raid composed of just Corarius Transports and JAEGER COMMANDOS may raid by Land, Sea or Air, and may target any Establishment or Commander card, even if the card has no vulnerable edges.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB08
Taktykipowietrzna
Pobierasu, pa
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Trener Mastodontów
NazwaTrener Mastodontów / Mastodont Handler
RzadkośćRare
OpisPIECHOTA. Trener może w dowolnym momencie, jeśli tylko leży koszulką do dołu, Przenieść jednego Wojownika JAZDY z Oddziału/Pogranicza, w którym się znajduje do innego Oddziału/Pogranicza.Po tej czynności odwróć Trenera koszulką do dołu. Odwracany jest z powrotem na początku twojej następnej tury. To, w jaki sposób ta karta leży na stole, odzwierciedla tylko gotowość do Przenoszenia JAZDY i nie ma wpływu na grę.
Opis AngielskiINFANTRY. If right-side-up, and at any time, the Handler may Transfer any one CAVALRY in the same Warband/Borderlands to the Borderlands/Warband. Then turn the Handler upside-down. If flips right-side-up at the beginning of your next turn. This is only an indicator, it has no other effect on play.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB02
Taktykilądowa
Pobierażw
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Ukryte Ostrze
NazwaUkryte Ostrze / Veiled dart
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 3. POJAZD. Najazd z powietrza, w którym biorą udział tylko Ukryte Ostrza, może ominąć jednego Wojownika lub jedną Grupę Defensywną znajdującą się na Pograniczu (ty wybierasz którą). Ten Wojownik lub ta Grupa Defensywna nie może zapobiec najazdowi.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. VEHICLE. A raid by Air comprised of just Veiled Darts may sneak past any one warrior or Defense Group in the Borderlands (your choice). That warrior or Group may not prevent the raid.
RodzajWojownik
PrzynależnośćSynowie Rasputina
WB07
Taktykipowietrzna
Pobierapa, pa, pa
Wodny Serret
NazwaWodny Serret / Marine serett
RzadkośćUncommon
OpisJAZDA. WB Wodnego Serreta wzrasta o +1 za każdą PIECHOTĘ MORSKĄ TEMPLARIUSZY w tym samym Oddziale lub Pograniczu.
Opis AngielskiCAVALRY. The Marine Serett gains +1 to its CV for each TEMPLAR MARINE in the same Warband or Borderlands.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB07
Taktykimorska
Pobierażw, żw
Wół Artyleryjski
NazwaWół Artyleryjski / Support artillery ox
RzadkośćRare
OpisJAZDA.
Opis AngielskiCAVALRY.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB07
Taktykilądowa, powietrzna
Pobierażw, żw, żw
Wóz Bojowy Bystry
NazwaWóz Bojowy "Bystry" / Torrent battle wagon
RzadkośćUncommon
OpisPOJAZD. Bystry może w jednej turze albo dwa razy atakować, albo dwa razy najeżdżać. Nie może i atakować i najeżdżać w tej samej turze.
Opis AngielskiVEHICLE. The Torrent may either attack up to two times per turn, or raid up to two times per turn. It may not attack and raid in the same turn.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB06
Taktykilądowa
Pobierapa, pa
Zhurgon
NazwaZhurgon / Zhurgon
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. JAZDA. GODNY MROCZNEJ HARMONII.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. CAVALRY. WORTHY OF DARK SYMMETRY.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLegion Ciemności
WB09
Taktykilądowa, powietrzna
Pobierażw, żw
Zwiadowca Kawalerii
NazwaZwiadowca Kawalerii / Scout cavalier
RzadkośćUncommon
OpisJAZDA. Uważany za KAWALERZYSTĘ. Jeśli na twoim Pograniczu przebywa Zwiadowca Kawalerii, to twoja Osada nie może być najeżdżana, nawet z wody czy z powietrza. WB Zwiadowcy Kawalerii wzrasta o +1 za każdego innego KAWALERZYSTĘ w tym samym Oddziale lub Pograniczu. Nie zmienia swego własnego WB. Nie działają na niego negatywne modyfikatory do WB.
Opis AngielskiCAVALRY. Considered a CAVALIER. If a Scout Cavalier resides in your Borderlands, your Turf may not be raided, not even by Sea or by Air. Scout Cavaliers gain +1 to their CVs for each additional CAVALIER in the same Warband or Borderlands. They will not affect their own CVs. They are never affected by negative modifiers to their CVs.
RodzajWojownik
PrzynależnośćLuterańska Triada
WB05
Taktykilądowa
Pobierażw, żw
Żandarm
NazwaŻandarm / Gendarme
RzadkośćUncommon
OpisKoszt Początkowy: 2. PIECHOTA. WB Żandarma wzrasta o +2 za każdego innego ŻANDARMA w tym samym Oddziale/Pograniczu.
Opis AngielskiInitial Cost: 2. INFANTRY. The Gendarme gains +2 to its CV for each additional GENDARME in the same Warband or Borderlands.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB04
Taktykilądowa
Pobierażw
Żandarmski Bestal
NazwaŻandarmski Bestal / Gendarme bestal
RzadkośćRare
OpisKoszt Początkowy: 3. PIECHOTA. Uważany za ŻANDARMA. Żandarmski Bestal może tworzyć Grupy Ofensywne i Defensywne z innymi Żandarmskimi Bestalami.
Opis AngielskiInitial Cost: 3. INFANTRY. Considered a GENDARME. Gendarme Bestals may only form Attack or Defense Groups with other Gendarme Bestals.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB06
Taktykilądowa
Pobierażw, żw
UwagiBrak informacji, że może tworzyć grupy tylko z innymi Bestalami. Błąd wydawnictwa MAG.
Żeglarz
NazwaŻeglarz / Seaman
RzadkośćCommon
OpisKoszt Początkowy: 1. PIECHOTA. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis AngielskiInitial Cost: 1. INFANTRY. NO DECK LIMIT.
RodzajWojownik
PrzynależnośćOgólna
WB03
Taktykimorksa
Pobierażw
Żołnierz Dżihad
NazwaŻołnierz Dżihad / Jihad Infantry Trooper
RzadkośćUncommon
OpisPIECHOTA. WB Żołnierza Dżihad wzrasta o +2 za każdego JEZDNEGO Hordy Półksiężyca w tym samym Oddziale lub Pograniczu.
Opis AngielskiINFANTRY. The Jihad Trooper gains +2 to its CV for each Crescentian CAVALRY in the same Warband or Borderlands.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB03
Taktykilądowa
Pobierażw
Żołnierz Hordy
NazwaŻołnierz Hordy / Horde trooper
RzadkośćCommon
OpisPIECHOTA. WB PIECHOTY walczącej przeciw Żołnierzowi Hordy maleje o -1. Jeżeli PIECHUR walczy z Grupą Żołnierzy, tylko jeden z nich modyfikuje jego WB. Nie może używać PANCERZY.
Opis AngielskiINFANTRY. INFANTRY in combat against a Horde Trooper is at -1 to its CV. If the INFANTRY encounters a Group of Troopers, only one Trooper gives this modification. It may never have ARMOR.
RodzajWojownik
PrzynależnośćTemplariusze
WB03
Taktykilądowa
Pobierażw
UwagiZobacz dokładną interpretację tej karty w dziale Faq
Żołnierz Rodu
NazwaŻołnierz Rodu / Brotherbound trooper
RzadkośćCommon
OpisPIECHOTA. WB Żołnierza Rodu zwiększa się o +2, jeśli jest w Grupie Ofensywnej z co najmniej jednym JEZDNYM. NIEOGRANICZONA LICZBA W TALII.
Opis AngielskiINFANTRY. The Brotherbound Trooper gains +2 to its CV when in an Attack Group with at least one CAVALRY. NO DECK LIMIT.
RodzajWojownik
PrzynależnośćHorda Półksiężyca
WB01
Taktykilądowa
Pobierażw

Zobacz inne karty:


Przywódcy
PrzywódcyMiejsca
MiejscaIntrygi
Intrygi